Categorie General > Stiri Internationale

Antonis Samaras, pivotul unui joc tot mai riscant pentru Grecia

(1/1)

Pamico:
Antonis Samaras, pivotul unui joc tot mai riscant pentru GreciaAntonis Samaras, liderul partidului conservator Noua Democra?ie (ND, dreapta) care a fost de acord s? sus?in? un Guvern de coali?ie la conducerea Greciei, devine pivotul esen?ial al unui joc tot mai riscant pentru ?ar?, amenin?at? s? intre în incapacitate de plat?.

Ca o ironie a sor?ii, Samaras, în vârst? de 60 de ani, a fost coleg de camer? cu Giorgios Papandreou, premierul socialist care urmeaz? s? demisioneze, în timpul studiilor la Amherst College, în Statele Unite. Ulterior el a devenit principalul s?u opozant, un lupt?tor ambi?ios, pân? la cap?t.

Cu un avans în sondaje de peste zece la sut? asupra partidului socialist Pasok, ND, partidul pe care îl conduce, a revenit în jocul politic profitând de gre?elile Guvernului, dup? ce, în urm? cu doi ani, a suferit o umilitoare înfrângere electoral?, în urma unei perioade de proast? gestionare.

Pe fundalul acestei derute a reu?it Samaras s? preia conducerea unui partid din care a fost exclus, în 1992, din cauza intransigen?ei sale na?ionaliste. El i-a luat locul Dorei Bakoyannis, fiica lui Constantin Mitsotakis, premierul conservator pe a c?rui pr?bu?ire a gr?bit-o, în 1993.

În iunie, în pofida presiunilor creditorilor Greciei ?i unei propuneri din partea lui Papandreou, Samaras a refuzat o prim? ofert? de participare într-un Guvern de coali?ie, cerând f?r? încetare alegeri, în timp ce ?ara se îndrepta c?tre faliment.

Dar, în momentul în care spectrul falimentului se apropie, el revendic? din nou, în ultima perioad?, rolul de garant al ancor?rii europene a Greciei pentru partidul s?u, cel care s-a aflat la originea ader?rii, în 1981, a ??rii sale la Comunitatea Economic? European? din perioada respectiv?.

Membru al unei importante familii de conservatori din Messinia, în Peloponez, el a denun?at timp de doi ani "cura" de austeritate administrat? de Guvernul socialist grecilor sub dictatura Uniunii Europene (UE) ?i Fondului Monetar Interna?ional (FMI), în schimbul perfuziei financiare care a salvat ?ara de la faliment în mai 2010.

De?i î?i schimb? total pozi?ia ?i se declar? preg?tit s? sus?in? planul de reducere a datoriei creat cu dificultate la Bruxelles, el continu? s? refuze, sâmb?t?, s? semneze un "cec în alb" pentru noile m?suri de auteritate pe care planul le presupune.

Denun?ând f?r? încetare un "dozaj" eronat de m?suri ?i prioritatea acordat? austerit??ii, care, în opinia sa, risc? s? fie fatal? pentru economie, el ar vrea s? poat?, potrivit unuia dintre consilierii s?i apropia?i, s? scad? impozitul asupra societ??ilor, în fa?a falimentelor care se succed în prezent.

Astfel, i-a sup?rat în mod considerabil atât pe europeni, cât ?i pe membri ai propriei familii politice, care sunt deja foarte suspicio?i fa?? de extrema rigiditate a acestui fost ministru de Externe, sus?in?tor al unei linii ultradure în disputa cu fosta republic? iugoslav? Macedonia, ?ar? vecin?, în care p?r?ile sunt închistate din 1991.

Atât sus?in?torii, cât ?i criticii s?i nu înceteaz? s? aminteasc? faptul c? este str?nepotul unei scriitoare de romane pentru copii, Penelope Delta, reprezentant? a mi?c?rii patriotice grece?ti de dinainte de r?zboi, cu care au crescut genera?ii de copii greci. Potrivit familiei, ea s-a sinucis în ziua în care trupele germane au intrat în Atena, un lucru asupra c?ruia Samaras nu a insistat niciodat?.

Deputat de dreapta din Messinia înc? de la vârsta de 26 de ani, Samaras ob?ine prima func?ie de ministru, al Finan?elor, în 1989, în cadrul Guvernului de uniune na?ional? al lui Tzannos Tzannetakis, format la vremea respectiv? cu scopul de a-l înl?tura de la putere Andreas Papandreou, tat?l actualului premier.

Exclus în 1992 din ND din cauza na?ionalismului exacerbat în problema Macedoniei, el creeaz? partidul na?ionalist Politiki Anixi (Polan, Prim?vara politic?), dar nu a reu?it s? îl impun? pe scena politic?.

Revenit, în 2004, în rândul ND, care î?i strânge for?ele pentru a-i îndep?rta pe sociali?ti de la putere, el este ales eurodeputat, dup? care este numit ministru al Culturii, în ianuarie 2009, în Guvernul Caramanlis.

Samaras s-a n?scut la Atena ?i este tat?l a doi copii.

sursa: You are not allowed to view links. Register or Login

Navigation

[0] Message Index

Sitemap 
Go to full version
Mobile View