Categorie General > Stiinta si Tehnologie

Efectul dinamic Casimir

(1/1)

Pamico:
Efectul dinamic Casimir: Fizicienii au reu?it s? creeze lumin? din nimic

Efectul dinamic Casimir, prezis înc? din 1970, a fost în sfâr?it confirmat, cu ajutorul unui experiment conceput de oamenii de ?tiin?? suedezi.Fizicienii de la Universitatea Tehnologic? Chalmers din Gothenburg au reu?it s? creeze lumin? din vid, spa?iul cel mai apropiat de nimic din toate câte exist?, reu?ind astfel s? demonstreze un fenomen prezis în urm? cu 40 de ani. Vidul este un spa?iu în care nu exist? atomi, elementele care alc?tuiesc aerul, alte gaze ?i obiectele din jurul nostru.

Dintr-unul dintre principiile fizice rezult? c? vidul este "populat" de diferite particule subatomice care exist? ?i nu exist? în acela?i timp, numite particule virtuale. Acest principiu al incertitudini arat? c? nu poate fi determinat? cu precizie starea cuantic? a unei particule, scrie world-science.net.

Într-un studiu publicat în revista "Nature", fizicienii sus?in c? au reu?it s? determine aceste particule s?- ?i p?r?seasc? stare virtual? ?i s? devin? fotoni adev?ra?i, adic? lumin? care poate fi m?surat?.

Fizicianul Gerald Moore a prezis în 1970 c? asta se va întâmpla în cazul în care fotonii virtuali s-ar reflecta dintr-o oglind? care se mi?c? cu viteza luminii.

"De vreme ce nu e posibil s? facem o oglind? s? se mi?te atât de rapid, am folosit o alt? metod? pentru a ob?ine acela?i efect. În loc s? variem distan?a fizic? fa?? de o oglind?, am variat distan?a electric? fa?? de un circuit electric care ac?ioneaz? ca o oglind? în raport cu microundele", a explicat Per Delsing.

sursa: realitatea.net

Navigation

[0] Message Index

Sitemap 
Go to full version
Mobile View