Categorie General > Stiri Locale

Fiscul in cautare de lautari

(1/1)

Pamico:
Fiscul in cautare de lautari

You are not allowed to view links. Register or Login

Finan?ele cer impresarilor, institu?iilor de cultur? ?i restaurantelor s? declare cu ce arti?ti au contracte încheiate. Interpre?ii, instrumenti?tii sau al?i arti?ti care nu ?i-au declarat veniturile la stat vor fi obliga?i de Fisc s? pl?teasc? impozite ca to?i „muritorii“ de rând.

Administra?ia Financiar? a Municipiului Craiova caut? l?utarii din localitate pe la toate institu?iile de cultur? ?i prin restaurante. „Au fost notificate toate organismele culturale din Craiova, am f?cut coresponden?? ?i cu cele de impresariat artistic din Bucure?ti. Sunt vizate toate persoanele care sunt interpre?i sau arti?ti ?i al?ii care ob?in venituri din proprietate intelectual?, care trebuie s? pl?teasc? impozit de 16% pe venitul realizat“, a precizat directorul executiv adjunct al Direc?iei Generale a Finan?elor Publice (DGFP) Dolj, Mihai Antonescu. El a ad?ugat c? pentru veniturile realizate în anul 2011 se poate face impunerea la norme de venit, dar pentru cele realizate în acest an, impunerea se face în sistem real. Ce presupune acest lucru? „În termen de 15 zile de la ob?inerea venitului, interpretul trebuie s? vin? s? declare venitul la Fisc ?i s? se înregistreze ca persoan? care ob?ine venituri din proprietate intelectual?“, a r?spuns directorul adjunct al Finan?elor doljene. Dup? ce sunt identifica?i, maneli?tii vor primi acas? scrisori de la Fisc ?i vor fi „invita?i“ s? î?i achite impozitele datorate statului, inclusiv pe anii din urm?.
Urmeaz? ca restaurantele din Craiova s? primeasc? notific?ri similare de la Fisc ?i s? spun? cu ce forma?ii ?i interpre?i au contracte încheiate pentru nun?ile ?i botezurile pe care le organizeaz?.

Doar ?apte interpre?i în Craiova?

Directorul executiv al DGFP Dolj, Eugen C?linoiu, a declarat c? exist? înregistra?i la Administra?ia Fiscal? craiovean? doar ?apte interpre?i din municipiu care ?i-au declarat veniturile din spectacole, nun?i, botezuri ?i alte evenimente. „S-au f?cut solicit?ri inclusiv la Bucure?ti, la casele de discuri. Am solicitat ca DGFP Bucure?ti s? cear? televiziunilor centrale cu ce interpre?i din Craiova au contracte încheiate“, a spus C?linoiu. În tot jude?ul sunt 18 interpre?i care î?i declar? impozitele la Fisc. Restul sunt evazioni?ti. La Direc?ia General? a Finan?elor Publice (DGFP) Dolj, pân? la începutul lunii noiembrie 2011 erau înregistra?i doar 18 interpre?i care pl?teau impozite pentru presta?iile lor la nun?i, botezuri ?i alte evenimente. Veniturile anuale declarate la Fisc de primii trei arti?ti - cel mai bine pl?ti?i din Dolj - sunt de 22.300 de lei, 13.900 de lei ?i 11.300 de lei. Primul câ?tig?, în medie, 1.858 de lei pe lun?.

Cine verific? l?utarii?

?eful Fiscului spune c? vor face ?i verific?ri, dac? va fi nevoie „la fa?a locului“, adic? în restaurantele în care cânt? diverse forma?ii. „Au fost identificate 25 de restaurante în Craiova care organizeaz? nun?i, botezuri ?i alte evenimente. Trebuie s? aib? contracte cu diverse forma?ii, cu interpre?i“, a spus C?linoiu. Numai c?, nun?ile sunt, de regul?, sâmb?ta ?i duminica, iar Fiscul nu lucreaz? în weekend.

Maneli?tii î?i pot face Întreprindere Individual?

Ca ?i procedur?, interpre?ii, maneli?tii, balerinii, dansatorii ?i al?i arti?ti trebuie s? depun? la Fisc o declara?ie estimativ? de pl??i anticipate ?i s? achite în avans suma pe care evalueaz? ei c? o vor încasa din presta?iile lor într-un an. Speciali?tii Fiscului sus?in c?, la final de an, persoana în cauz? depune Declara?ia 200 în care precizeaz? suma exact? încasat? de artist anul trecut ?i astfel se face regularizarea (cine a pl?tit mai mult va avea de încasat de la stat, iar cine a pl?tit mai pu?in decât suma real? va avea de plat? c?tre Fisc). Directorul adjunct Mihai Antonescu a precizat c? interpre?ii pot s? î?i deduc? ?i cheltuieli ca orice entitate economic?, dar pentru aceasta trebuie s? î?i înfiin?eze fie Întreprindere Familial? (IF), fie Întreprindere Individual? (II). Diferen?a între ele const? în faptul c? pe ultima po?i avea ?i angaja?i.

sursa: You are not allowed to view links. Register or Login

Navigation

[0] Message Index

Sitemap 
Go to full version
Mobile View