Life & Style > LifeStyle

Hotelul care curge – Pattaya, Thailanda

(1/1)

Pamico:
Hotelul care curge – Pattaya, Thailanda

De cele mai multe ori, un hotel este un mijloc ?i nu o destina?ie în sine. Cu atât mai pu?in, oferta sa nu prezint? mai niciodat? holurile ?i spa?iile comune ca pe un atu al cl?dirii. Un hotel din Thailanda a încercat s? recreeze imaginea plajelor locale în înc?perile comune interioare. Mobilierul, instala?iile suspendate, toate reproduc mi?carea valurilor sau unduirea nisipului cu un rezultat absolut spectaculos.


Un fost ora? pesc?resc, Pattaya ?i-a descoperit poten?ialul turistic în timpul conflictului din Vietnam, ca destina?ie de relaxare pentru militarii americani. Pozi?ionarea în partea estic? a golfului Thailandei ?i atrac?iile istorice ?i naturale ale zonei au recomandat-o mai departe turi?tilor…neînarma?i.


Lâng? plaja Pattaya s-a dezvoltat mai târziu ?i cel mai mare complex comercial din Asia ?i, implicit, un punct de atrac?ie pentru turi?tii interesa?i de servicii premium. Din ansamblul de hoteluri de lux din zon?, Hilton Pattaya iese în eviden?? în primul rând prin decor. Pe tavanele spa?iilor comune au fost montate fâ?ii de materiale care seam?n? cu valurile oceanului, în timp ce desenul covoarelor ?i textura lor imit? denivel?rile nisipului. Liniile fluide suspendate sunt fabricate din materiale textile astfel încât curen?ii de aer fac instala?ia s? par? vie. Deasupra lifturilor, mii de m?rgele str?lucitoare sunt ag??ate cu fire în forma tridimensional? a unui val. Decorul este similar ?i în sala de baie, iar unii pere?i din interior sunt ondula?i inten?ionat pentru a da senza?ia c? înc?perile se afl? într-o permanent? mi?care.
Hotelul ofer? ca priveli?te golful, dar ?i cei 250.000mp ai complexului comercial care num?r? 300 de magazine ?i restaurante. De la etajul al 17-lea, cel mai bun loc pentru a le admira, acelea?i unduiri sunt reproduse ?i pe balconul de belvedere, tematica fiind întregit? de mobilierul ?i lampadarele de forma unor pietre scoase din apa m?rii. Ansamblul de design apar?ine unei firme din Bangkok numite „Departamentul de arhitectur?“, un atelier care mizeaz? foarte mult pe experien?a pe care o ofer? designurile sale.
sursa: You are not allowed to view links. Register or Login

Navigation

[0] Message Index

Sitemap 
Go to full version
Mobile View