Categorie General > Stiri Interne

Condi?iile FMI pentru România

(1/1)

Pamico:
Condi?iile FMI pentru România. Ce soart? au Po?ta Român?, Oltchim, Romgaz ?i ELCEN.

Scrisoarea de inten?ie convenit? de Guvern cu Fondul Monetar Interna?ional (FMI) ?i Comisia European? (CE) la ultimele negocieri, din toamna acestui an, prevede numeroase condi?ii pentru statul român. Iat? care sunt cele mai importante dintre acestea.Condi?iile Fondului Monetar Interna?ional, prev?zute în scrisoarea de inten?ie convenit? de Guvernul României vizeaz? o serie de obiective importante. Câteva dintre acestea, potrivit Mediafax:

S? vând? minim 20% din ac?iunile Po?tei Române

Po?ta Român? a înregistrat pierderi de 29 de milioane de euro în 2010. Compania na?ional? este controlat? în prezent de Ministerul Comunica?iilor (75%) ?i de Fondul Proprietatea (25%).

FMI impune guvernului ca termen limit? pentru vânzarea a minim 20% din ac?iuni luna aprilie 2012. Totu?i, statul român s-a angajat chiar la mai mult: s? vând? 33% din ac?iunile pe care le de?ine la Po?t?.

Ast?-var?, Po?ta Româna anun?a c? va desfiin?a 1.400 de posturi. Num?rul de oficii po?tale va sc?dea de la 7.100 la 5.800.

S? vând?  Oltchim ?i s? blocheze cump?rarea Arpechim

Arpechim este principalul furnizor al Oltchim, iar FMI spune c? statul român nu trebuie s? cumpere Arpechimul de la OMV înainte de a vinde Oltchim. Privatizarea Oltchim trebuie realizat? pân? în aprilie 2012.

Oltchim are 3.454 angaja?i. Combinatul chimic este controlat de stat, prin Ministerul Economiei, care de?ine 54,8% din capital. Potrivit celor mai recente raport?ri, compania german? PCC SE controleaz? 17,47% din ac?iunile Oltchim, iar fondul de investi?ii Carlson Ventures, înregistrat în Marea Britanie, de?ine 14,02% din titluri, prin intermediul Nachbar Services.

S? elimine restric?iile pentru hipermarketuri

Guvernul s-a angajat ca pân? în luna septembrie 2011 s? elimine restric?iile impuse celor care vor s? deschid? hipermarketuri în ?ar?.

Aceste restric?ii, impuse înc? de statul român, sunt:

- cerin?e legate de acordul magazinelor concurente la emiterea autoriza?iei
- prezentarea unui studiu de impact de c?tre investitorul care solicit? avizul.

"Suntem hot?râ?i s? îmbun?t??im intr?rile pe pia?a de retail pentru a men?ine un mediu concuren?ial, a încuraja inova?ia ?i a cre?te eficien?a. În acest sens, vom elimina pân? la sfâr?itul lunii ianuarie 2012 barierele în deschiderea magazinelor de vânzare cu am?nuntul cu suprafa?? mare", se arat? în ultima scrisoare a Guvernului cu FMI ?i CE.

S? listeze pe Burs? 15% din ac?iunile Romgaz

Procedurile în acest sens trebuie finalizate pân? în iunie 2012, cere FMI. În prezent, Romgaz este controlat în propor?ie de 85% de Ministerul Economiei, iar 15% dintre ac?iuni sunt la Fondul Proprietatea. Anul trecut, Romgaz a înregistrat un profit de circa jum?tate de miliard de lei.

S? vând? Complexul Energetic Oltenia ?i Complexul Energetic Hunedoara

Guvernul ?i Fondul Monetar Interna?ional au convenit s? amâne cu ?ase luni, pân? la sfâr?itul anului viitor, termenul pân? la care s? fie privatizate cele dou? mari companii energetice, Oltenia ?i Hunedoara. Guvernul inten?iona ini?ial s? comaseze principalii produc?tori de energie ?i c?rbune în dou? societ??i na?ionale, Electra ?i Hidroenergetica, îns? a renun?at la acest proiect din cauza problemelor juridice ?i a decis s? creeze dou? companii energetice mai mici, respectiv Complexul Energetic Oltenia ?i Complexul Energetic Hunedoara.

Complexul Energetic Hunedoara va fi format din termocentralele Paro?eni ?i Mintia ?i minele considerate viabile ale Companiei Na?ionale a Huilei (CNH), iar Complexul Energetic Oltenia va fi compus din SNLO ?i termocentralele Craiova, Turceni ?i Rovinari.

Crearea complexelor energetice Oltenia ?i Hunedoara a fost inclus? ?i în scrisoarea de inten?ie încheiat? de Guvern cu FMI la finalul misiunii de evaluare din iulie-august, dar termenul stabilit atunci pentru finalizarea opera?iunii era sfâr?itul lunii iunie 2012.

S? preia ELCEN de la Termoelectrica ?i s? o privatizeze

Începerea procedurilor de privatizare ar trebui s? aib? loc la sfâr?itul lui 2012. Electrocentrale Bucure?ti figureaz? pe lista datornicilor la buget, cu obliga?ii neachitate de 43 milioane lei. ELCEN este cel mai important produc?tor de energie termic? din România

Scrisoare permite Guvernului român s? încerce s? reduc? temporar rata de cofinan?are a proiectelor derulate în principal din bani europeni.

Guvernul reduce rata de cofinan?are

Executivul român dore?te s? reduc? temporar rata de cofinan?are a proiectelor acoperite ?i din surse UE, iar m?sura este acceptat? de FMI, arat? scrisoarea de inten?ie convenit? de Guvern cu Fondul. Statul român vrea s? î?i reduc? aceast? contribu?ie cu circa 10%.

La sfâr?itul lunii octombrie, ministrul Afacerilor Europene, Leonard Orban, declara c? exist? o propunere "foarte avansat?" de cre?tere a nivelului contribu?iei UE cu 10 puncte procentuale, de la 85% la 95%, pentru cofinan?area proiectelor, ceea ce ar reduce impactul bugetar asupra bugetului de stat pe anul viitor.

sursa: realitatea.net

Navigation

[0] Message Index

Sitemap 
Go to full version
Mobile View