ACEST SITE ESTE DE VANZARE!
Monitoare-LCD OFERTA IT ► SISTEME PC - PERIFERICE IT - COMPONENTE PC Calculatoare-Craiova

Author Topic: BAC 2011 - Perle  (Read 1347 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Pamico

  • Administrator
  • Membru Erou
  • *****
  • Posts: 3581
  • Reputation: +473/-0
  • Gender: Male
  • With us since: 02/08/2011
    YearsYearsYearsYearsYearsYearsYears
BAC 2011 - Perle
« on: August 06, 2011, 01:13:52 PM »
Perle BAC - 2011 !   ;D

Cele mai tari perle de la examenul de BAC 2011! Printre subiectele de la proba sus?inut? de ace?tia la Limba ?i Literatura Român? s-au num?rat:

– redactarea unui text argumentativ de 15-20 de rânduri despre cunoa?terea de sine, pornind de la ideile sugerate de afirma?iile lui Nichita St?nescu: “A avea un ideal înseamn? a avea o oglind?”.
– redactarea unui eseu de dou?–trei pagini, despre particularit??ile de construc?ie a personajului dintr-un text dramatic studiat, apar?inând unuia dintre autorii canonici: I.L. Caragiale, Camil Petrescu sau Marin Sorescu.

Iat? câteva perle de la Bac 2011:

Subiectul 1:
A avea un ideal înseamn? a avea o oglind?

- “Posesia unei oglinzi frumoase este foarte important? în via?a unui om”
- “Idealul unui om ?i toate dorintele sale trebuiesc concentrate spre achizi?ionarea unei oglinzi stabile ?i bune”
- “Nici un om nu trebuie sa treac? prin via?? f?r? a avea în folosin?? m?car o oglind? bun?”
- “Oglinda trebuie s? fie nelipsit? din garderoba oric?rui idealist”
- “Când te ui?i în oglind?, te vezi pe tine, dar uneori mai vezi ?i alte lucruri, mobila”
- “Vampirii nu au reflexie în oglind?, deci, conform acestui citat, nu pot fi ideali?ti”
- “A avea un ideal înseamn? a avea o oglind? ?i a avea o oglind? înseamn? a avea un ideal. Niciodata o desincronizare.”
- “Oglind?, oglinjoar?, încotro merge aceast? ?ar?? Oglind?, Oglinjoara, nu mai bine plec?m to?i afar??”
- “Nu sunt de acord cu acest citat, deoarece Nichita era femeie ?i se uita mult în oglind?”
- “Se stie c? femeilor le place s? se uite în oglind?, de aceea Nichita ne îndeamn? idealurile spre achizi?ia unui astfel de instrument reflectorizant”
- “Personal nu este de acord cu acest citat, deoarece nu sunt femeie ca Nichita s? stau s? m? cochetez, aranjez ?i fardez în oglind? ca o matrahul?”
- “Trebuie s? ne privim atent în oglind? ?i s? ne întreb?m: Oglind?, oglinjoar?, trec ?i eu bacul în aceast? var??”

Subiectul 2
O scrisoare pierdut?, de I.L. Caragiale

- “Cet??eanul turmentat este reprezentat în lumea real? de omul obi?nuit, adic? be?ivul român”
- “Misterioase sunt c?ile scrisorii pierdute”
- “Caragiale era un adevarat mi?tocar al secolului 17?
- “Putem spune c? Caragiale e foarte actual, personajele cu pro?ti ?i be?ivi reg?sindu-se în fiecare club de fi?e din lumea noastr? amar?”
- “Cet??eanul turmentat se întreab? “Eu cu cine votez?” la fel ca sus?in?torii de pahar a lui B?sescu”
- “Acest text nu pare dramatic la prima vedere, dar când ne d?m seama c? e plin de zahari?iti ?i be?ivi începe s? ne aduc? aminte de vremurile noastre ?i de B?sescu ?i devine trist”
- “Zaharia Trahanache avea acest nume pus de Caragiale, deoarece se ocupa cu traficul de zah?r. În mod similar, Farfuridi desf??ura afaceri cu farfurii, iar Iordache Brânzovenescu rula afaceri cu brânz?”
- “Dup? numele lui Brânzovenescu ne putem da seama c? acesta era de la ?ar? ?i avea r?d?cini str?vechi în cultivarea brânzei.


Forum Craiova Center - stiri, divertisment, informatii utile, anunturi si multe altele" title="Forum Craiova Center - stiri, divertisment, informatii utile, anunturi si multe altele