Categorie General > Stiri Internationale

Roubini: Italia ar putea reveni la lir?, for?ând c?derea zonei euro

(1/1)

Pamico:
Roubini: Italia ar putea reveni la lir?, for?ând c?derea zonei euro

Italia ar putea avea nevoie s? ias? din zona euro ?i s? revin? la fosta moned? na?ional? pentru a-?i rezolva problema datoriilor, for?ând astfel c?derea zonei euro, scrie profetul crizei în edi?ia de ast?zi a publica?iei Financial Times, potrivit CNBC.Nouriel Roubini ?i-a argumentat teoria prin faptul c?, în situa?ia actual?, în care randamentele datoriei suverane se situeaz? în jurul valorii de 7 procente, accesul pe pia?? poate deveni limitat pentru Italia.

O restructurare for?at? a datoriilor poate ajuta la rezolvarea câtorva dintre probleme, dar o astfel de m?sur? nu ar putea rezolva alte probleme care împiedic? economia italian?, cum ar fi lipsa de competitivitate, un deficit de cont curent mare ?i un PIB inferior, mai scrie Roubini în Financial Times.

El apreciaz? c? randamentele la obliga?iuni ar putea cre?te la niveluri nesustenabile, dac? un creditor de ultim? instanta nu va cump?ra datoriile ??rilor cu probleme.

Roubini scrie c? Italia se confrunt? cu agravarea recesiunii din cauza m?surilor de austeritate, iar odat? ce va ap?rea ?i defla?ia datoria va deveni nesustenabil?.

"Nimic nu va aduce cre?terea ?i competitivitatea înapoi în economia italian?", consider? Dr. Doom.

În acest context, Italiei nu îi mai r?mâne decât s? p?r?seasc? zona euro ?i s? revin? la lir?, dar o ie?ire de asemenea amploare va distruge uniunea monetar?.

sursa: You are not allowed to view links. Register or Login

Navigation

[0] Message Index

Sitemap 
Go to full version
Mobile View