Categorie General > Stiri Internationale

Moody's a retrogradat Ungaria la "junk", cu ratingul Ba1

(1/1)

Pamico:
Moody's a retrogradat Ungaria la "junk", cu ratingul Ba1. Guvernul acuz? "atacuri financiare"

Moody's a redus ratingul obliga?iunilor guvernamentale ale Ungariei cu o treapt?, la "Ba1", în categoria "junk", la câteva ore dup? ce Standard & Poor's (S&P) a amânat o decizie privind modificarea calificativului ??rii, oficialit??ile ungare acuzând "atacuri financiare".Moody's a atribuit perspectiv? negativ? ratingului Ungariei, potrivit deciziei transmise joi sear?, târziu, de agen?ia de evaluare financiar?. Agen?ia ?i-a argumentat m?surile prin temeri legate de nivelul ridicat al datoriei de stat, perspectivele slabe de cre?tere economic? ?i incertitudinea privind capacitatea guvernului de a atinge ?intele de consolidare fiscal?.

Anterior, S&P a amânat o decizie privind ratingul Ungariei, prelungind evaluarea ??rii, datorit? preg?tirilor de la Budapesta pentru un nou acord de finan?are extern?.

Ungaria a solicitat recent un nou acord de finan?are extern? de la Fondul Monetar Interna?ional ?i Comisia European?, dup? ce forintul s-a depreciat la minime istorice fa?? de euro din cauza avertismentelor agen?iilor de rating, în particular S&P, c? ?ara risc? s?-?i piard? calificativul "investment grade".

Forintul s-a depreciat vineri diminea?? cu 1%, cursul urcând la 315,8 forin?i pe euro, aproape de recordul de 317,9 forin?i pe euro atins s?pt?mâna trecut?.

"Moody's consider? c? impactul combinat al acestor factori va afecta advers stabilitatea financiar? a guvernului ?i îi va eroda capacitatea de absorb?ie a ?ocurilor. Decizia de a men?ine perspectiva negativ? a fost determinat? de incertitudinea privind capacitatea ??rii de a rezista unor poten?iale riscuri propagate de criza datoriilor de stat din zona euro", se spnue într-un comunicat al agen?iei, care detaliaz? motivele retrograd?rii Ungariei.

Ministerul Economiei de la Budapesta noteaz?, într-un comunicat transmis vineri diminea??, c? retrogradarea este "nefondat? din punct de vedere profesional" ?i se încadreaz? într-o serie de "atacuri financiare împotriva Ungariei".

Guvernul consider? c? angajamentele de a men?ine deficitul bugetar sub 3% din Produsul Intern Brut anul viitor, de a constitui în bugetul pentru 2012 rezerve de 1% din PIB ?i de a reduce nivelul datoriei de stat reprezint? argumente împotriva reducerii ratingului.

"Evident, sl?birea forintului nu este justificat? nici de performan?a economiei ungare, nici de structura bugetului. Astfel, nu poate fi determinat? decât de un atac speculativ împotriva Ungariei, care poate fi alimentat exact de aceste evalu?ri nefondate profesional din partea agen?iilor de rating", se spune în comunicatul Ministerului Economiei.

Moody's noteaz? c? solicitarea Ungariei pentru un nou acord cu FMI ?i CE "ilustreaz? problemele de finan?are ale ??rii".

Ungaria trebuie s? refinan?eze anul viitor datorii publice externe de 4,7 miliarde euro, deoarece va începe s? ramburseze fondurile împrumutate în cadrul acordului de 20 miliarde euro cu FMI, CE ?i Banca Mondial? încheiat la finele anului 2008.

Guvernul de la Budapesta a ar?tat c? noul acord cu institu?iile financiare interna?ionale ar avea rolul de "plas? de siguran??" împotriva turbulen?elor din zona euro.

"Totu?i, Moody's consider? c?, chiar ?i cu un astfel de acord, structura datoriei guvernamentale va r?mâne vulnerabil? la ?ocuri pe termen mediu, situa?ie care nu corespunde unui rating «Baa3»", avertizeaz? agen?ia.

Deprecierea forintului a umflat gradul de îndatorare al Ungariei la 82% din PIB la finele celui de-al treilea trimestru, anulând practic impactul na?ionaliz?rii fondurilor de pensii private obligatorii, care au adus statului un bonus de 14 miliarde de dolari.

Moody's a avertizat c? ar putea reduce din nou ratingul Ungariei dac? va avea loc o deteriorare semnificativ? a situa?iei financiare a guvernului din cauza absen?ei unor progrese în privin?a reformelor structurale ?i implement?rii unui program fiscal pe termen mediu.

Agen?ia consider? c? ?inta de deficit bugetar pentru anul viitor, de 2,5% din PIB, ar putea fi greu de atins din cauza costurilor ridicate de finan?are ?i cre?terii economice sc?zute.

Fitch aprecia s?pt?mâna trecut? c? un acord al Ungariei cu FMI ?i CE ar fi un factor pozitiv pentru rating.

Guvernul Ungariei a ar?tat joi c? nu dore?te un acord cu FMI la fel de "strict" ca cel din 2008, f?când probabil referire la m?surile de austeritate, ci o linie de credit de precau?ie.

sursa: You are not allowed to view links. Register or Login

Navigation

[0] Message Index

Sitemap 
Go to full version
Mobile View