Categorie General > Stiri Interne

Guvernul ia în calcul înghe?area salariilor ?i pensiilor

(1/1)

Pamico:
Guvernul ia în calcul înghe?area salariilor ?i pensiilor

Guvernul ia în calcul elaborarea unui proiect de buget pentru anul viitor care s? nu includ? nicio majorare de salarii ?i pensii cel pu?in pân? în al doilea semestru din 2012, datele economice urmând s? fie reanalizate la finele lunii iunie pentru eventuale cre?teri în partea a doua a anului viitor."Una dintre variantele luate în calcul cu grad mare de posibilitate este ca proiectul de buget pentru anul viitor s? nu includ? pentru început, cel pu?in pân? în semestrul II, nicio majorare de salarii ?i pensii, urmând ca la sfâr?itul lunii iunie 2012 s? fie efectuat? o nou? analiz? a situa?iei economice, pe baza c?reia s? se decid? dac? pot fi aplicate în lunile r?mase astfel de major?ri, în func?ie de prognoza de venituri de la acel moment", au declarat surse oficiale.

Potrivit acestora, recomandarea transmis? Guvernului de c?tre Comisia European? (CE), pe "c?i neoficiale", este ca proiec?ia bugetar? s? fie construit? pe o cre?tere economic? de circa 2% din PIB ?i un deficit sub 3%, inclusiv pierderile companiilor de stat.

Legea responsabilit??ii fiscale interzice efectuarea de major?ri salariale cu ?ase luni înainte de alegeri, dar Guvernul ar putea justifica o eventual? derogare de la lege în 2012, an electoral, prin faptul c? în cazul bugetarilor nu este vorba de major?ri, ci de recuper?ri de salarii.

O prim? derogare de la Legea responsabilit??ii fiscale a fost decis? de Guvern în vara acestui an, când cheltuielile la bugetul general consolidat au fost majorate pentru alte capitole decât cele privind plata serviciului datoriei publice ?i a contribu?iei României la bugetul Uniunii Europene.

O misiune comun? a Fondului Monetar Interna?ional, Comisiei Europene ?i a B?ncii Mondiale se afl? în România în perioada 25 octombrie-7 noiembrie pentru a treia evaluare a acordului stand-by. Cele mai importante teme de discu?ie cu autorit??ile române vizeaz? construc?ia bugetului pe anul viitor ?i reforma companiilor de stat.

Surse guvernamentale au declarat s?pt?mâna trecut? c? discu?iile cu misiunea de evaluare a acordului preventiv privind construc?ia bugetului pe 2012 pornesc de la o prognoz? de cre?tere economic? de 2,3-2,5% ?i un deficit bugetar în 2012 în limita a 3% din PIB, ?int? asupra c?reia insist? Comisia European? ?i mai pu?in FMI.

Premierul Emil Boc a declarat, la sfâr?itul s?pt?mânii trecute, c? bugetul pentru anul viitor va include politici ra?ionale, fiind foarte pu?ine ?anse pentru o reducere a contribu?iilor de asigur?ri sociale, în timp ce o majorare a salariilor pentru bugetari va depinde de cre?terea economic?.

Potrivit acestuia, ini?ial, în prim?var?, Guvernul agrease cu CE o prognoz? de cre?tere economic? 3,5-4% pentru 2012, în baza c?reia a ?i fost conceput proiectul legii bugetului de stat, dar acum va trebui s? aib? loc discu?ii "la un alt nivel, dup? aceast? revizuire a prognozei de cre?tere economic? pentru întreaga UE".

Emil Boc a ad?ugat c? autorit??ile române se afl? în plin? negociere cu CE ?i discut? despre revizuirea prognozei de cre?tere economic? a României pentru 2012.

Pentru acest an, Guvernul ?i FMI mizeaz? pe o cre?tere economic? de 1,5%. Estimarea actual? pentru cre?terea de anul viitor este de 3,5-4%.

Anul trecut, Guvernul a decis reducerea salariilor din sectorul bugetar cu 25%, m?sur? aplicat? din luna iulie. În ianuarie 2011, salariile de baz? ale bugetarilor au crescut cu 15%, dar raportat la nivelul din luna octombrie 2010, ?i nu din luna iunie. Astfel, salariile sunt mai mici cu 13,75% fa?? de luna iunie 2010, când au fost reduse de Guvern.

Premierul Emil Boc a anun?at ini?ial c? pierderea salarial? va fi recuperat? integral de bugetari pe parcursul anului viitor, chiar ?i în dou? tran?e, dar ulterior ?i-a nuan?at declara?iile, explicând c? o astfel de recuperare va depinde strict de resursele bugetare ?i nu vor fi lansate promisiuni în acest sens dac? nu exist? perspectiva unei cre?teri economice de 3,5%.

În privin?a pensiilor, legisla?ia în vigoare prevede c? acestea trebuie majorate anul viitor cu 100% raportat la infla?ie ?i 50% din cre?terea salariului mediu brut.

sursa: mediafax.ro

Navigation

[0] Message Index

Sitemap 
Go to full version
Mobile View