Categorie General > Stiri Interne

Petrecerile cu mult zgomot dup? ora 22.00, numai cu acordul scris al vecinilor.

(1/1)

Pamico:
Petrecerile cu mult zgomot dup? ora 22.00, numai cu acordul scris al vecinilor

Membrii Comisiei juridice a Senatului au avizat mar?i, în unanimitate, o propunere legislativ? care prevede c? petrecerile private care presupun dep??irea limitelor de zgomot admise dup? ora 22.00 se pot face numai cu acordul scris al vecinilor.Senatorii din Comisia juridic? au adoptat un raport de admitere la o propunere legislativ? ini?iat? de un grup de senatori PSD, care va fi dezb?tut? de Senat în calitate de prim? Camer? sesizat?.

Potrivit proiectului, în localurile publice situate în imobile cu destina?ie de locuin?? sau în imediata vecin?tate a acestora, precum ?i pe terasele în aer liber, programul muzical poate fi difuzat între orele 9.00 ?i 22.00. Aceste programe muzicale pot îns? dep??i ora 22.00 doar dac? au fost efectuate lucr?ri de fonoizola?ie, care reduc zgomotul ?i dac? vecinii î?i dau acordul scris în acest sens.

Ini?iatorii propun, de asemenea, ca în sta?iunile turistice autorit??ile locale s? poat? stabili ?i alte orare de func?ionare a localurilor publice ?i de difuzare a programelor muzicale, în func?ie de interesul local, dup? consultarea cet??enilor, a operatorilor economici din turism ?i a autorit??ilor competente pentru protec?ia mediului.

În ini?iativa legislativ? se mai stipuleaz? c? sunt contraven?ii producerea de zgomot în exces dac? "fapta este de natur? s? produc? o stare de disconfort sau indignarea cet??enilor", tulburarea lini?tii locuitorilor prin "strig?te, larm? sau folosirea excesiv? a oric?rui aparat, obiect, instrument ori instala?ie muzical? la intensitate mare, în intervalul 22.00-8.00" ?i organizarea de petreceri private în corturi, spa?ii neacoperite situate în perimetrul apropiat al imobilelor cu caracter de locuin??.

Tot contraven?ie este considerat?, potrivit proiectului, tulburarea "în orice mod" a activit??ilor desf??urate în cadrul unit??ilor ?colare, c?minelor ?i a locurilor de cazare pentru elevi ?i studen?i, unit??ilor spitalice?ti, centrelor de ocrotire social? ori a unei ceremonii religioase.

Textul propus aprob?rii Senatului mai stabile?te c? sunt considerate infrac?iuni ?i se pedepsesc cu închisoarea de la ?ase luni la cinci ani portul sau folosirea de arme albe în locuri publice, institu?ii, la manifest?ri publice, în ambasade, unit??i de înv???mânt, în locuri pentru distrac?ie sau agrement, precum ?i de?inerea, f?r? drept, de arme albe în vehicule.

Ini?iativa mai prevede c? intr? în categoria infrac?iunilor s?vâr?irea de acte de violen?? stradal?, de tulburare a lini?tii publice prin scandaluri în locuri ?i localuri publice, la care au participat mai mult de trei persoane, la care au fost folosite arme albe, arme cu aer comprimat, cu gaze, cu gloan?e de cauciu, cu alice, de foc, ori alte obiecte.

sursa: You are not allowed to view links. Register or Login

Navigation

[0] Message Index

Sitemap 
Go to full version
Mobile View