ACEST SITE ESTE DE VANZARE!
Monitoare-LCD OFERTA IT ► SISTEME PC - PERIFERICE IT - COMPONENTE PC Calculatoare-Craiova

Author Topic: Socrate - Povesti cu talc  (Read 1280 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Pamico

  • Administrator
  • Membru Erou
  • *****
  • Posts: 3579
  • Reputation: +473/-0
  • Gender: Male
  • With us since: 02/08/2011
    YearsYearsYearsYearsYearsYearsYears
Socrate - Povesti cu talc
« on: August 06, 2011, 09:48:02 AM »
Socrate - Povesti cu talc !

Într-o zi, Platon l-a întrebat pe Socrate ce este dragostea.
Socrate i-a r?spuns: Du-te pe câmpul din apropiere ?i adu-mi cel mai frumos spic de grâu pe care îl vei g?si, dar ?ine cont c? nu ai voie s? faci decât o singur? încercare. Platon l-a ascultat f?r? s? crâcneasc?, ?i s-a întors dup? o vreme f?r? a aduce nimic cu el.
Socrate l-a întrebat ce se întâmplase, iar Platon l-a l?murit: Atunci când am intrat în lanuri am z?rit un spic înalt ?i frumos, dar m-am gândit c? poate voi g?si un altul ?i mai maiestos, a?a c? am mers mai departe. Am c?utat în zadar dup? aceea, c?ci nu am aflat nici un alt spic asemenea celui dintâi, a?a c? nu ?i-am mai adus vreunul.
Socrate i-a spus: Aceasta este dragostea.
...

Într-o alt? zi, Platon l-a întrebat pe Socrate ce este c?s?toria.
Socrate i-a zis: Mergi pân? la p?dure ?i taie-mi cel mai mândru ?i mai chipe? brad, dar adu-?i aminte c? nu ai voie s? faci decât un singur drum pentru asta. Platon a f?cut întocmai ?i a revenit dup? un timp cu un brad nu tocmai înalt ?i nu foarte frumos, dar îndeajuns de ar?tos.
Socrate l-a întrebat de ce a ales tocmai acel pom, iar Platon i-a r?spuns:
Am v?zut ni?te brazi foarte falnici în drumul meu prin p?dure, dar mi-am amintit ce s-a întâmplat ultima dat?, cu spicul de grâu, a?a c? l-am ales pe acesta. Mi-a fost team? c? dac? nu îl iau cu mine m? voi întoarce din nou cu mâinile goale, de?i nu a fost chiar cel mai frumos brad pe care l-am z?rit.
Socrate i-a spus: Aceasta este c?s?toria.
...

Cu o alt? ocazie, Platon l-a întrebat pe Socrate ce este fericirea.
De aceast? dat?, Socrate l-a îndrumat: Du-te pe malul râului ?i culege cea mai frumoas? floare pe care o vei g?si, dar ?ine seama c? nu po?i s? alegi decât o singur? dat?. Platon a f?cut a?a cum i s-a cerut ?i, la întoarcere, a povestit: Am v?zut aceast? floare lâng? râu, am cules-o ?i m-am gândit c? este cea mai frumoas? dintre suratele ei. De?i am z?rit ?i alte flori minunate, continui s? cred c? aceasta este f?r? egal.
Socrate i-a zis: Aceasta este fericirea.
...

Cu un alt prilej, Platon ?i-a întrebat înv???torul ce este via?a.
Socrate i-a cerut s? fac? un nou drum în p?dure ?i s? aduc? de acolo cea mai frumoas? floare care îi va ie?i în cale. Platon a plecat de îndat?, gata s? î?i duc? la îndeplinire sarcina.
Au trecut trei zile, dar el nu ?i-a mai f?cut apari?ia.
Socrate a mers ?i el în p?dure, s? î?i caute ucenicul. În cele din urm?, l-a descoperit în mijlocul unei poiene. Socrate l-a întrebat dac? a descoperit preafrumoasa floare, iar Platon i-a ar?tat-o, r?s?rind din p?mânt chiar lâng? el. Înv???torul l-a întrebat de ce nu adusese floarea la casa sa, iar Platon i-a spus: Dac? f?ceam asta, s-ar fi ve?tejit curând. Chiar dac? nu o rup, ea va muri, mai devreme sau mai târziu. A?a c? am stat în preajma ei atunci când a înflorit, iar atunci când se va ofili voi c?uta o alta, la fel de frumoas?. De fapt, acesta este a doua floare pe care am descoperit-o.
Socrate i-a spus: Ei bine, se pare c? ?tii deja adev?rul despre via??.

Concluzii:
*dragostea nu înseamn? perfec?iune;
* c?s?toria nu trebuie s? fie o alegere perfect?, ci s? devin? una;
* fericirea este o stare de spirit autocâ?tigat? de alegerea f?cut?;
* via?a este bucuria de a fi împreun?.


Forum Craiova Center - stiri, divertisment, informatii utile, anunturi si multe altele" title="Forum Craiova Center - stiri, divertisment, informatii utile, anunturi si multe altele