Categorie General > Stiri Interne

73 de kilograme minereu de uraniu au disp?rut dintr-un depozit din jude?ul Bihor

(1/1)

Pamico:
73 de kilograme minereu de uraniu au disp?rut dintr-un depozit din jude?ul Bihor

Poli?ia Bihor ?i Comisia Na?ional? pentru Controlul Activit??ii Nucleare fac anchete dup? ce 73 de kilograme de minereu de uraniu în stare pur? au disp?rut dintr-un depozit al punctului de lucru din ora?ul ?tei, jude?ul Bihor, al Companiei Na?ionale a Uraniului (CNU).Dispari?ia materialului radioactiv, p?strat în opt tuburi metalice speciale, lungi de 3,5 metri ?i având un diametru de doi ?oli (5,08 centimetri), depuse într-un depozit din beton din zona industrial? a ora?ului, a fost descoperit? miercurea trecut?, îns? incidentul nu a fost anun?at de c?tre autorit??i.

Cazul este cercetat în prezent de Serviciul Arme, Explozivi ?i Substan?e Periculoase al Poli?iei Jude?ene Bihor.

Dispari?ia materialului radioactiv este investigat? ?i de Comisia Na?ional? pentru Controlul Activit??ii Nucleare.

Pre?edintele institu?iei, Vajda Borbala, a confirmat începerea unei anchete.

Totodat?, pre?edintele CNCAN, citat de "Bihoreanul", a precizat c? lipsa "surselor de radia?ii ionizante, sub forma a opt surse echivalente de minereu de uraniu ce con?ineau în total circa 73,5 kilograme de minereu de uraniu", a fost descoperit? în timpul unei proceduri de transfer de la depozitul din ?tei la o unitate a CNU din localitatea bra?ovean? Feldioara.

Oficialul CNCAN mai spune c? "impactul radiologic al minereului de uraniu existent în cele opt ?evi este nesemnificativ", iar "poten?ialul de contaminare radioactiv? a factorilor de mediu este extrem de limitat, având în vedere cantitatea redus? de minereu, cât ?i forma fizic? în care se g?se?te (roc? natural?)".

Publica?ia îl citeaz? ?i pe Ioan Borza, expert local în radioprotec?ie atestat de CNCAN, care aten?ioneaz? c? acei cilindri cu praf de uraniu pot fi, totu?i, periculo?i dac? minereul este scos din tuburile speciale ?i se r?spânde?te în mediu.

"Persoana care a luat barele putea s? le taie, s? arunce con?inutul în ap? sau în gr?dini, iar de acolo materialul radioactiv s? se r?spândeasc? ?i s? fie ingerat sau inhalat de oameni ?i animale", a spus Borza.

Expertul a declarat c? inclusiv în cazul în care materialul radioactiv este p?strat în tuburile metalice de protec?ie poate deveni o surs? de iradiere permanent?. "Dac? barele cu minereu de uraniu au fost folosite, de exemplu, la confec?ionarea unui gard sau a unei por?i, persoanele care trec zilnic în acea zon? pot fi iradiate permanent", a spus Borza.

Depozitul special de materiale radioactive din ?tei a fost înfiin?at înc? din anii '50, când în apropiere, la B?i?a Plai, func?iona o min? pentru extrac?ia de uraniu folosit? de armata sovietic?. Dup? 1990, în ora?ul bihorean a fost înfiin?at un punct de lucru al Companiei Na?ionale a Uraniului. La B?i?a, în apropiere, mai exist? un Depozit Na?ional de De?euri Radioactive.

sursa: mediafax.ro

Navigation

[0] Message Index

Sitemap 
Go to full version
Mobile View