Categorie General > Stiri Locale

Târgul din Romanesti se muta la Tancodrom

(1/1)

Pamico:
Târgul din Romanesti se muta la Tancodrom

Fosta rampa de gunoi din Valea Sarpelui, situata vizavi de Cimitirul Nord, va fi transformata în târg de masini, cereale, cherestea si vechituri.SC Piete si Târguri Craiova SRL, firma din subordinea municipalitatii, pregateste o surpriza: târgul din Romanesti - care-si desfasoara în prezent activitatea, cu titlu temporar, într-o autobaza a Regiei de Transport - se va muta în nordul Baniei, într-o zona cuprinsa între Cimitirul Nord si Tancodrom.

Teren de 6,7 ha pentru noul târg

Terenul, cu o suprafata de 67.053 mp (6,7 ha) si o valoare de inventar de 6.316.295 de lei, a apartinut initial Salubritatii, în evidentele careia figura ca... rampa de gunoi! Acolo urma sa se extinda groapa de gunoi din zona de nord a orasului. În primavara acestui an, însa, atunci când s-a repus pe tapet gasirea unei solutii pentru târgul din Romanesti, aceasta varianta a parut cea mai viabila. Asa se face ca terenul cu pricina, situat în vecinatatea Tancodromului, în zona numita Valea Sarpelui, a fost cedat de Salubritate municipalitatii, iar aceasta - prin Hotarârea Consiliului Local Craiova nr. 269 din 30 iunie 2011 - l-a dat în administrarea SC Piete si Târguri Craiova SRL.

„Am ob?inut certificatul de urbanism ?i în momentul de fa?? suntem în faza de întocmire a PUZ-ului. Ne dorim ca, anul viitor, s? finaliz?m amenaj?rile, astfel încât s? mut?m târgul în noua loca?ie“, a spus directorul executiv al SC Pie?e ?i Târguri Craiova SRL, Bogdan Apostol.
Accesul c?tre noul târg va fi, într-o prim? faz?, pe un drum care pleac? de vizavi de cimitir, traversând calea ferat? uzinal? a Termocentralei din Bariera Vâlcii. Ulterior, ar urma s? se amenajeze ?i a doua cale de acces, c?tre lacul estic de la Tancodrom.

Ma?ini, g?ini, cereale, haine...

Suprafa?a de 6,7 ha e comparabil? cu cea a vechiului târg din Romane?ti (unde se construie?te acum Centrul Multifunc?ional), astfel c? va permite comercializarea unui bogat sortiment de produse. „În primul rând, vom amenaja acolo un târg de ma?ini second hand, de mare capacitate ?i foarte bine structurat, mai bine decât în fostul târg din Romane?ti“, a precizat directorul general al SC Pie?e ?i Târguri Craiova SRL, Gabriel ?erban.
Alt sector de amploare ar urma s? fie dedicat desfacerii angro de cereale, legume ?i fructe.

„Inten?ia noastr? este s? amenaj?m în noul târg o adev?rat? pia?? de gros pentru legume ?i fructe, astfel încât, cu timpul, s?-i mut?m acolo pe comercian?ii din Pia?a Chiriac, aceasta din urm? dorind s-o dezvolt?m ?i s-o amenaj?m ca pia?? normal?, dup? cele mai noi standarde“, a declarat Gabriel ?erban.
Materialele de construc?ii - în special cheresteaua - vor avea propriul lor sector în noul târg, pe o suprafa?? comparabil? cu cea care era odat? în Târgul Romane?ti. Tot acolo, lâng? Tancodrom, ar urma s? fie amenajat ?i târgul de animale.

Desigur, din viitorul târg din Valea ?arpelui nu vor lipsi hainele vechi. Conducerea SC Pie?e ?i Târguri Craiova SRL a promis îns? c? ?i acest sector va fi altfel decât acum, urmând s? aib? standuri bine delimitate ?i alei mult mai largi, pentru a evita îmbulzeala.
„Noi ne vom plia pe dorin?a cump?r?torilor, nu neap?rat a comercian?ilor, pentru c? pân? la urm? cump?r?torii trebuie s? fie mul?umi?i. Altfel, dac? ei nu vin, nici comercian?ilor nu le merg afacerile“, a spus Gabriel ?erban.

sursa: gds.ro

Navigation

[0] Message Index

Sitemap 
Go to full version
Mobile View