Categorie General > Stiri Interne

Un sfert din companiile de stat sunt "de facto" în faliment

(1/1)

Pamico:
BANCA MONDIAL?: Un sfert din companiile de stat sunt "de facto" în faliment. Aproape 100.000 angaja?i ar putea r?mâne f?r? loc de munc?

Un sfert din cele 760 companii de stat, precum RADET, CFR, Oltchim, sunt neperformante, cu active neviabile ?i intrate "de facto" în faliment, astfel c? aproape 100.000 angaja?i ar putea r?mâne f?r? un loc de munc? dac? aceste unit??i s-ar închide, rezult? dintr-un studiu al B?ncii Mondiale.Printre cele mai mari companii considerate ca fiind "de facto" în faliment se num?r? RADET, CFR SA, Oltchim, CFR Marf?, Termoelectrica, Compania Na?ional? a Huilei, CET Ia?i, Electrocentrale Oradea, CET Bra?ov ?i Apaterm.

Aceste companii însumeaz? 24% din num?rul total de 413.859 angaja?i din companiile de stat, au acumulat 60% din valoarea total? a arieratelor ?i primesc de la stat 18% din totalul subven?iilor.

În aceste condi?ii, aproape 100.000 de persoane ar r?mâne f?r? loc de munc? dac? întreprinderile respective ar intra în faliment.

La nivel na?ional, companiile de stat au generat 11% din valoarea ad?ugat? brut?, dar arieratele lor au însumat 28 miliarde lei, echivalentul a 5,5% din PIB.

Potrivit lui Ionu? Dumitru, ?eful Consiliului Fiscal, arieratele din sectorul privat sunt mai mari, de 13,5% din PIB, dar sunt în acela?i timp în cea mai mare parte distribuite tot c?tre sectorul privat, nu la stat.

Arieratele sunt definite ca pl??i care au trecut de termenul de scaden?? c?tre furnizori, institu?ii financiare sau bugetele statului.

"În acest moment, nimeni nu ?tie câte companii de stat sunt în economie. Noi am identificat pân? acum în jur de 760, dar cel mai probabil exist? mai multe. Num?rul cre?te probabil pân? la 1.000, dar nu sunt informa?ii disponibile în prezent", a spus Dumitru.

Potrivit studiului, fiecare angajat din sectorul privat a produs anul trecut, în medie, un profit brut de 370 de lei, în timp ce în companiile de stat au fost înregistrate pierderi de 7.000 lei la nivel local ?i, respectiv, 22.000 lei la nivel central pe fiecare angajat.

Pierderile companiilor de stat, de circa 0,5% din Produsul Intern Brut, au avut un impact negativ de 2,5 puncte procentuale asupra veniturilor la bugetul general consolidat.

sursa: mediafax.ro

Navigation

[0] Message Index

Sitemap 
Go to full version
Mobile View