Categorie General > Stiri Interne

Avem 6.000 de tone de aur, adic? 250 de miliarde de euro!

(1/1)

Pamico:
Avem 6.000 de tone de aur, adic? 250 de miliarde de euro!

Un studiu recent asupra exploat?rii z?c?mintelor de aur din România arat? c? suntem în elita mondial? a metalelor pre?ioase. "Ocup?m locul cinci în lume la extrac?ie, în decursul istoriei", ne-a spus profesorul dr. Gheorghe Popescu de la Facultatea de Geologie Bucure?ti, autorul cercet?rii. Cu toate acestea, România mai are 6.000 de tone de aur în z?c?minte. Cât înseamn? asta? Dac? ne raport?m la cursul BNR de vinerea trecut?, când un gram de aur a fost 180 de lei, valoarea total? a z?c?mintelor este de aproximativ 250 de miliarde de euro! ?i aceasta în condi?iile în care poporul român se lupt? cu s?r?cia ?i cu nesiguran?a locurilor de munc?.Mineritul aurului pe teritoriul României este o tradi?ie multimilenar?. Cele mai vechi podoabe de aur g?site la noi au fost descoperite la Moigrad, jude?ul S?laj ?i apar?in epocii pietrei, adic? au o vechime de 6.000 de ani. Înc? de atunci, str?mo?ii no?tri cuno?teau metalurgia aurului.

Suntem pe locul cinci în lume

"Din str?vechime pân? acum, din Carpa?ii României s-au extras 2.070 de tone de aur, lucru care ne plaseaz? pe locul cinci în lume, dup? Africa de Sud, Canada, Statele Unite ?i Australia. Dup? cum se vede în grafice, cea mai mare parte a fost folosit? de altcineva decât poporul român. Vestea bun? este îns? c? mai avem, în sediment, de trei ori cât s-a exploatat pân? acum, adic? vreo 6.000 de tone. R?mâne de v?zut cum vor fi folosite. Deocamdat?, pe noi, pe speciali?ti, nu ne întreab? nimeni nimic", ne-a spus profesorul dr. Gheorghe Popescu, unul dintre cei mai cunoscu?i geologi români specializa?i pe z?c?minte de aur.Conform Legii minelor, modificat? în 2009, România prime?te din partea companiilor care exploateaz? bunurile subterane o redeven?? de doar 4% din tot ce se extrage . Adic?, dac? se câ?tig? 100 de milioane de euro din extrac?ia aurului, statul încaseaz? 4 milioane, iar restul merge la firma care exploateaz? mina.
"Eu cred c? aceste redeven?e sunt în defavoarea ??rii noastre, care prime?te prea pu?in pentru z?c?mintele pe care le concesioneaz?. Sigur c? investitorul trebuie s? câ?tige, dar o afacere trebuie s? fie reciproc avantajoas?, adic? trebuie s? câ?tige ?i România, sau România în primul rând, pentru c? este proprietarul", ne-a spus prof. Gheorghe Popescu. De men?ionat este faptul c? în Africa de Sud redeven?a pentru aur este de 20%.Guvernul a secretizat modul de concesionare a rezervelor naturale

Dr. ing. Neagu Florea, fost director al Institutului de Cercet?ri Miniere, proiectantul câtorva mine de aur din Mun?ii Apuseni în anii '70, sus?ine c? dac? pân? în 1989, mineritul aurului era foarte dezvoltat, dup? Revolu?ie, produc?ia a sc?zut necontenit, astfel c? din anul 2005, România nu a mai scos nici un gram de aur din minele proprii, pe care le-a închis. Motiva?ia oficial? a fost c? z?c?mintele sunt epuizate.

Cu toate acestea, îns?, conform Agen?iei Na?ionale pentru Resurse Minerale (ANRM), în ultimii ani, opt firme str?ine au primit licen?e de explorare ?i exploatare pentru aur în ?ara noastr?, exact pe zonele unde, oficial, nu mai existau z?c?minte. Libertatea a publicat un articol amplu pe aceast? tem?. Jurnali?tii Libert??ii au cerut atunci ANRM detalii despre licen?ele primite de aceste firme. R?spuns ANRM: "Informa?iile solicitate nu se încadreaz? în categoria surselor de interes public. (...) Sunt documenta?ii care fac parte din categoria informa?iilor clasificate". Men?ion?m c? aceste contracte pe bunuri publice, adic? z?c?mintele na?ionale, nu pot fi secretizate, deoarece con?in informa?ii de interes public, conform Legii 544/2001.

sursa: You are not allowed to view links. Register or Login

Navigation

[0] Message Index

Sitemap 
Go to full version
Mobile View