Categorie General > Stiri Interne

Salariul minim ar putea cre?te

(1/1)

Pamico:
Salariul minim ar putea cre?te. Premierul, dispus s? accepte propunerea ?i s? elimine impozitul pe câ?tiguri mici

Premierul Emil Boc a transmis patronatelor ?i sindicatelor c? Guvernul analizeaz? varianta cre?terii salariului minim de la 670 lei la 700 lei, nivel maxim peste care nu poate trece în lipsa fondurilor bugetare, concomitent cu eliminarea impozitului pe venit pentru salarii între 700 lei ?i 1.000 lei.

Potrivit calculelor efectuate de Guvern, reducerea fiscalit??ii ar avea impact pentru aproximativ 600.000 salarii aflate în grila cuprins? între 700 lei ?i 1.000 lei.

Discu?ia pe tema salariului minim a avut loc, mar?i, în cadrul ?edin?ei Consiliului Na?ional Tripartit, din care fac parte reprezentan?i ai Guvernului, ai patronatelor ?i ai confedera?iilor sindicale.

În discu?ii, sindicatele au solicitat îns? cre?terea salariului minim de la 670 lei la 1.030 lei.

Surse guvernamentale au declarat agen?iei MEDIAFAX c? una dintre variantele analizate este ca pentru salarii cuprinse între 700 lei ?i 1.000 lei s? fie eliminat doar impozitul pe venit, nu ?i contribu?iile de asigur?ri sociale, f?r? îns? ca deocamdat? s? fie stabilit o dat? clar? de aplicare.

Ministrul Finan?elor, Gheorghe Ialomi?ianu, a anun?at în urm? cu dou? s?pt?mâni c? Guvernul negociaz? cu FMI majorarea salariului de baz? minim brut pe ?ar? de la 670 lei la 700 lei, precizând c? discu?ii pe aceast? tem? vor avea loc ?i cu organiza?iile patronale.

Confedera?ia sindical? "Cartel ALFA" a ar?tat atunci c? inten?ia Guvernului de majorare a salariului minim de la 670 la numai 700 de lei încalc? sensul ideii de "salariu minim", acesta trebuind s? reprezinte o sum? care s? acopere cheltuielile co?ului zilnic ?i s? permit? salaria?ilor s? se între?in?.CNS "Cartel ALFA" men?ioneaz? c? o valoare real? a salariului minim, conform co?ului minim calculat, respectiv 1.100 lei.

La sfâr?itul lunii octombrie, Alian?a Confedera?iilor Patronale din România (ACPR) a propus Guvernului adoptarea unei m?suri legislative prin care angajatorii s? poat? acorda stimulente salariale f?r? plata impozitului pe salarii pentru câ?tigurile cuprinse între 700 de lei ?i 1.000 de lei.

"În schimb, pentru stimulentele salariale respective se va pl?ti CAS-ul aferent conform legii în vigoare. Propunerea ACPR se refer? la salariile cuprinse între 700 ?i 1.000 de lei, care ar putea fi majorate prin aceast? m?sur? cu sume de la 100 la 300 de lei, ceea ce ar asigura o minim? protec?ie a angaja?ilor cu salarii mici, afecta?i în mod serios de criz?", se ar?ta într-un comunicat transmis atunci de ACPR.

Adoptarea acestei propuneri ar descuraja acordarea de stimulente financiare în plic, la negru, ?i ar aduce beneficii atât mediului de afaceri, cât ?i angaja?ilor, prin încurajarea performan?ei ?i prin oferirea posibilit??ii de recuperare a pierderilor salariale cauzate de criz?, potrivit sursei citate.

Alian?a consider? c? acest sistem ar aduce, în plus, sume considerabile bugetului de stat, care ar încasa plata CAS-ului pentru cre?terile salariale respective, sume pe care nu le colecteaz? în prezent din cauza pl??ilor la negru în anumite cazuri, situa?ie cauzat? de fiscalitatea excesiv? care apas? atât pe angajator, cât ?i pe angajat.

În urm? cu un an, Guvernul a decis cre?terea salariului minim de la 600 lei la 670 lei, tot în urma negocierilor cu FMI, premierul Emil Boc ar?tând atunci c? majorarea acoper? în fapt nivelul infla?iei pe 2009 ?i 2010.

sursa: You are not allowed to view links. Register or Login

Navigation

[0] Message Index

Sitemap 
Go to full version
Mobile View