Categorie General > Stiinta si Tehnologie

Philips Microbial Home

(1/1)

Pamico:
L?mpi bio-luminescente, mese care generaz? metan ?i stupi urbani – Philips Microbial Home

Imagina?i-v? o cas? în care iluminarea se face prin mai multe vase umplute cu organisme bioluminescente, iar resturile r?mase dup? prânz vor genera gazul cu care ve?i g?ti cina. Philips propune prin conceptul ultra-eco Microbial Home o alternativ? futurist? care promite s? reduc? amprenta ecologic? a fiec?rei case la doar o frac?iune fa?? de cea din prezent.


Elementul central al conceptului Philips este masa de buc?t?rie, numit? Bio Digester Island. Format? dintr-un corp ce include o ma?in? de g?tit, un spa?iu de lucru ?i o chiuvet?, “insula” include un sistem de conversie a reziduurilor organice în biogaz. Practic, toate resturile care r?mân în urma prepar?rii unei mese sunt transformate local în gaz, care este distribuit printr-un sistem de mici tuburi c?tre punctele unde este utilizat în întreaga cas?.
Al doilea element, conectat la “insul?”, se nume?te Larder (c?mar?, în limba român?) ?i este un sistem proiectat pentru a înlocui un frigider pentru depozitarea legumelor. În loc s? foloseasc? frigul pentru a men?ine prospe?imea alimentelor, Larder utilizeaz? un sistem de r?cire pe baz? de evapora?ie, cu pere?ii construi?i din teracot?, pentru o mai bun? izolare.


În viziunea Philips, fiecare cas? poate avea popriul s?u stup de albine, chiar dac? este situat? într-o cl?dire f?r? curte. Urban Beehive, stupul urban, se monteaz? pe o fereastr? ?i include dou? p?r?i: o intrare exterioar? pentru insecte ?i un ovoid transparent din sticl?, care permite observarea albinelor. Un comutator în partea de jos a stupului ac?ioneaz? un dozator, dare dispenseaz? miere proasp?t? într-un mod extrem de simplu.


Sistemul de iluminare propus pentru Microbial Home nu folose?te deloc energie electric?: o conduct? de gaze poart? biogazul generat de Bio Digester Island c?tre mai multe recipiente ce con?in bacterii electroluminescente, care îl metabolizeaz? ?i îl transform? în lumin?.Pe final, pentru reziduurile din material plastic, care nu pot fi introduse în sistemul Bio Digester Island, Philips propune un aparat care macin? ambalaje ?i alte resturi în buc??ele foarte mici ?i le amestec? apoi cu o cultur? de spori ai unei ciuperci comestibile. În câteva s?pt?mâni, plasticul este metabolizat de c?tre fungi, care pot fi apoi folosi?i pentru g?tit.
Conceptul Microbial Home este departe de a putea fi aplicat la scar? larg?, dar este extrem de interesant prin solu?iile eco pe care le propune. Mai multe detalii pe You are not allowed to view links. Register or Login.
sursa: You are not allowed to view links. Register or Login

Navigation

[0] Message Index

Sitemap 
Go to full version
Mobile View