Categorie General > Stiri Internationale

Sistemul bancar european e pe marginea pr?pastiei

(1/1)

Pamico:
Sistemul bancar european e pe marginea pr?pastiei

F?r? încredere în colege ?i cu din ce în ce mai pu?ine active de calitate necesare finan??rii, b?ncile mari din Zona euro se afl? pe marginea pr?pastiei.Ultimul summit europan nu a reu?it s? readuc? încrederea în pie?ele financiare. Finan?area se g?se?te greu, cu toate c? Banca Central? European? a oferit câteva facilit??i pentru a u?ura povara b?ncilor.
 
Problema este lipsa colateralului de calitate, necesar pentru finan?area din pie?ele repo, spun oameni din pia??, cita?i de The Telegraph.
 
"Dac? cineva se gânde?te c? lucrurile se îmbun?t??esc, atunci nu ?tie cât de severe sunt problemele. Cred c? o banc? mare ar putea da faliment în urm?toarele s?pt?mâni", spune un executiv al unei mari b?nci globale.
 
Multe b?nci, spun cei de la The Telegraph, inclusiv din Spania, Fran?a ?i Italia, au r?mas f?r? colateral de calitate, de genul bondurilor de trezorerie americane, necesare finan??rii împrumuturilor pe termen scurt, ?i au început s?-?i împrumute rezervele de aur pentru a ob?ine acces la dolari.
 
"Sistemul scâr?ie. Exist? foarte mult stres", spune Anthony Peters, strateg la Swissinvest.
 
B?ncile care au lichiditate prefer? s? o plaseze la Banca Central? European?. Depozitele la BCE au ajuns la cel mai ridicat nivel din iunie 2010 la 905 miliarde de euro. Pe de alt? parte, b?ncile împrumut? tot mai mul?i bani de la banca central?.
 
Crédit Agricole SA, BNP Paribas si Société Générale au fost retrogrdate de Moody's tocmai pentru c?, spune agen?ia, au "constângeri la lichiditate ?i finan?are".
 
Alastair Ryan, analist la UBS, spune c?, f?r? interven?ia masiv? a statului cu bani, "b?ncile se vor chinui s? se finan?eze anul viitor într-o manier? durabil?". "La acest moment, sistemul nu are finan?are pentru o perioad? care s? îi permit? s? func?ioneze, a?a c? d? rateuri".
 
În situa?ia delicat? în care se afl?, multe b?nci din Europa vor fi nevoite s? vând? din active ?i s?-?i mic?oreze bilan?urile. UBS estimeaz? c? b?ncile ?i-ar putea reduce expunerea cu 3.700 - 4.500 miliarde de dolari în urm?torii trei ani.

sursa: money.ro

Navigation

[0] Message Index

Sitemap 
Go to full version
Mobile View