Categorie General > Stiri Internationale

Silvio Berlusconi a demisionat

(1/1)

Pamico:
Silvio Berlusconi a demisionat de la conducerea Guvernului italian. Il Cavaliere, profund întristat de huiduielile cu care a fost întâmpinat

Silvio Bersluconi a demisionat sâmb?t? de la conducerea Guvernului italian, dup? adoptarea de c?tre Parlament a m?surilor de austeritate solicitate de Uniunea European?, a anun?at pre?edin?ia Republicii, în timp ce vestea a fost primit? cu aplauze la Roma.Acuzat c? a subminat credibilitatea ??rii sale, magnatul media, în vârst? de 75 de ani, ?i-a dat demisia dup? adoptarea de c?tre Parlament a m?surilor economice menite s? reasigure pie?ele ?i partenerii interna?ionali.

Demisia a fost acceptat? de pre?edintele Republicii Giorgio Napolitano, care ar urma s? îl numeasc? în locul lui pe fostul comisar european Mario Monti, în vârst? de 68 de ani.

Culmea umilin?ei, Il Cavaliere a fost nevoit s? p?r?seasc? palatul preziden?ial printr-o ie?ire secret?, în timp ce în fa?a intr?rii principale manifestan?ii aplaudau ?i strigau "bufonule, bufonule!".

El a fost întâmpinat cu o or? mai devreme cu strig?te ca "mafiotule!", "ru?ine!", "închisoare!", "s-a terminat!" sau "primavera, primavera" (prim?var?, prim?var?), o aluzie probabil? la revolu?iile arabe care au îndep?rtat de la putere dictatorii.

Apropia?ilor s?i, el le-a m?rturisit c? este "profond întristat", potrivit agen?iei italiene Ansa.

Înc? din cursul dup?-amiezii, mul?imea a invadat diverse zone-simbol ale puterii de la Roma, strigând "Demisia, demisia". Unii participan?i purtau drapele italiene, în timp ce al?ii afi?au pancarte pe care se putea citi "Bye-bye Silvio!", "Dispari!" ?i "În sfâr?it!".

La palatul Quirinal, o orchestr? improvizat?, ai c?rei muzicieni ?i cor s-au g?sit pe Internet, a interpretat Aleluia de Handel.

"Ast?zi, suntem aici pentru c? suntem foarte, foarte bucuro?i c? Berlusconi se duce în sfâr?it acas?! S? se duc? acas?!", declar? o manifestant? pe fondul fluier?turilor. "Ciao, ?i mai ales, nu te întoarce!", afirm? un altul.

În fa?a Palatului Grazioli, re?edin?a privat? a premierului, s-au reunit sus?in?torii acestuia. El "este unic, de neuitat. Nu exist? nimeni pe m?sura lui", afirm? Massimo della Seta, un muncitor în vârst? de 25 de ani. "Ne sim?im orfani", deplânge Maria Teresa Borghelli, în vârst? de 54 de ani.

"Ast?zi cade cortina peste o pagin? lung? ?i dureroas? din istoria noastr?", a declarat Dario Franceschini, deputat al Partidului Democrat.

La rândul s?u, Fabrizio Cicchitto, de la Poporul Libert??ii (PdL), partidul lui Silvio Berlusconi, a afirmat c? acesta din urm? a acceptat s? demisioneze "când nu era obligat s? o fac?".

"El a demonstrat con?tiin?? na?ional?, îi mul?umim pentru acest lucru ?i ne exprim?m solidaritatea cu el în fa?a atacurilor a c?ror ?int? este ", a ad?ugat el pe fondul huduielilor a numero?i deputa?i.

Înso?it de triumf înc? de la intrarea sa în politic?, în urm? cu 17 ani, când a înfiin?at partidul Forza Italia, Berlusconi a fost sl?bit în ultimele luni de trei procese - pentru corup?ie, fraud? fiscal? ?i prostitu?ie cu minore -, scandaluri sexuale ?i reducerea majorit??ii sale.

Cu o cot? de popularitate de 22 la sut?, Il Cavaliere a pierdut mar?i majoritatea absolut? în Camera Deputa?ilor.

Totul se joac? pentru alte câteva ore la Quirinal, unde Napolitano a cerut for?elor politice s? "ac?ioneze cu responsabilitate". "Grava criz? financiar? ?i economic?, intern? ?i interna?ional? reprezint? o provocare pentru coeziunea social? a ??rii noastre", a declarat el în cursul dimine?ii.

El trebuie s? fac? fa?? în prezent opozi?iei manifestate de o parte a actualei majorit??i, care refuz? s? sus?in? un Guvern de tranzi?ie ?i cere alegeri anticipate.

"Nici pentru tot aurul din lume, nu voi face parte vreodat? dintr-un Executiv cu reprezentan?ii stângii", a declarat ministrul Ap?r?rii Ignazio La Russa, fost neofascist.

Nici Silvio Berlusconi, care ?i-a exprimat sprijinul pentru Mario Monti ?i l-a primit pe acesta sâmb?t?, nu ?i-a pierdut voin?a de a lupta: "Suntem în m?sur? s? deconect?m priza când vrem", le-a spus apropia?ilor s?i.

sursa: You are not allowed to view links. Register or Login

You are not allowed to view links. Register or Login

Navigation

[0] Message Index

Sitemap 
Go to full version
Mobile View