Life & Style > LifeStyle

Fata nevazuta a lui Walt Disney: tiran si agent FBI

(1/1)

Pamico:
Fata nevazuta a lui Walt Disney: tiran si agent FBI

La 5 decembrie 1901 se n??tea în Chicago, Illinois, Walter Elias Disney, pe scurt Walt Disney. Regizor, produc?tor, animator, scenarist…Înainte s? fie un gigant a lucrat într-o fabric? de jeleuri ?i la Crucea Ro?ie.A fost prezent pe frontul francez, în timpul Primului R?zboi Mondial, iar la întoarcere, în 1919, se angajeaz? caricaturist la Kansas City Film, orientându-se mai ales c?tre domeniul publicit??ii. Nemu?umit de munca pe care o f?cea, Walt Disney începe s? studieze, din ce în ce mai mult, tehnici de anima?ie. O vreme testeaz? basmele animate, ?i are ocazia s? î?i pun? în aplicare experimentele grafice, prima oar? într-un documentar despre… igiena dentar?. Aceasta deoarece un dentist îl sunase personal, rugându-l s? îl ajute cu un spot publicitar.

Dup? mai multe e?curi ?i o situa?ie financiar? precar?, care nu îi permitea mare lucru, Walt Disney hot?r??te s? p?r?seasc? Hollywood-ul. Nu definitiv: se va întoarce la lumea filmului ?i va începe s? lucreze la o serie de scurtmetraje de anima?ie, cunoscute sub numele de Alice’s Adventures. F?r? un succes deosebit, pân? când, într-o zi, directorul Universal Pictures îi spune c? l-ar interesa, în mod special, un serial de desene animate bazate pe aventurile Oswald-iepura?ul norocos. De aici avea s? înceap? ?i norocul lui Disney pe t?râmul anima?iei. Dar… Nimeni nu l-a cunoscut cu adev?rat.

Cel admirat pe întreg globul, cel definit drept "n?scut pentru a face lumea s? viseze", cel adulat pentru revolu?ionarea celei de-a ?aptea arte, câ?tig?torul a 22 de premii Oscar se pare c? nu era chiar a?a cum p?rea. Christopher Finch noteaz? în cartea "Art of Walt Disney: From Mickey Mouse to the Magic Kingdoms" – "Arta lui Walt Disney: de la Mikey Mouse la Regatul Magic": "prin defini?ie, figurile publice sunt cunoscute tuturor; totu?i chiar ?i dup? discu?iile cu unii dintre cei mai apropia?i asocia?i ai lui Disney este imposibil s? s?rim peste concluzia c? de fapt nimeni nu l-a cunoscut cu adev?rat. Mereu au existat aspecte ale personalit??ii sale, care r?mâneau ascunse".

Finch mai scrie c? mul?i dintre cei care l-au cunoscut îndeaproape s-au plâns c? Disney era arogant, refractar, uneori chiar tiranic. ?i controversatul Leonard Mosley, unul dintre biografii lui Walt Disney, scria în "Disney’s World" – "Lumea lui Disney": "Împ?rt??esc ?i eu admira?ia general? fa?? de un om ale c?rui crea?ii cinematografice au fost mereu atât de inspirate ?i spirituale, dar diferen?a dintre mine ?i cei care îl idolatrizeaz?, neg?sindu-i nici o gre?eal?, este c? eu îmi doresc s? cunosc faptele, oricât de fantastice ar p?rea la prima vedere, deoarece ?tiu c? foarte mult din adev?ratul Walt Disney a fost ascuns, în mod inten?ionat. Caracterul acestui om avea mari lipsuri".

Conform m?rturiilor biografice, în compania fondat? de Walt Disney erau aplicate standarde tiranice. În anii ‘30, Disney avea un “cod al uniformei", în care se specifica purtarea cravatei de c?tre b?rba?i, ?i purtarea fustelor de culoare închis? de c?tre femei. fuste de culoare închis?. De asemenea, dac? vreun b?rbat se uita într-un mod nepotrivit la o coleg?, risca s? fie dat afar? din companie imediat. În anii ‘50, dac? vreun angajat era auzit înjurând era concediat imediat. Walt Disney nu le permitea angaja?ilor s?i de sex masculin s? aib? barb? ori musta?? (de?i el purta musta??). Alcoolul în cadrul studiourilor era strict interzis dar, conform unora dintre biografii s?i, chiar el consuma alcool în biroul s?u.

Produc?tor de filme pentru adul?i?

La început, Walt nu le permitea arti?tilor s?i s? deseneze personaje nud. Se mai poveste?te despre el c? avea manii, cum ar fi s? se spele pe mâini de mai multe ori pe or?, ?i c? era obsedat de men?inerea unei imagini nep?tate. Se mai spune c? la un moment dat Disney ar fi r?mas dator sindicatelor ?i pentru a-?i putea pl?ti datoria a început s? produc? în secret filme porno.

Controversatul scriitor american Fritz Springmeier, autor al mai multor teorii ale conspira?iei, afirm? c? directorul Joe Roth al studiourilor Walt Disney se ocupa ?i cu conducerea studiourilor Touchstone, Miramax, Hollywood, "care au fost toate create pentru a ascunde produc?ia de filme pentru adul?i apar?inând lui Disney". "În spatele fa?adei pl?cute a lui Disney se g?sesc produc?ii de filme hard porno, snuff (filme care presupun filmarea unei crime), prostitu?ie, controlul min?ii precum ?i atragerea mai multor genera?ii de oameni c?tre practicile de vr?jitorie", sus?ine Fritz Springmeier în cartea "Deeper Insights into the Illuminati Formula".

Lui Disney i s-a mai repro?at prietenia cu Ronald Reagan, pe motivul c? a sus?inut mereu campaniile politice ale lui Reagan, iar acesta din urm? i-a oferit favoruri politice lui Disney, în calitatea pe care o avea de guvernator al Californiei. De asemenea, nu au fost v?zu?i cu ochi buni nici cei care au sus?inut industria Disney de-a lungul timpului, printre care se num?r?: Sammy Davis Junior ?i Frank Sinatra.

Zvonuri: posibil informator dublu

"Cei care se ocupau de imaginea lui Disney exercitau o presiune imens? asupra oricui insinua m?car c? Walt Disney nu ar fi arhetipul perfec?iunii binevoitoare ?i al moralit??ii ideale," declar? Leonard Mosley în cartea sa "Disney’s World". Documentele ob?inute din arhivele FBI arat? c? Walt Disney a fost agent informator pl?tit al FBI-ului. În 1993, atunci când a ap?rut ?tirea c? Disney a lucrat ca agent secret pentru FBI, fostul ?ef al CIA, William Hedcock Webster, a ap?rut la televiziune ?i a spus c? Walt nu a avut niciodat? leg?tur? cu FBI-ul.

Scriitorul Marc Eliot sus?ine c?, în 1940, ?eful FBI din acea vreme, John Edgar Hoover, i-a propus lui Walt Disney s? devin? informator al serviciilor americane de informa?ii interne al SUA. Eliot poveste?te c? Disney era un conservator notoriu ?i avea sl?biciune pentru tot ceea ce era american. Cu toate acestea, despre Disney se vehiculau ?i anumite zvonuri cum c? acesta era informator dublu, servindu-i ?i pe sovietici.

Colaborarea cu FBI i-ar fi servit lui Disney pentru a-?i controla personalul nemul?umit de salarii ?i cu tendin?a de a face greve de câte ori avea ocazia. Unul dintre desenatori, care s-a confruntat cu represalii pentru c? a participat la o grev? în 1941, a m?rturisit presei de scandal c? "Disney a refuzat s? recunoasc? talentul desenatorilor s?i care au lucrat ore în ?ir în laboratoarele sale la pre?uri sc?zute ?i care au r?mas ni?te ilu?tri anonimi". Tot presa american? de scandal a fost cea care a remarcat c? Walt a participat la "vân?toarea de vr?jitoare" declan?at? pe vremea când Hollywood-ul s-a înver?unat împotriva acelora care simpatizau cu comunismul.

Ve?nic iubite

În volumul “Simulacres et simulation", filosoful francez Jean Baudrillard nume?te întreaga lume Disney ca fiind “nici ceva adev?rat, nici ceva fals, ci un mecanism folosit pentru a reîmprosp?ta realul. Disneyland este modelul perfect al simulacrului, un joc al iluziilor ?i fantasmelor, o lume imaginar?, menit? s? asigure un microcosmos social care ascunde, îns?, o profund? lips? de identitate". Simulare sau nu, uneori este mai bine ca cei pe care îi ?tim într-un anumit fel s? r?mân? a?a…Poate c? Disney cel care spunea “îl iubesc pe Mickey Mouse mai mult decât pe orice femeie pe care am cunoscut-o vreodat?" nu a fost perfect, dar a l?sat în urm? desene animate cu personaje nemuritoare, sortite s? fie ve?nic iubite atât de cei mici, cât ?i de cei mari.

You are not allowed to view links. Register or Login

sursa: You are not allowed to view links. Register or Login

Navigation

[0] Message Index

Sitemap 
Go to full version
Mobile View