Categorie General > Stiri Interne

Taxele ?i impozitele locale vor cre?te cu 50%

(1/1)

Pamico:
Taxele ?i impozitele locale vor cre?te cu 50% sau pân? la limita puterii financiare a locuitorilor

Ministerul Finan?elor va transmite Guvernului propunerea de ridicare de la 20% la 50% a limitei pân? la care pot fi majorate impozitele ?i taxele locale sau eliminarea pragului maxim actual, de 20%, cu posibilitatea ca taxele s? poat? fi crescute în raport cu puterea financiar? a locuitorilor.

You are not allowed to view links. Register or Login

Propunerea va fi înaintat? Guvernului în ?edin?a de miercuri, sub forma unei ordonan?e de urgen??.

Ministrul Finan?elor, Gheorghe Ialomi?ianu, a ar?tat, mar?i, c? aceste propuneri au fost primite din partea asocia?iilor de primari.

"Au fost dou? variante trimise de asocia?ia primarilor, respectiv eliminarea cotei de 20% ?i s? poat? majora în func?ie de puterea financiar? a locuitorilor, iar a doua s? major?m de la 20% la 50%. Pân? acum, nu s-a luat nicio decizie. Ministerul Finan?elor va merge mâine (miercuri-n.r.) în guvern cu ordonan?a de urgen??, mai sunt ?i altele de aprobat", a spus Ialomi?ianu, într-o conferin?? de pres?.

În forma actual?, Codul Fiscal stabile?te c? nivelul impozitelor ?i taxelor locale poate fi majorat anual cu pân? la 20% de consiliile locale, jude?ene ?i Consiliul General al Municipiului Bucure?ti, cu excep?ia taxelor pe mijloacele de transport.

În prim?vara acestui an, MEDIAFAX a anun?at inten?ia Guvernului de a permite primarilor s? majoreze taxele ?i impozitele în func?ie de necesit??ile locale ?i de "gradul de suportabilitate" al popula?iei, prin introducerea unui sistem în care suma impozabil? a cl?dirilor ?i terenurilor din intravilan s? fie raportat? la valoarea de pia??, mai mare, a acestora.

Prevederea a fost inclus? atunci în proiectul Strategiei fiscal-bugetare a Guvernului pentru perioada 2012-2014, document ob?inut de MEDIAFAX, cu argumentul cre?terii autonomiei colectivit??ilor locale prin transferul de noi responsabilit??i decizionale, precum ?i de resurse financiare ?i patrimoniale.

Documentul prevedea acordarea dreptului autorit??ilor locale, prin modificarea legisla?iei fiscale, de a modifica nivelul impozitelor ?i taxelor locale în func?ie de necesit??ile locale ?i gradul de suportabilitate al popula?iei, prin implementarea unui sistem de calcul al valorii impozabile a cl?dirilor ?i terenurilor din intravilanul localit??ilor prin raportarea la valoarea de pia?? a acestora, acolo unde aceasta este v?dit mai mare decât cea determinat? prin formula de calcul.

Prevederea a fost îns? eliminat? din documentul final aprobat de Guvern, autorit??ile invocând c? aceasta reprezenta doar o variant? de lucru.

sursa: You are not allowed to view links. Register or Login

Navigation

[0] Message Index

Sitemap 
Go to full version
Mobile View