Life & Style > Arta si Personalitati

Prima colectie de picturi Nicolae Grigorescu scoasa la vânzare

(1/1)

Pamico:
Prima colectie de picturi Nicolae Grigorescu scoasa la vânzare la Licitatia de Toamna Artmark

Cinci opere care apartin lui Nicolae Grigorescu vor fi scoase la vânzare, joi, în cadrul Licitatiei de Toamna organizate de Casa Artmark. Prezenta tablourilor lui Grigorescu reprezinta o noutate absoluta pentru piata de licitatii din România. De altfel, valoarea pictorului român a fost recunoscuta si în strainatate, tablouri ale sale fiind recent licitate la preturi în crestere la Londra sau New York.Cinci tablouri semnate de Nicolae Grigorescu, reprezentând peisaje, portrete sau, rarisim pentru artist, naturi statice, vor fi scoase la vânzare în cadrul Licita?iei de Toamn? organizate de Casa Artmark. Toate aceste tablouri au pre?uri de pornire în licita?ie extrem de tentante, de aproximativ 10% din pre?urile de adjudecare ob?inute de opere similare în ultimele licita?ii de art?.

Valoarea pictorului român este recunoscut? ?i în str?in?tate,  un splendid "Car cu boi", semnat de Nicolae Grigorescu, fiind una dintre vedetele Licita?iei de Pictur? European? organizat? de vestita Cas? Bonhams la New York, luna aceasta. Valoarea operei este estimat? între 100.000 - 150.000 de dolari, fiind a doua cea mai scump? oper? în licita?ie, respectiv figurând pe coperta a doua a catalogului de licita?ie Bonhams. Anul acesta, tot  Casa Bonhams a vândut, la Londra, o alt? versiune, miniatural?, a celebrului "Car cu boi", cu suma de 31.200 de lire sterline, estimat in?ial la 4.500 - 6.800 de euro.

Printre lucr?rile semnate Nicolae Grigorescu, prezente la Licita?ia de Toamn?, se num?r? "Târg la Ruc?r" (est. 20.000 € - 40.000 €) ?i "Grota pescarilor la Granville" (est. 25.000 € - 45.000 €) care provin din colec?ia dr. Alexandru Obregia, medic psihiatru ?i profesor universitar, al c?rui nume se leag? de fondarea primului spital de neuropsihiatrie. Medicul personal al lui Grigorescu în ultimii ani din via?a pictorului, Obregia era ?i unul dintre colec?ionarii operelor sale, al?turi de alte personalit??i ale culturii române?ti care i-au în?eles de timpuriu valoarea, precum Mihail Kog?lniceanu sau Alexandru Vlahu??.

"Natur? static? cu mere ro?ii" (est. 25.000 € - 45.000 €) a apar?inut Mariei Danciu, so?ia pictorului. De?i au tr?it împreun? 18 ani ?i au avut un copil, Gheorghe, recunoscut de Grigorescu, pictorul nu s-a c?s?torit cu Maria Danciu decât pe patul mor?ii, la momentul redact?rii testamentului, 20 iunie 1907.

M?rturie a unor vremuri de mult trecute, "Bordei în p?durea de pe Plaiu" (est. 35.000 € - 65.000 €) prezint? vechiul s?la? b??tina?, tipic popula?iilor transhumante, pictat de Grigorescu în maniera peisajului câmpenesc.

Portretele evreilor ocup? un loc însemnat în opera lui Grigorescu. Prezent la licita?ie va fi "Portreul unui evreu gali?ian"  est. 40.000 € - 80.000 €). Expozi?ia loturilor scoase la vânzare poate fi vizitat? începând de sâmb?t?, 15 octombrie, pân?  în seara evenimentului (joi, 20 octombrie), între orele 11.00 - 21.00, la Hotelul Radisson Blu, în foaierul S?lii Atlas, de la etajul I.

Artmark este o cas? de licita?ii de art? înfiin?at? în 2008 care selecteaz?, evalueaz? ?i pune în circuitul pie?ei de art? opere cu autenticitate garantat?, sus?inând în paralel activitatea Centrului Cultural ArtSociety, care organizeaz? expozi?ii de art? de anvergur? na?ional?.

În cei trei ani de existen??, Artmark a organizat peste 30 de licita?ii de art?, care au pus în vânzare aprox. 3.000 de opere de art? ?i obiecte de colec?ie. Vânz?rile publice (prin licita?ii de art?) ale Artmark au crescut de la 1,76 milioane de euro în 2009 la 5,5 milioane de euro în 2010, respectiv la 4,75 milioane euro in primul semestru al lui 2011 - într-o pia?? a vânz?rilor publice care a crescut de la aproximativ 3,7 milioane în 2009 la aproximativ 8,3 milioane euro în 2010, respectiv la 6,6 milioane euro in primul semestru al lui 2011.

Oferind oportunit??i de investi?ie numai în opere de calitate muzeal?, Artmark se implic? activ ?i în conservarea ?i perpetuarea mo?tenirii culturale. În 2010 ?i 2011, datorit? ini?iativei sus?inute de Artmark a unor colec?ionari, mai multe capodopere ale artei române?ti vândute prin licita?ie au fost oferite expunerii publice în muzee na?ionale de art? din ?ar?. Sursa: libertatea.ro

sursa: business-forum.ro

Navigation

[0] Message Index

Sitemap 
Go to full version
Mobile View