Categorie General > Stiinta si Tehnologie

Noua arm? fatal? contra bacteriilor rezistente

(1/1)

Pamico:
Noua arm? fatal? contra bacteriilor rezistente: Supermolecula în form? de tirbu?on

Chimi?tii britanici au creat o supermolecul? în form? de tirbu?on, care, atunci când este orientat? în direc?ia corect?, are toate ?ansele s? devin? o arm? eficient? contra bacteriilor, chiar ?i împotriva acelora care au devenit rezistente la antibioticele tradi?ionale.Savan?ii de la Universitatea Warwick din Marea Britanie s-au inspirat în cercet?rile lor din domeniul infec?iilor din structurile în form? de tirbu?on care exist? deja în stare natural?.

Studiul lor a fost publicat duminic? în revista Nature Chemistry.

Aceste supermolecule elicoidale au fost create artificial pentru prima dat? la sfâr?itul anilor 1980.

Compuse din lungi molecule înf??urate în jurul unor atomi de metal, aceste supermolecule au atras foarte repede aten?ia chimi?tilor, îns? nu atât pentru aplica?iile lor - care r?mâneau obscure -, cât pentru capacitatea acestora de a se "asambla" singure, imediat ce condi?iile chimice propice erau întrunite.

Studiind acest procedeu, Peter Scott ?i colegii s?i au creat o nou? clas? de supermolecule elicoidale, mai curate ?i mai flexibile, care au fost denumite "flexicate". Savan?ii britanici au descoperit c? una dintre aceste flexicate, ce are la baz? atomi de fier, este capabil? s? distrug? atât o bacterie Escherichia coli clasic?, cât ?i un stafilococ auriu rezistent la antibiotice (MRSA).

Elicea format? de aceast? flexicat? se învârte în sensul invers al acelor de ceasornic, iar supermolecula devine astfel un fel de tirbu?on pentru stângaci, care este mult mai eficient contra E. coli ?i SARM în compara?ie cu versiunea ei pentru dreptaci.

Într-adev?r, din motive care nu sunt deocamdat? pe deplin cunoscute, bacteriile sunt mai vulnerabile în fa?a unor molecule "stângace", iar pentru altele, modelul pentru dreptaci este acela care func?ioneaz? mai bine.

"Se deschide un nou capitol în chimie. Aceste noi molecule artificiale sunt flexibile, ceea ce înseamn? c?, torsionându-le pu?in, putem s? le folosim contra unui ?ir întregi de maladii, nu doar contra unor bacterii rezistente precum MRSA", a declarat Peter Scott.

Marea reu?it? a chimi?tilor britanici const? în faptul c? au realizat molecule-tirbu?on orientate toate în acela?i sens (stânga sau dreapta), în condi?iile în care pân? în prezent cele produse în laboratoare reprezentau un amestec de molecule orientate în ambele direc?ii.

"Începând de acum, putem oferi unei molecule orientarea pe care o dorim, în func?ie de efectul pe care vrem s? îl ob?inem", a explicat profesorul Scott.

"Ob?inând orientarea cea bun?, putem ?i s? diminu?m doza de medicamente la jum?tate, iar prima consecin?? va fi aceea c? vor fi reduse efectele secundare. (...) Pentru pacien?i, este mai sigur s? înghit? doar jum?tate din doz?", a ad?ugat chimistul britanic.

Înainte ca aceste flexicate s? poat? fi utilizate pe pacien?i umani va fi nevoie de studii clinice de amploare.

Îns? testele realizate de chimi?ti pe viermi au demonstrat deja o toxicitate relativ sc?zut? în raport cu eficien?a lor antimicrobian?, iar acest fapt este extrem de promi??tor, afirm? autorii studiului.

sursa: You are not allowed to view links. Register or Login

Navigation

[0] Message Index

Sitemap 
Go to full version
Mobile View