Categorie General > Stiri Internationale

China este zguduit? de un nou tsunami. Unul demografic

(1/1)

Pamico:
China este zguduit? de un nou tsunami. Unul demografic

În 2050, o treime din popula?ia Chinei va avea peste 60 de ani. Deja statul nu ?tie ce s? fac? cu atâ?ia b?trâni.

You are not allowed to view links. Register or Login

M?surile luate de China pentru reducerea popula?iei se întorc împotriva ei. Deja sunt prea multe persoane în vârst? ai c?ror copii nu au timp sau bani s? îi intre?in?- urbanizarea ?i politica “copilului unic” au erodat vechile obi?nuinte, ca tinerii s? aib? grij? de vârstnicii lor. În consecin??, statul trebuie s? pl?teasc? bani grei pentru a le oferi minimum de confort- un ad?post, hran? ?i asisten?? medical?.
 
Problemele Chinei reprezint? practic o replic? a situa?iei cu care s-a confruntat Japonia în 1990. Cu o diferen?? esen?ial?-China va îmb?trâni înainte de a se îmbog??i.
 
Potrivit ultimului recens?mânt organizat în 2009, în China existau aproximativ 178 milioane de persoane de peste 60 de ani. Estim?rile realizate de Organiza?ia Na?iunilor Unite sunt ?i mai sumbre: 437 de milioane de chinezi de peste 60 de ani, adic? o treime din popula?ie. “Este un tsunami demografic. Modelul prin care vechile genera?ii convie?uiesc cu tinerele genera?ii a disp?rut ”, a declarat, citat de Bloomberg, Joseph J. Christian de la Harvard Kennedy School, specializat în problema ad?posturilor pentru vârstinici din China. Costurile lunare pentru cazarea într-un azil de b?trâni ajung la aproximativ 2.000 de yuani, adic? în jur de 318 dolari, la care se adaug? cheltuielile pentru mâncare. În unele cazuri, cum este cel al veteranilor de r?zboi, statul este cel care pl?te?te toate aceste cheltuieli.
 
Sunt zeci de milioane de persoane în vârst? l?sa?i de copii s? se descurce pe cont propriu ?i prea pu?ine solu?ii viabile pentru rezolvarea acestei probleme. Chiar dac? Guvernul Chinez a constituit un Comitet Na?ional cu misiunea de a realiza un plan în acest sens, rezultatele se las? a?teptate. Mai ales c? nici vechile m?suri nu ajutau deloc-familiile trebuia s? î?i asume responsabilit??i minore fa?? de b?trânii lor. Acum, statul se uit? cu speran?? la sectorul privat, la organiza?iile neguvernamentale sau la comunit??ile locale pentru a g?si o cale mai bun?. Dar nici de aici nu vin prea multe ve?ti favorabile. Foarte pu?ine companii private ofer? pentru b?trâni servicii comparabile cu cele din Vest. “Serviciile de s?n?tate pentru persoanele în vârst? sunt în faza copil?riei”, a declarat Ninie Wang, fondatorul unui companii care ofer? servicii b?trânilor din Beijing.
 
Firma lui Wang poate oferi asisten?? medical? la domiciliu pentru 20.000 de persoane, dar este unul dintre pu?inii care ofer? astfel de servicii. Potrivit datelor oferite de Banca Mondial?, China are aproximativ 38.000 de institu?ii care ofer? servicii pentru persoanele în vârst?. Exist? astfel 2,7 milioane de paturi disponibile, suficiente pentru numai 1,6% din popula?ia de peste 60 de ani. O parte din aceste stabilimente sunt dedicate oficialilor care ies la pensie sau spitale private pentru oamenii cu stare. Restul, sunt un fel de case slab dotate din punct de vedere medical amplasate în marile aglomer?ri urbare. Mai mult, conform unui sondaj realizat de o funda?ie din China, la nivelul lui 2009, mai pu?in de o treime dintre aceste case de b?trâni dispuneau de personal medical, asistente ?i medici. Restul lucrau cu persoane necalificate. În mediul rural, situa?ia este ?i mai sumbr?. În ??rile dezvoltate, sunt asigurate locuri pentru 8% dintre vârstnici.

sursa: money.ro

Navigation

[0] Message Index

Sitemap 
Go to full version
Mobile View