Categorie General > Stiri Internationale

O victim? a programului de sterilizare din Carolina de Nord rupe t?cerea

(1/1)

Pamico:
O victim? a programului de sterilizare din Carolina de Nord rupe t?cerea. Povestea lui Elaine, "m?cel?rit?" de autorit??i la 13 ani

Elaine Riddick avea 13 ani când a r?mas îns?rcinat? dup? ce a fost violat? de un vecin în Winfall, Carolina de Nord, în 1967. În urma interven?iei autorit??ilor, femeia a ajuns la un cabinet medical unde a fost sterilizat?. Doctorii i-au t?iat ?i i-au legat tuburile uterine, scrie msnbc.com.
"Sunt nevoit? s? port aceste cicatrici cu mine mereu. Trebuie s? tr?iesc cu asta toat? via?a", a spus Elaine.Riddick nu a ?tiut ce se întâmpl?. "Am ajuns la spital ?i m-au pus într-o camer? ?i asta-i tot ce-mi amintesc. Când m-am trezit, m-am trezit cu bandaje pe stomac", a m?rturisit femeia.

Dosarul lui Riddick arat? c? o comisie de eugenie din Raleigh, format? din 5 persoane, aprobase o recomandare ca aceasta s? fie sterilizat?. Dosarul o catalogheaz? pe Riddick ca fiind "debil?" ?i "promiscu?". Comisia a afirmat c? rezultatele ei ?colare erau slabe ?i c? "nu se în?elegea cu ceilal?i".
"Am fost violat? de un criminal (care nu a fost niciodat? acuzat) ?i apoi am fost violat? de statul Carolina de Nord. Mi-au luat ceva din mine de dou? ori. Mi-au luat ceva foarte drag mie, ceva dat de Dumnezeu", spune Elaine Riddick.

Femeia a aflat cumplita veste când avea 19 ani, era m?ritat? ?i î?i dorea copii. Un doctor din New York, ora?ul în care locuia atunci, i-a spus c? nu mai poate avea copii pentru c? a fost sterilizat?.
"M?cel?rit?. Doctorul a folosit cuvântul...Nu am în?eles ce a vrut s? spun? cu faptul c? am fost m?cel?rit?", m?rturise?te Elaine.

Carolina de Nord s-a num?rat printre cele 31 de state care a avut un program de eugenie sus?inut de guvern. În anii 1960, sute de americani fuseser? supu?i acestui program de sterilizare.

Eugenia a fost o teorie ?tiin?ific? care a luat amploare în anii 1920. Eugeni?tii credeau c? s?r?cia, promiscuitatea ?i alcoolismul erau tr?s?turi care se mo?tenesc. Pentru a elimina aceste boli sociale ?i pentru a îmbun?t??i fondul genetic al societ??ii, sus?in?torii teoriei argumentau c? cei predispu?i la aceste caracteristici trebuie steriliza?i. Cei mai boga?i cet??eni ai Americii de atunci erau eugeni?ti, printre care ?i doctorul Clarence Gamble, de la imperiul Procter and Gamble ?i James Hanes de la fabrica de dresuri. Hanes a fost unul dintre cei care au înfiin?at Liga Uman? de Îmbun?t??ire care promova cauza eugeni?tilor.

Totul a început ca un mod de a controla ajutorul de stat pentru albii s?raci, femei ?i b?rba?i, dar, în timp, eugeni?tii din Carolina de Nord au ajuns s? se concentreze mai mult pe femei ?i b?rba?i de culoare, decât pe albi. O treime dintre steriliz?rile care au avut loc în Carolina de Nord au fost f?cute fetelor care aveau sub 18 ani. Unele dintre ele aveau chiar ?i nou? ani.

În ultimii opt ani, legislatorii americani au încercat s? g?seasc? o metod? s?-i desp?gubeasc? pe cei steriliza?i f?r? voia lor între anii 1929 - 1974. În acea perioad?, au fost sterilizate 7.600 de persoane, dintre care 85% au fost femei iar 40% nu erau albi.
"Nu po?i s? dai timpul înapoi sau s? rescrii istoria. Trebuie s? mergi înainte ?i asta este ceea ce încerc?m s? facem în Carolina de Nord", a spus guvernatorul Beverly Perdue.

De?i comisia de eugenie a fost desfiin?at? în 1977, legea care permite steriliz?rile involuntare a fost abrogat? oficial abia în 2003. În 2002, autorit??ile au emis o declara?ie în care ?i-au cerut scuze celor care au fost steriliza?i, îns? victimele nu au primit vreo compensa?ie financiar? sau îngrijire medical? ?i ajutor din partea statului. Din 2003, au fost create trei task force-uri care încearc? s? g?seasc? o modalitate de a compensa victimele. Potrivit oficialilor, aproximativ 2.000 de victime sunt în via??.
Riddick a fost una dintre persoanele care au fost sterilizate ?i care au povestit prin ce au trecut într-o audiere public?, ce a avut loc în aceast? var?. Pentru prima oar?, mai mul?i supravie?uitori au vorbit public despre trecutul tulbur?tor al statului Carolina de Nord.

"Când te gânde?ti la oamenii care s-au dus acolo...?i doctorul lor le-a spus c? e vorba de contracep?ie ?i au fost steriliza?i...oameni care nu au fost informa?i când au luat decizia. Astfel de pove?ti nu sunt bune pentru America ?i nu pot s? permit ca aceast? perioad? din istorie s? fie uitat?, de aceea aceast? munc? este important?", a spus Perdue.

Doar 48 de victime care au supravie?uit au fost identificate. Larry Womble a militat pentru drepturile supravie?uitorilor programului de sterilizare aproape zece ani. Lerry s-a num?rat printre cei care s-au luptat pentru abrogarea legii.

În luna august, un task force creat de guvernatorul Perdue a propus ca victimele s? fie compensate, dar nu au ?tiut cu ce sum? se le recompenseze. Ar fi fost vorba de sume între 20.000 de dolari ?i 50.000 de dolari. Task force-ul mai propunea ?i consiliere psihologic? pentru supravie?uitorii programului.
Perdue a m?rturisit c? este o provocare s? decizi câ?i bani ar trebui s? primeasc? supravie?uitorii. "Din punctul meu de vedere, ca femeie ?i ca guvernator al acestui stat, nu este vorba de bani. Nu exist? suficien?i bani în lume ca s?-i r?spl?te?ti pe ace?ti oameni pentru ce li s-a întâmplat, dar banii fac parte din ecua?ie", a spus Beverly Perdue.

La un moment dat, Riddick a dat în judecat? statul Carolina de Nord  contra sumei de un milion de dolari. Cazul ei ajunsese la Curtea Suprem? din SUA, dar a fost declinat. "Mi-a? dori ca statul Carolina de Nord s? îndrepte ceea ce mi-a gre?it", a spus Elaine Riddick
Unele victime ?i avoca?ii lor s-au întrebat dac? nu cumva autorit??ile amân? s? le ofere compensa?ii în speran?a c? vor muri. "Este un capitol urât în cartea Carolina de Nord, avem o carte minunat?, dar este un capitol urât", a declarat Womble.
Perdue a spus c? ea va încerca s? ajute victimele, men?ionând c? "nimeni din Carolina de Nord nu le dore?te moartea".

În ciuda angaja?ilor statului care au declarat-o pe Elaine Riddick "debil?" ?i "promiscu?", ea a f?cut facultate ?i ?i-a crescut b?iatul n?scut înainte de a fi sterilizat?. Copilul ei o iube?te foarte mult ?i este un antreprenor de succes.
Riddick este mândr? de realiz?rile ei."Nu ?tiu unde a? fi fost acum dac? ascultam de statul Carolina de Nord", a mai spus Elaine.

sursa: You are not allowed to view links. Register or Login

Navigation

[0] Message Index

Sitemap 
Go to full version
Mobile View