Categorie General > Stiri Internationale

Cine vrea destr?marea uniunii monetare?

(1/1)

Pamico:
Cine vrea destr?marea uniunii monetare? Criza datoriilor a p?truns în inima zonei euro ?i-i amenin?? existen?a

Criza datoriilor se propag? cu o vitez? ame?itoare, ame­nin?ând state din chiar inima zonei euro, printre care Germania, Fran?a ?i Italia, dup? ce a dus în pragul defaultului, pe rând, Grecia, Irlanda ?i Portugalia dup? cre?terea costurilor de finan?are la niveluri nesustenabile.De cealalt? parte a Atlanticului, SUA, ?ar? care la rândul ei a trecut la muchie de cu?it de un default, ce-i drept tehnic, ?i care continu? s? aib? probleme cu datoria uria??, se împrumut? la cele mai mici costuri din istorie, de?i ?i-a v?zut în aceast? var? ratingul t?iat de una dintre principalele agen?ii de evaluare financiar?, pe când în Europa ran­damentele obliga­?iu­nilor sunt tot mai mari, scrie Ziarul Financiar.

Bursele europene au sângerat ieri cu o intesitate mai mic? decât în zilele ante­rioare. Întâmpl?tor sau nu, ieri a fost Thanksgi­vingul în SUA, ?ara de unde provin cei mai mari manageri de active din lume.

Cum s-ar putea explica discrepan?a dintre costurile de finan?are ale europenilor ?i ale americanilor?

"Este vorba de atacuri, dar speculative, f?cute de investitorii care profit? de situa?ia de fapt. Ceea ce vedem este o îngrijorare cu privire la solu?iile de rezolvare a crizei europene. Investitorii percep c? situa?ia se agraveaz?. Germania este victima pozi?iei pe care o de?ine în Europa", spune economistul Aurelian Dochia.

El a explicat c? sunt multe b?nci americane expuse la zona euro, iar o catastrof? în Europa nu le-ar servi, pe termen scurt, la nimic.

La rândul s?u, profesorul de economie Daniel D?ianu a indicat c? situa?ia are la baz? lipsa de încredere a investitorilor.

"Zona euro are defecte de design, pentru c? este o uniune monetar? care nu are complementul fiscalo-bugetar, a?a cum îl are SUA. Cât n-a fost criz?, deficien?ele au stat într-o arie invizibil?", spune Daniel D?ianu, ad?ugând c? multiplicarea datoriilor publice a creat o anxietate foarte mare în rândul investitorilor.

"Nimeni nu pune la îndoial? supravie?uirea dolarului. În zona euro, defectele de structur?, în combina?ie cu criza financiar?, perspectivele de cre?tere economic? foarte slab? ?i r?spunsurile necorespun­z?toare ale europenilor au condus la împletirea între panic? ?i specula?ie. Nu este vorba de o conspira?ie", men?io­neaz? Daniel D?ianu, fost ministru de finan?e.

Un alt posibil r?spuns ar sta în faptul c? majoritatea marilor manageri de active din lume sunt din SUA.

Topul primilor zece manageri de active este dominat de fondurile americane, pe primul loc situându-se BlackRock, unul dintre ac?ionarii agen?iei de rating Standard&Poor's.

Dar tocmai aceast? agen?ie a retrogradat ratingul de top al SUA, m?sur? f?r? precedent în istoria ??rii. Reducerea calificativului a venit pe fondul neîn?elegerilor dintre politicieni americani legate de ridicarea plafonului datoriei, în prezent la 100% din PIB, care au adus SUA în pragul unui default tehnic.

Totodat?, Moody's, o alt? mare agen?ie de evaluare financiar?, cu sediul în SUA, a avertizat c? ratingul maxim pe care îl atribuie Statelor Unite ar putea fi în pericol dac? politicienii ame­ricani, care din nou nu se în?eleg asupra modurilor în care s? fie reduse deficitul bugetar ?i datoriile uria?e, hot?r?sc s? renun?e la reducerile automate de cheltuieli deja stabilite.

E?ecul supercomisiei bugetare a Congresului de a ajunge la un acord privind reducerea deficitului nu reprezint? o amenin?are pentru ratingul "Aaa", noteaz? agen?ia.

sursa: You are not allowed to view links. Register or Login

Navigation

[0] Message Index

Sitemap 
Go to full version
Mobile View