Categorie General > Stiri Interne

Taxa auto în noua form?, adoptat? în Senat

(1/1)

Pamico:
Taxa auto în noua form?, adoptat? în Senat. Care sunt modific?rileSenatorii au adoptat luni un proiect de lege privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, prin care se modific? taxa de prim? înmatriculare, criticat? de Curtea de Justi?ie a Uniunii Europene.

Proiectul propus de Executiv a fost adoptat cu 57 de voturi "pentru", 51 de voturi "împotriv?" ?i patru "ab?ineri".

Ei ?i-au însu?it, astfel, raportul favorabil propus plenului de Comisia pentru administra?ie.

Potrivit raportului, taxa pentru emisii poluante este calculat?, în noua form?, pe baza unor "criterii obiective" - tipul monitoriz?rii, capacitatea cilindric?, emisia de dioxid de carbon, norma de poluare, luându-se în considerare ?i deprecierea autoturismului, potrivit unor coeficien?i propu?i de Executiv, ?i permite taxarea corect? ?i real? a poluatorilor bazat? pe cantitatea de emisii cu impact asupra mediului produs? de ace?tia.

Actul normativ votat luni de Senat modific? taxa pe poluare pentru autovehicule prev?zut? de Ordonan?a de urgen?? 50-2008, tax? criticat? de Curtea de Justi?ie a Uniunii Europene.

Senatul a adoptat proiectul în calitate de prim? Camer? sesizat?.

Proiectul adoptat de Senat prevede reducerea taxei cu pân? la 25 la sut?, dar ?i plata acesteia pentru ma?inile înmatriculate înainte de 2007, pentru care nu a fost achitat? o astfel de tax?.

Taxa de poluare va fi pl?tit? o singur? dat? atât pentru autovehiculele noi sau second-hand înmatriculate pentru prima dat? în România, indiferent dac? autovehiculul este produs în ?ar? sau str?in?tate, cât ?i pentru autovehiculele înmatriculate înainte de anul 2007 pentru care nu a fost pl?tit? o astfel de tax?.

Pentru autovehiculele înmatriculate înainte de anul 2007, taxa de poluare va fi achitat? la momentul primei transcrieri a dreptului de proprietate a autovehiculelor, în cazul înstr?in?rii acestora, dup? ce intr? în vigoare noua lege, potrivit Ministerului Mediului.

Ministrul Mediului, Laszlo Borbely, declara c? restituirea c?tre proprietarii de ma?ini a diferen?ei dintre suma pl?tit? de c?tre ace?tia ?i noul nivelul al taxei va necesita, în acest an, fonduri de 240 de milioane de lei. Banii vor fi restitui?i prin direc?iile jude?ene de finan?e, din bugetul Fondului de Mediu, a spus Borbely.

În privin?a veniturilor aduse la buget de noua tax?, Borbely a spus c? circa 110.000 de autovehicule înmatriculate înainte de 1 ianuarie 2007 ?i pentru care nu s-a achitat tax? de prim? înmatriculare, în general ma?ini cu norma de poluare Euro 3 ?i 4, ?i-au schimbat proprietarii, astfel c? venitul anual suplimentar la Fondul de Mediu s-ar ridica la circa 331 milioane lei.

"Acest proiect de lege solu?ioneaz? ?i discriminarea indirect? men?ionat? în hot?rârile Cur?ii Europene de Justi?ie, în cele dou? cauze care au avut ca obiect interpretarea art. 110 din Tratatul de Func?ionare al Uniunii Europene. În aceste hot?râri, este precizat c? regimul de impozitare prev?zut prin OUG 50/2008 nu instituie o discriminare direct?, dar poate genera o discriminare indirect? din cauza efectelor sale, descurajând importurile de autovehicule", preciza Ministerul Mediului într-un comunicat.

sursa: mediafax.ro

Navigation

[0] Message Index

Sitemap 
Go to full version
Mobile View