Categorie General > Stiri Internationale

Criza ca "r?zboi". Cele mai dure avertismente

(1/1)

Pamico:
Ce se întâmpl? când liderii europeni folosesc cuvântul "r?zboi"

Liderii europeni nu s-au ferit s? vorbeasc?, recent, despre destr?marea UE ?i despre pericolul izbucnirii unui conflict din cauza problemei datoriilor.Înaintea summitului UE de miercurea trecut?, când s-a decis recapitalizarea b?ncilor europene ?i ?tergerea a 50% din datoria Greciei, cancelarul german, Angela Merkel, a tras un semnal de alarm?, pe fondul divergen?elor din interiorul blocului comunitar.
"Ce e bun pentru Europa e bun ?i pentru Germania. Stau m?rturie 50 de ani de pace ?i prosperitate în Germania ?i în Europa. Nimeni nu ar trebui s? cread? c? înc? 50 de ani de pace ?i prosperitate sunt asigura?i. Nu sunt asigura?i. ?i de asta spun c? dac? euro cade, cade ?i Europa, iar acest lucru nu trebuie s? se întâmple", a declarat Angela Merkel, f?când apel la unitate pentru salvarea Greciei.

Barroso: "E o lupt?"

Dac? Angela Merkel a sugerat c? exist? riscul izbucnirii unui conflict dac? UE se destram?, pre?edintele Comisie Europene, Jose Manuel Durao Barroso, a descris criza datoriilor drept "cea mai serioas? provocare" pentru actuala genera?ie de lideri politici. "Aceasta este o lupt? pentru viitorul economic ?i politic al Europei", spunea Barroso luna trecut?, când spectrul falimentului amenin?a Grecia.

Intrarea Greciei în incapacitate de plat? sau ie?irea acesteia din zona euro ar atrage "costuri sociale, economice ?i politice dramatice", a avertizat comisarul european pentru afaceri economice ?i monetare, Olli Rehn.

Noi responsabilit??i

Începând de joi, Rehn este mult mai implicat în solu?ionarea problemelor din zona euro, el fiind numit vicepre?edinte al Comisiei Europene. În noua sa calitate, Rehn îl va asista pe pre?edintele Comisiei, Jose Barroso, în toate chestiunile legate de activitatea Consiliului European, summiturile zonei euro ?i guvernan?a economic?.
"Inten?ionez s?-i încredin?ez lui Olli Rehn un statut înt?rit ?i instrumente suplimentare de lucru. El va deveni vicepre?edinte al Comisiei Europene pentru afaceri economice ?i monetare ?i euro. Aceasta este cea mai bun? cale de a garanta independen?a, obiectivitatea ?i eficien?a în exercitarea responsabilit??ii Comisiei de coordonare, supraveghere ?i înt?rire în domeniul guvernan?ei economice a Uniunii ?i a zonei euro în special", a declarat Barroso.

Grecii sunt îngrijora?i

 donald:Aproape 59% dintre cet??enii greci consider? c? acordul încheiat la Bruxelles, privind reducerea cu 50 la sut? a datoriei ??rii lor, nu reprezint? o m?sur? bun? pentru statul elen, popula?ia urmând s? suporte efectele acestei decizii politice, reiese dintr-un sondaj realizat de Institutul KAPA Research.

Concret, 44% dintre responden?i sunt de p?rere c? rezultatul ob?inut în urma summitului de la Bruxelles de s?pt?mâna trecut? este unul "clar negativ’" în timp ce un procent de 14,4 % consider? c? hot?rârile adoptate cu acest prilej sunt "destul de nefavorabile" pentru poporul grec.

Pe de alt? parte, 12,6 % dintre grecii intervieva?i cred c? m?surile luate de liderii politici europeni sunt unele "clar pozitive", în vreme ce 23,1 % dintre responden?ii sondajului apreciaz? drept "destul de favorabile" aceste m?suri.

De asemenea, majoritatea participan?ilor la sondaj doresc s? se formeze un guvern pentru salvarea na?iunii, f?r? s? men?ioneze îns? numele unor politicieni care ar putea s? fac? parte din acest guvern.

You are not allowed to view links. Register or Login

"Nimeni nu ar trebui s? cread? c? înc? 50 de ani de pace ?i prosperitate sunt asigura?i. Nu sunt asigura?i.“
ANGELA MERKEL, cancelarul Germaniei

ALARM?

Polonia ?i conflictul european în 10 ani

Ministrul de finan?e polonez, Jacek Rostowski, a c?rui ?ar? de?ine pre?edin?ia semestrial? a Uniunii Europene, a avertizat, în septembrie, asupra unui r?zboi pe "b?trânul continent", în urm?torii 10 ani, dac? zona euro se pr?bu?e?te.
Referindu-se la un raport, recent, intitulat "Destr?marea zonei euro - Consecin?ele" ?i realizat de gigantul financiar elve?ian UBS, Rostowski a declarat: "Nu exist? niciun dubiu c? suntem în pericol. Europa este în pericol".

"Riscul unor revolte civile pune sub semnul întreb?rii domina?ia legii ?i probleme importante, precum dreptul de proprietate. Chiar ?i ??rile care reu?esc s? evite conflictele interne ?i diviziunile, vor fi nevoite s? utilizeze controlul administrativ, pentru a evita pozi?iile extremiste pe pie?ele proprii", se arat? în documentul UBS, citat de publica?ia electonic? "EUObserver".
Oficialul de la Var?ovia a avertizat ?i asupra riscului dubl?rii ratei ?omajului, în urm?torii doi ani, "chiar ?i în ??rile bogate" din Uniunea European?. 100 de miliarde de euro este cuantumul datoriei Greciei ?terse în urma summitului de s?pt?mâna trecut?.

sursa: evz.ro

Navigation

[0] Message Index

Sitemap 
Go to full version
Mobile View