Categorie General > Stiri Interne

Nu mai sunt gaze

(1/1)

Pamico:
Nu mai sunt gaze. Februarie poate aduce înghe? în casele din tot Sudul României

You are not allowed to view links. Register or Login

Furnizorii nu import? pentru c? pierd bani iar depozitele nu pot suplini importurile mai ales dac? vine frigul. R?mânem doar cu speran?a c? vremea va ?ine cu noi.

Cantitatea de gaze produs?, importat? ?i scoas? din depozite în prezent este insuficient? pentru tot sezonul rece de?i, culmea, temperaturile de pân? acum au avut valori în general pozitive. Penuria de gaze se va sim?i, cel mai probabil, la sfâr?itul lunii ianuarie ?i începutul lui februarie dac? prima lun? a lui 2012 va avea cel pu?in 10 zile geroase ceea ce conforma prognozelor, este foarte posibil s? se întâmple. Sincopa din gaze se datoreaz? importurilor foarte mici, aproape absente, care au l?sat aprovizionare cu gaze a României doar în seama produc?iei ?i cantit??ilor înmagazinate, spun surse guvernamentale, pentru MONEY.RO. „Acum se aduc  din Vest 2-4 milioane mc pe Arad-Szeged, de la ru?i nimic pe Isaccea – Negru Vod?, nimic pe la Medie?ul Aurit.

Produc?ia Romgaz e constant? iar din depozite s-au scos cam 30% din gaze într-o lun?. Mai important este, îns?, c? gazele extrase sunt de 1,5 ori mai multe decât cele din ultimii doi ani de?i temperaturile au fost sensibil mai ridicate în 2011. E foarte nasoal? treaba. Sudul României n-o s? reziste dac? nu se import? gaze într-o lun?”, au spus sursele citate. S-a ajuns la aceast? situa?ie din cauz? c? furnizorii de gaze au refuzat s? mai fac? importuri pentru c? Agen?ia de Reglementare în Energie nu le recunoa?te costurile de achizi?ie. Astfel, ANRE recunoa?te doar 495 de dolari mia de metri cubi de gaze în timp ce ru?ii vând pe România cu 545 de dolari mia de metri cubi.

Din cauza penuriei de gaze acum dou? s?pt?mâni Bucure?tiul a fost aproape s? fie deconectat. Presiunea în conducte a sc?zut pân? la 2 bari de la 6-10 cât este în mod obi?nuit. ?evile RADET-ului erau s? crape astfel încât bucure?tenii puteau r?mâne în frig pân? la prim?var?, dat fiind c? o schimbare total? a ?evilor în iarn? nu s-ar fi putut face.

“Dac? avem 10 zile cu -10 pân? la – 15°C risc?m un colaps total pentru ora?ele care se g?sesc la mai mult de 100 de km de depozitul de gaze, adic? mai tot Sudul", au precizat sursele.

România are nevoie, în sezonul rece, de circa 55 de milioane de mc de gaze zilnic cu un vârf de consum de maxim 70 de milioane de mc. În prezent, de pe Arad – Szeged vin 4 milioane mc, prin Isaccea nimic, la fel ?i prin Medie?ul Aurit, iar produc?ia este de circa 30 de milioane mc. Depozitele sunt nevoite s? asigure 20 de milioane de mc pe zi de unde, în anii trecu?i, nu trebuia s? asigure mai mult de 10-12 milioane mc astfel încât într-o lun? se pot depleta dac? vremea nu ?ine cu noi.

Ce este cel mai r?u e c?, în scenariul pesimist în care vine un val de frig peste noi, nu prea este nimic de f?cut decât s? se importe. Ceea ce furnizorii nu vor face, apreciaz? sursele, atâta timp cât ANRE nu le recunoa?te costurile. ?i nici nu pot fi obliga?i. Costul gazelor din Vest este de circa 495 de dolari mia de mc.

“O solu?ie ar fi crearea unui operator de echilibrare sub forma unei firme ai c?rei ac?ionari s? fie to?i operatorii mari de pe pia??, priva?i ?i de stat care s? fac? ceea ce nu face acum Ministerul Economiei. Dac? mâine î?i trebuie 4 milioane mc pe Isaccea atunci operatorul s? cumpere urgent de la ru?i chiar ?i la un cost mai ridicat. Costurile s-ar împ?r?i între to?i operatorii. Sau modelul unguresc, cu un depozit strategic unde s? fie asocia?i tot?i cei din produc?ie ?i de care s? nu se ating? nimeni decât în situa?ii absolut excep?ionale”, mai spun sursele.

Strict pentru perioada urm?toare, îns?, solu?ii nu prea sunt  a?a încât trebuie doar s? sper?m c? nu va fi prea frig ori c? furnizorii ar putea fi, totu?i, îndupleca?i s? importe inclusiv cu amenin?area unor procese din partea unor clien?i c?rora nu li se asigur? aprovizionarea contractual? cu gaze.
România are o capacitate de inmagazinare gaze de 3,1 mld. mc dintre care 2,7 mld. este partea Romgaz-ului. Un proiect de depozit mixt Romgaz - Gazprom de 4 mld. mc treneaz? de mai mult de patru ani.

sursa:  You are not allowed to view links. Register or Login

Navigation

[0] Message Index

Sitemap 
Go to full version
Mobile View