Categorie General > Stiri Interne

Guvernul schimb? regulile de vânzare a anvelopelor

(1/1)

Pamico:
Guvernul schimb? regulile de vânzare a anvelopelor. CAUCIUCURILE vor fi împ?r?ite PE CLASE ENERGETICE, de la A la G, precum electrocasniceleProprietarii de autovehicule vor putea economisi, începând din noiembrie 2012, peste 100 de euro pe an din bugetul alocat combustibililor, vor avea ma?ini mai silen?ioase, mai pu?in poluante ?i vor putea frâna în condi?ii mai bune de siguran??, pe un drum umed. De la 1 noiembrie 2012 anvelopele care vor fi la vânzare vor trebui s? fie etichetate, pe clase energetice, de la "A" la "G", la fel ca ?i la aparatele electrocasnice.

Prevederea este cuprins? în Regulamentul (CE) nr. 1222/2009 al Parlamentului European ?i al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind etichetarea anvelopelor în ceea ce prive?te eficien?a consumului de combustibil ?i al?i parametri esen?iali.

"De anul viitor, din noiembrie, anvelopele noi pentru autoturisme vor avea etichete energetice, precum frigiderul, de exemplu. Va fi obliga?ia produc?torului s? le aplice. Eticheta are un format standard, este de hârtie, se distruge la montarea anvelopei", a explicat pentru Gândul Denis Du?escu, ?ef service în cadrul unui distribuitor de anvelope.

"Noua prevedere nu înseamn? c? cineva, care tocmai ?i-a cump?rat anvelope de iarn?, trebuie s? le schimbe, la anul, cu altele cu etichet?. Prevederile nu se vor aplica la anvelopele pentru ma?inile la prim? înmatriculare, nici pentru cauciucurile deja cump?rate", au declarat pentru Gândul reprezentan?ii unui produc?tor de anvelope.

Cum vom citi eticheta

Consumul de carburant, frânarea pe carosabil umed, nivelul de zgomot la exterior ?i longevitatea anvelopei sunt indicatorii care vor putea fi "citi?i" pe etichetele care vor fi aplicate pe anvelope.80 litri de carburan?i economisi?i într-un an

Pe etichet? va figura o scal? care va indica nivelul de eficien?? energetic? ?i care arat? cât de poluant? este anvelopa, precum ?i contribu?ia anvelopelor la consumul de carburant. Anvelopele vor putea avea ?apte clase, de la "A", pân? la "G". "Diferen?a de consum de carburant între un vehicul echipat cu anvelope clasa A ?i G este de aproximativ 0,5 litri la 100 km. Aproximativ 80 litri de carburant economisit / an (la 15.000 km / an). Mai mult de 100 euro / economisi?i an la motoarele pe benzin? (la 1,30 euro / litru, pre? carburant). Aceasta reprezint? nu doar o economie semnificativ? de carburant, ci ?i un mare beneficiu asupra mediului, deoarece nivelul emisiilor de CO2 este redus cu 12 g / km", explic? reprezentan?ii Michelin România.

Frânare mai eficient? pe drum umed

Diferen?a dintre anvelopele de clasa A ?i cele de clasa F, în ceea ce prive?te distan?a de frânare pe drum umed, este de mai mult de 10 metri, adic? echivalentul lungimii a dou? autoturisme, mai explic? reprezentan?ii Michelin România.

În partea de jos a etichetei va fi men?ionat nivelul de zgomot din cauza anvelopei, înregistrat în exteriorul vehiculului, exprimat în decibeli.

Pe de alt? parte, cei care î?i vor cump?ra, din 1 noiembrie 2012, anvelope de clas? superioar? vor putea s? le foloseasc? mai mult cu pân? la un an, comparativ cu cele de clas? inferioar?.

Proiectul de hot?râre de guvern, la Ministerul Economiei

Ministerul Economiei a elaborat un proiect de hot?râre de guvern pentru aplicarea regulamentului CE 1222/2009 - care va intra în vigoare la 1 noiembrie 2012 - ?i în care se arat? c? Ministerul Economiei, Comer?ului ?i Mediului de Afaceri va coordona aplicarea dispozi?iilor regulamentului. În plus, Autoritatea Na?ional? pentru Protec?ia Consumatorilor (ANPC) va fi institu?ia care va supraveghea pia?a.

Potrivit proiectului de hot?râre de guvern, produc?torii ?i distribuitorii de cauciucuri, precum ?i furnizorii ?i distribuitorii de vehicule risc? amenzi ustur?toare dac? nu aplic? dispozi?iile regulamentului. Pe scurt, produc?torii ?i distribuitorii de anvelope vor trebui s? se asigure c? anvelopele au etichete energetice, în caz contrar, ei riscând amenzi între 18.000 lei ?i 20.000 lei ?i respectiv între 12.000 lei ?i 15.000 lei.

La rândul lor, distribuitorii de autovehicule, în cazul în care clien?ilor lor li se ofer? posibilitatea de a alege între mai multe tipuri de pneuri pentru un vehicul nou, trebuie s? ofere informa?ii despre clasa de eficien?? a consumului de combustibil. În caz contrar, ei risc? amenzi între 9.000 lei ?i 11.000 lei.

Sanc?iunile vor fi aplicate de reprezentan?ii Autorit??ii Na?ionale de Reglementare pentru Protec?ia Consumatorilor.

sursa: You are not allowed to view links. Register or Login

Navigation

[0] Message Index

Sitemap 
Go to full version
Mobile View