Categorie General > Stiri Internationale

Panica privind riscul folosirii energiei nucleare

(1/1)

Pamico:
Panica privind riscul folosirii energiei nucleare poate duce la intensificarea înc?lzirii globale

Procesul de înc?lzire global? s-ar putea intensifica dac? China va renun?a la un program ambi?ios de dezvoltare în domeniul energiei nucleare, iar Germania va închide toate centralele sale atomice, din cauza panicii provocate de criza din Japonia.China a suspendat, miercuri, procesul de aprobare a construc?iei unor noi centrale nucleare, în timp ce Germania a anun?at mar?i închiderea temporar? a ?apte unit??i atomice.

Statul chinez este cel mai mare consumator de c?rbune ?i cel mai mare emitent de dioxid de carbon la nivel mondial.

Japonia, pe locul cinci la nivel mondial în privin?a emisiilor de acest tip, nu va putea compensa închiderea reactoarelor nucleare decât prin utilizarea de gaze ?i c?rbune.

Decizia Chinei de a suspenda procesul de aprobare a construc?iilor de centrale risc? s? majoreze emisiile de dioxid de carbon.

O reac?ie similar? din partea Germaniei ?i Elve?iei va avea un efect asem?n?tor în sectorul energetic european.

Aceste m?suri vor cre?te emisiile ?i vor influen?a pe termen lung cererea de gaze, consider? Isabelle Curien, analist la Deutsche Bank.

"Dac? vrem s? avem o economie cu emisii reduse de carbon pân? în 2050, renun?area la energie nuclear? necesit? un acces uria? la energie regenerabil? ?i nu sunt sigur? c? este posibil", a spus Curien.

Pe lâng? schimb?rile de clim?, arderea c?rbunelui provoac? smog, ploi acide, afec?iuni respiratorii ?i mortalitate prematur?, potrivit organiza?iei Union of Concerned Scientists.

China, ale c?rei emisii poluante ar putea deveni cu 60% mai mari decât cele din Statele Unite pân? la sfâr?itul acestui deceniu, mizeaz? pe energia nuclear? pentru reducerea dependen?ei de c?rbune, cu obiectivul de a construi noi centrale, cu o capacitate total? de 40 de gigawa?i, pân? în 2015.

Este improbabil ca China s? renun?e la aceste planuri ?i nu a ordonat închiderea celor existente.

Sistarea procesului de evaluare va întârzia îns? proiectele, în timp ce construc?ia centralelor pe c?rbune continu?.

Decizia Germaniei de a închide ?apte centrale cel pu?in pân? în iunie va conduce peobabil la cre?terea polu?rii.

Dac? Germania va închide toate centralele nucleare ?i le va înlocui cu unit??i care folosesc combustibili fosili, emisiile de dioxid de carbon ar putea cre?te cu minim 400-435 milioane tone, pân? în 2020, estimeaz? anali?tii.

Agen?ia Interna?ional? pentru Energie a avertizat fa?? de o reac?ie de respingere a energiei nucleare, ar?tând c? este imposibil de redus emisiile de dioxid de carbon f?r? energie atomic?.

"Tragedia din Japonia ar putea întârzia rena?terea energiei nucleare, cu excep?ia poate a Chinei", au declarat anali?ti ai b?ncii franceze Societe Generale, ad?ugând c? gazele naturale ar putea deveni carburantul "f?r? alternativ?" pentru ??rile din OCDE (Organiza?ia pentru Cooperare ?i Dezvoltare Economic?), unde opinia public? ar putea s? se exprime împotriva energiei nucleare.

Societe Generale estimeaz? c? dac? toate cele 34 de state din OCDE, din care nu face parte China, vor închide centralele nucleare ?i le vor înlocui cu uzine pe gaze, înainte de dezvoltarea unor tehnologii de captare a emisiilor de dioxid de carbon, atunci emisiile lor de dioxid de carbon ar putea cre?te cu aproape un miliard de tone pe an.

sursa: You are not allowed to view links. Register or Login

Navigation

[0] Message Index

Sitemap 
Go to full version
Mobile View