Categorie General > Stiri Internationale

Economia mondial? încetine?te

(1/1)

Pamico:
Economia mondial? încetine?te. Zona euro se afl? deja într-o u?oar? recesiune

Cre?terea economiei mondiale încetine?te, zona euro a intrat într-o u?oar? recesiune, iar Statele Unite se afl? în pericol de a avea aceea?i soart?, a avertizat, luni, Organiza?ia pentru Cooperare ?i Dezvoltare Economic? (OCDE).OCDE a revizuit negativ prognoza de cre?tere a economiei mondiale, de la 4,2% la 3,4% pentru acest an, respectiv de la 4,6% la 3,8% pentru anul urm?tor.

O încetinire ?i mai puternic? este posibil? dac? zona euro nu reu?e?te s? controleze criza, iar politicienii americani nu reu?esc s? se pun? de acord asupra unui plan de reducere a cheltuielilor, a avertizat organiza?ia.

În lipsa unor m?suri decisive din partea liderilor zonei euro, doar Banca Central? European? are capacitatea de a limita criza din uniunea monetar?, consider? anali?tii OCDE. În Statele Unite îns?, Rezerva Federal? mai are pu?ine instrumente la îndemân?, dup? ce a recurs deja la tip?rirea de dolari.

Avansul economiei mondiale va fi sus?inut de ??rile emergente, îns? ?i acestea vor fi afectate de un declin al comer?ului la nivel global.

Confruntat? cu o criz? f?r? precedent a datoriilor, zona euro a intrat deja în receisune ?i va înregistra anul urm?tor un avans de numai 0,2%, potrivit OCDE. Organiza?ia anticipa, în raportul precedent, din mai, o cre?tere de 2% pentru zona euro.

Multe întreb?ri cheie legate de m?surile luate în zona euro împotriva crizei r?mân f?r? r?spuns, stârnind temeri chiar în privin?a celor mai solide economii ale blocului, dup? cum au demonstrat dificult??ile înregistrate de Germania la o licita?ie de vânzare de obliga?iuni s?pt?mâna trecut?.

"Vedem o cre?tere a contagiunii, care love?te probabil ?i Germania. Prioritatea absolut? este de a stopa acest? evolu?ie, iar pe termen scurt singurul actor care poate face a?a ceva este Banca Central? European?", a declarat, într-un interviu pentru Reuters, economistul ?ef al OCDE, Pier Carlo Padoan.

Întrucât a inundat deja sistemul financiar cu lichidit??i, banca central? american? are chiar mai pu?in spa?iu de manevr? dac? cea mai mare economie a lumii intr? în recesiune. Aceast? posibilitate a crescut, dup? ce Congresul a e?uat s? ajung? la un acord privind reducerea deficitului, f?r? de care vor fi declan?ate automat t?ieri masive de cheltuieli.

"Consider?m c? reducerea automat? de cheltuieli va declan?a o recesiune în SUA", afirm? Padoan.

În cazul în care Congresul ajunge la un acord, Statele Unite ar putea avea o cre?tere de 1,7% în acest an ?i 2% anul urm?tor. În mai, OCDE estima un avans de 2,6 pentru 2011 ?i 3,1% pentru anul urm?tor.

sursa: You are not allowed to view links. Register or Login

Navigation

[0] Message Index

Sitemap 
Go to full version
Mobile View