Categorie General > Stiri Internationale

Germania in stare de soc

(1/1)

Pamico:
Cea mai puternic? ?ar? din Europa, ÎN STARE DE ?OC: De unde au ap?rut ACE?TI MON?TRI?

Timp de 13 ani, autorit??ile germane nu au avut nici cea mai mic? idee c? o grupare neo-nazist? omora nestingherit? imigran?i ?i jefuia b?nci, arat? Der Spiegel.Serviciile secrete din Germania sunt criticate acum pentru c? nu au reu?it s? descopere, timp de un deceniu, gruparea terorist? de extrem? dreapta.

Cancelarul german, Angela Merkel, a descris, la începutul acestei s?pt?mâni, emergen?a grup?rilor teroriste de dreapta ca "o ru?ine a Germaniei" ?i a cerut o investiga?ie detaliat? asupra celor întâmplate. Gruparea National Socialist Underground (Na?ional-Socialismul Subteran, n.r.), format? din cel pu?in trei membri, doi b?rba?i ?i o femeie, a revendicat asasinarea a opt imigran?i turci ?i a unui imigrant grec între 2000 ?i 2006, uciderea unei poli?iste germane în 2007 ?i dou? atacuri cu bomb? în care mai mult de 20 de oameni, dintre care cei mai mul?i erau imigran?i, au fost r?ni?i.

Crimele Doner din estul Germaniei - neo-nazismul german ia propor?ii

B?rba?ii, Uwe Böhnhardt ?i Uwe Mundlos, au fost g?si?i mor?i într-o dubi?? în ora?ul Eisenach, din estul Germaniei, pe 4 noiembrie, dup? ce, conform investiga?iilor preliminare, s-ar fi sinucis. Femeia, Beate Zschäpe, s-a predat poli?iei dup? ce a incendiat o vil? din ora?ul Zwickau, în care cei trei au locuit.

Poli?ia a g?sit în casa incendiat? patru DVD-uri, împachetate ?i gata s? fie trimise Partidului de Stânga, mai multor agen?ii de ?tiri ?i centre culturale islamice. În înregistr?rile de pe DVD-uri, cei trei se laud? cu asasinatele comise de ei, dar arat? ?i fotografii cu victime însângerate, realizate chiar de cei trei.

B?rba?ii uci?i de ace?tia erau mici comercian?i, doi dintre ei având fast food-uri care vindeau kebap doner, motiv pentru care crimele au devenit cunoscute sub numele de Crimele Doner.

Timp de patru ani autorit??ile au insistat c? aceste crime au fost s?vâr?ite de mafia musulman? sau de grupuri na?ionaliste neînsemnate, excluzând posibilitatea unui grup de extrem? dreapta. Grupurile de musulmani au acuzat poli?ia c? e oarb? la amenin?area violen?elor de extrem? dreapta ?i c? s-a concentrat prea mult s? combat? terorismul islamist.

Fiica uneia dintre victime critic? atitudinea poli?iei germane

Gamze K., în vârst? de 22 de ani, este fiica lui Mehmet K., care a fost ucis în chio?cul s?u din Dortumund în aprilie 2006. La momentul respectiv, poli?ia a pus crima pe seama datoriilor pe care tat?l ei le-ar fi avut din cauza pariurilor sau pe seama mafiei turce?ti.

"Poli?ia c?uta treburi misterioase pe care tat?l meu le-ar fi f?cut. Poli?ia nu a luat în serios suspiciunile noastre în leg?tur? cu neo-nazi?tii", a declarat ea pentru revista Bild. "Cred c? ceva e în neregul? aici. De ce s-ar fi sinucis atacatorii? Nu erau doar ei trei, sunt oameni influen?i în spatele lor", a ad?ugat ea.

Cazul a determinat autorit??ile s? ia m?suri în ceea ce prive?te reformarea Biroului Federal pentru Protejarea Constitu?iei, al c?rui rol este s? combat? grup?rile extremiste ?i s? protejeze ordinea democratic?.

Terori?tii neo-nazi?ti erau în eviden?a poli?iei

Conform informa?iilor difuzate de Der Spiegel, cei trei, Böhnhardt, Mundlos ?i Zschäpe, erau în eviden?a sucursalei agen?iei de servicii secrete din landul german Thuringia înc? din anii 1990, când ace?tia s-au implicat în ac?iuni cu caracter neo-nazist. Ei au construit atunci bombe false ?i au strâns arme ?i explozibili, îns? autorit??ile le-au pierdut urma în 1998, când ei au început o serie de crime ?i de jafuri asupra b?ncilor. Se presupune c? ar fi fost vorba despre 10 crime ?i 14 jafuri, pe o perioad? de 13 ani.

De?i serviciile secrete germane pl?tesc informatori care s?-i pun? la curent cu activit??ile celulelor naziste, în unele cazuri nu primes informa?ii utile. Un astfel de caz este cel al informatorului cunoscut sub numele de Tino B., este ?eful organiza?iei Thuringia Homeland Protection, o grupare neo-nazist? din care au f?cut parte ?i cei trei terori?ti în anii 1990. De?i el a primit din partea autorit??ilor o sum? de peste 100.000 de euro, nu a oferit nicio informa?ie despre pericolul reprezentat de cei trei.

Grup?rile neo-naziste în cre?tere, mai ales în fosta Germanie de Est

Organiza?iile care militeaz? împotriva rasismului sus?in c? extremismul de extrem? dreapta a fost tolerat în ultimii ani în Germania, mai ales în fosta Germanie de Est.

Aici, sus?in organiza?iile respective, neo-nazi?tii au fost l?sa?i s? conduc? departamentele de pompieri voluntari, s? organizeze activit??i pentru tineri ?i chiar s? conduc? birourile de consiliere a cet??enilor pe probleme de bun?stare economic? a regiunilor rurale care au suferit din cauza depopul?rii ?i a declinului economic cauzat de reunificarea din 1990.

Exper?ii sus?in c? acesta este un mediu propice pentru organizarea grup?rilor violente, unde acestea pot ataca str?inii ?i pot merge pân? la a planifica crime ?i atacuri cu bombe.

Ministrul de Interne german, Hans-Peter Friedrich, a cerut o mai bun? coordonare între serviciile de securitate na?ionale ?i cele regionale.

sursa: You are not allowed to view links. Register or Login

Navigation

[0] Message Index

Sitemap 
Go to full version
Mobile View