Life & Style > LifeStyle

Insectele, solu?ia la criza alimentar?

(1/1)

Pamico:
Insectele, solu?ia la criza alimentar?

Tabuurile alimentare sunt diferite de la ?ar? la ?ar?. În timp ce în Europa ?i în Occident, în general, consumul insectelor în scop alimentar este considerat un obicei dezgust?tor, în alte zone din lume, precum anumite regiuni asiatice ?i africane, insectele sunt doar o alt? surs? de hran?, relateaz? ditadifulmine.com.De?i pe B?trânul Continent obiceiul de a mânca insecte este considerat de-a dreptul dezgust?tor, pentru mul?i africani ?i asiatici situa?ia este complet diferit?, ace?tia considerând insectele ca fiind o surs? de hran? ca oricare alta. De altfel, cele mai multe dintre insecte nu sunt deloc periculoase pentru s?n?tate. Ba chiar dimpotriv?. Multe dintre ele sunt o surs? de proteine, sunt gustoase ?i au arome care pentru mul?i dintre noi seam?n? cu cele ale unor „mânc?ruri normale“.

De alt­fel, potrivit cifrelor Organiza?iei Na?iunilor Unite pentru alimenta?ie ?i agricultur?, în prezent sunt consumate pe glob cel pu?in 527 de specii de insecte. De asemenea, insectele sunt consumate în 29 de ??ri asiatice ?i în 23 de ??ri americane. În Thailanda, aproximativ 200 de specii de insecte sunt considerate comestibile. În Mexic, num?rul speciilor consumate se ridic? la 500. De altfel, acest obicei este tot mai încurajat, având în vedere c? produc?ia de insecte nu este costisitoare, protejeaz? mediul, deoarece nu produce gaze cu efect de ser?, ?i poate asigura o hran? s?n?toas? pentru un num?r mare de persoane.

Tocmai din acest motiv, ?i SUA, ?i Canada încep treptat s? î?i concentreze aten?ia asupra acestui tip de alimenta?ie, a?a c? nu trebuie s? v? mira?i dac? g?si?i în meniurile restaurantelor ?i specialit??i precum furnici cu miere, l?custe pr?jite sau larve trase în ciocolat?. La fel de adev?rat este îns? c?, pentru cei mai mul?i dintre occidentali, entomofagia (consumul de insecte) continu? s? r?mân? un obicei barbar.

Un obicei milenar

Entomofagia, denumirea ?tiin?ific? a tradi?iei de a consuma insecte, exist? înc? de acum câteva milenii, f?r? nici un fel de consecin?e pentru s?n?tate care rezult? din aceast? practic?. Insectele au f?cut parte din alimenta?ie înc? de acum câteva mii de ani, astfel c? în picturile rupestre din Altamira, în Spania, putem g?si o serie de reprezent?ri ale unor stupi de albine s?lbatice, care sugereaz? faptul c?, în trecut, fiin?ele umane s-au hr?nit cu larvele albinelor, ca s? nu mai vobim de mierea produs? de acestea.

Consumul de insecte dateaz? de mii de ani, este men?ionat inclusiv în Biblie, în Levitic 11:21-22: „Dar din toate insectele înaripate, care umbl? în patru picioare, s? mânca?i numai pe acelea care au fluierele picioarelor de dinapoi mai lungi, ca s? poat? s?ri pe p?mânt. Din acestea s? mânca?i urm?toarele: l?custa ?i soiurile ei, solamul ?i soiurile lui, hargolul ?i soiurile lui, ?i hagabul cu soiurile lui“. Tot în Biblie se men?ioneaz? c? Ioan Botez?torul mânca doar l?custe ?i miere. De asemenea, consumul de l?custe era popular la romani ?i vechii greci atât în rândul celor s?raci, cât ?i în cel al boga?ilor. Un celebru gurmand roman, Lucullus, obi?nuia s? consume larve de r?da?c? hr?nite cu t?râ?e îmbibate în vin ?i apoi pr?jite.

Solu?ie pentru viitor

În plus, insectele ar putea constitui ?i o solu?ie pentru rezolvarea malnutri?iei, care afecteaz? peste un miliard de oameni în prezent. De altfel, ONU a demarat la începutul anilor 2000 o serie de programe pentru promovarea acestui tip de hran?, care includ cercetarea aportului alimentar, comunicare ?i ajutoare pentru ??rile care doresc s? dezvolte entomofagia. La rândul s?u, entomologul Manuel Zumbado a început un studiu privind utilizarea insectelor ca surs? alternativ? de hran?. În afar? de faptul c? insectele constituie o surs? optim? de hran?, acestea se reproduc în ritm mult mai rapid decât animalele de carne, fiind o resurs? de 20 de ori mai abundent? decât acestea.

Zumbado î?i desf??oar? cercet?rile în Costa Rica, considerat? mediul ideal pentru un studiu asupra insectelor. Costa Rica este, de altfel, celebr? pentru cantitatea enorm? de specii diferite de insecte, multe dintre acestea necunoscute de oamenii de ?tiin??, indiferent c? este vorba de furnici, fluturi viu colora?i sau alte insecte care au fost descoperite de curând. Studiul lui Zumbado nu se concentreaz? doar pe insecte, ci ?i pe diferite tipuri de ciuperci, utilizate în dieta unor popula?ii care tr?iesc în Bhutan ?i Benin, dou? state care au cultur? alimentar? bazat? pe consumul de insecte. De altfel, un raport FAO arat? c? „insectele comestibile constituie o surs? de hran? de înalt? calitate ?i reprezint? o excelent? surs? de proteine, gr?simi ?i micronutrien?i“.

Anumite insecte în form? uscat? con?in de dou? ori mai multe proteine decât carnea animalelor, iar altele, în forma larvar?, sunt bogate în gr?simi ?i con?in o serie de vitamine ?i minerale importante. De asemenea, insectele sunt bogate în fier, calciu, vitaminele B1, B2 ?i D, acid linoleic. Zumbado este de p?rere c? pentru a învinge reticen?a occidentalilor fa?? de consumul de insecte ar fi necesar? introducerea unor astfel de specialit??i în meniul restaurantelor locale, astfel încât popula?ia s? se obi?nuiasc? mai repede cu ideea, iar aceast? surs? promi??toare de hran? s? li se par? „mai normal?“.

sursa: You are not allowed to view links. Register or Login

Navigation

[0] Message Index

Sitemap 
Go to full version
Mobile View