Categorie General > Stiri Internationale

Financial Times: Apocalipsa zonei euro, la zece zile distan??

(1/1)

Pamico:
Financial Times: Apocalipsa zonei euro, la zece zile distan??

Economistul Wolfgang Munchau, editor Financial Times, a vorbit, într-o postare pe un blog al publica?iei, despre un colaps iminent al zonei euro în urm?toarele zece zile, determinat criza de lichidit??i cu care se confrunt? b?ncile, din cauza datoriilor de stat. Liderii euro trebuie s? demonstreze pân? pe 9 decembrie c? uniunea poate supravie?ui."Am ajuns în punctul critic", spune Wolfgang Munchau, editor Financial Times, într-o postare pe un blog al publica?iei. El vorbe?te despre un colaps iminent al zonei euro în urm?toarele zece zile, determinat criza de lichidit??i cu care se confrunt? b?ncile, din cauza datoriilor de stat. Jurnalistul a ar?tat c? to?i liderii europeni au ac?ionat doar atunci când situa?ia a devenit critic?, iar austeritatea a fost singura op?iune r?mas? în acele circumstan?e.

"Aceast? erodare masiv? a încrederii a distrus de asemenea ?i strategia de salvare a zonei euro, elaborat? în urm? cu numai o lun?“, adaug? acesta. „Dac? nu se întâmpl? ceva foarte drastic, zona euro se poate destr?ma foarte curând (...) Dac? liderii UE ar putea ajunge la un acord înainte de 9 decembrie, când are loc urm?torul Summit Euro, atunci uniunea monetar? va supravie?ui. Dac? nu, aceasta risc? un colaps violent“, spune Munchau.

În acest context, economistul vine cu o solu?ie care, în trei pa?i, ar putea reglementa criza actual?:

Primul pas: BCE trebuie s? acorde împrumuturi b?ncilor, pentru a le asigura lichiditatea de care au nevoie. În acela?i timp, institu?ia trebuie s? g?seasc? o modalitate de a opri cre?terea dobânzilor ?i de a calma pie?ele de obliga?iuni.

Al doilea pas: Guvernele din zona euro trebuie s? emit? obliga?iuni comune, de "stabilitate".

Al treilea pas: Înfiin?area unei uniuni fiscale. Zona euro are nevoie de o trezorerie, cu personal suficient, nu o de o coordonare ad hoc a Consiliului European?, elaborat? în timp ce oficialii servesc cafea ?i desert“, spune Munchau, pentru Financial Times.

Wolfgang  Munchau s-a remarcat în Europa de Est în 2009, când a propus ca statele din regiune s? adopte cât mai repede moneda euri pentru a-?i proteja economiile, în contextul în care Europa urmeaz? s? treac? prin cea mai sever? criz? economic? de dup? cel de-Al Doilea R?zboi Mondial. Ecomistul va ajunge în România în zilele ce urmeaz?, pentru a participa la mai multe conferin?e de specialialitate.

De altfel, o serie de publica?ii ?i exper?i ?i-au anun?at îngrijorarea în ceea ce prive?te zona euro. Iar previziunile în leg?tur? cu summitul nu sunt cele mai bune. Temerile îi sunt confirmate de agen?ia de rating Moody's, care a avertizat c? din cauza acestor datorii suverane, toate statele europene ar putea fi retrogradate.

RevistaTime public? în edi?ia electronic? 10 motive pentru care adoptarea monedei unice a fost un mare e?ec. Printre cele mai importante:

1. Barierele lingvistice: De ce institu?ii precum Banca Central? a Germaniei ?i Comisia European? nu au aflat din timp despre probleme Greciie ?i Portugaliei. Pentru c? au avut nevoie permanent? de exper?i care s? le aduc? informa?iile. Necunoscând limba greac? sau portughez?, documentarea individual? nu a mai reprezentat o op?iune.

2. Controlul: Nu numai cele patru mari economii Germania, Fran?a, Italia ?i Spania (care împreuna reprezint? trei sferturi din zona economic? european? performant?) au dovedit c? Uniunea duce lipsa unui control la nivelul membrilor, dar evenimentele au demonstrat clar, c? pân? ?i falimentul Greciei, care are po contribu?ie de 2% în economie european?, ar duce la o catastrof? la nivel european.

3. Absen?a unei "min?i europene": Diferen?ele de mentalitate dintre na?iunile membre ale UE nu ar fi fost o problem? atât de mare, dac? m?car la nivelul liderilor ar fi existat o "minte european?" a unui politician sau a unui tehnocrat, care s? guverneze zona economic? a Uniunii.

Mini?trii de finan?e din zona euro se vor întâlni mar?i, 29 noiembrie, pentru a pune la punct ultimele detalii cu privire la extinderea Facilit??ii de Stabilitate la 1000 de miliarde Euro. În timp ce acest pachet financiar este aclamat drept o m?sur? de salvare, aproape nimeni nu mai crede c? m?re?ul plan mai poate func?iona în realitate.

Cea mai bun? dovad? este c? în culise se lucreaz? la un plan B, pe care l-a anun?at cuplul Merkozy: un nou Pact de Stabilitate în zona Euro. De?i nu o admite oficial, Merkel ar fi preg?tit? s? accepte la schimb introducerea de obliga?iuni comune în zona Euro.

Statele Unite au salutat luni ac?iunile asumate de Uniunea European? pentru gestionarea crizei datoriilor, conform unui comunicat comun publicat dup? summitul UE-SUA desf??urat la Casa Alb?. Anterior, Casa Alb? îndemnase Uniunea European? s? ac?ioneze "cu for?? ?i determinare" pentru solu?ionarea crizei datoriilor. "Pozi?ia noastr? este ?i a fost mereu c? este foarte important ca Europa s? ac?ioneze cu for?? ?i determinare înc? de acum pentru gestionarea crizei", a declarat purt?torul de cuvânt al Pre?edin?iei SUA, Jay Carney, reiterând c? Statele Unite sunt convinse c? europenii pot face fa?? crizei economice.

sursa: You are not allowed to view links. Register or Login

Navigation

[0] Message Index

Sitemap 
Go to full version
Mobile View