Life & Style > LifeStyle

Cei trei români care au marcat cariera actritei Marilyn Monroe

(1/1)

Pamico:
Fotografii, regizorul ?i actri?a! Cei trei români care au marcat cariera actritei Marilyn Monroe    O0

Blonda suprem?, amanta preferat? a pre?edintelui, sex-simbolul unei genera?ii. Când Marilyn a ap?rut în 1962, într-o rochie prea mulat?, prea transparent?, cântând prea lasciv "Happy Birthday Mr. President", lumea întreag? în?elegea c? diva platinat? este de neînvins. S-a n?scut s? cucereasc? ?i avea o lume la picioare. Foarte pu?ini, doar apropia?ii, ?tiau c? avea cariera în pericol, cei de la 20th Century Fox fiind la o semn?tur? distan?? de a-i desfiin?a contractul de munc?.

You are not allowed to view links. Register or Login

Marilyn ?tia c? urma s? fie mazilit? ?i avea s? arate tuturor cât este de puternic?. ?i asta cu ajutorul unei campanii de imagine construite împreun? cu cei mai buni prieteni: o mân? de fotografi personali. Printre care doi români: John Florea ?i Andre de Dienes. Ei fuseser? al?turi de div? înc? de la începuturile ei la Hollywood ?i împreun? cu Ion/Jean Negulescu erau ga?ca de trei români care au marcat cariera celui mai puternic icon al Cet??ii Filmului: Marilyn Monroe.

You are not allowed to view links. Register or Login

Andre de Dienes a dezv?luit-o lumii pe Marilyn-trupul
Andrei Dedieni, cunoscut la Hollywood ca Andre de Dienes, a fost primul fotograf oficial al lui Marilyn. A plecat din România, de la Turia (Covasna), când avea 15 ani, dup? ce mama lui s-a sinucis. R?mas orfan, a început s? bat? Europa în lung ?i-n lat, de cele mai multe ori pe jos. Dup? vreo doi ani de pribegie a ajuns în nordul Africii, în Tunisia. Aici a fost c?r?u?, translator, buc?tar, scriitor de scrisori pentru cei care nu ?tiau carte ?i a înv??at de la un artist local s? picteze. În aceea?i perioad? prime?te primul s?u aparat de fotografiat.

You are not allowed to view links. Register or Login

În 1933, De Dienes ajunge la Paris, unde studiaz? artele frumoase. Pasiunea lui pentru fotografie îi d? o pâine ?i lucreaz? pentru mai multe publica?ii ?i edituri franceze. Când împline?te 25 de ani, în 1938, Andre pleac? la New York ?i aici devine unul din cei mai importan?i fotografi de mod? ?i lifestyle ai perioadei, colaborând cu "Esquire", "Vogue", "Life" ?i "Montgomery Ward".
O cunoa?te pe Marilyn în 1945, când actri?a avea numai 19 ani ?i doar visa la o carier? de starlet?. "Când a intrat la mine în bungallow, nu mi-am mai putut desprinde ochii de la ea. Am în?eles c? fata asta avea ceva excep?ional. Am v?zut c? avea verighet?, dar mi-a spus c? so?ul ei e un marinar mereu pe drumuri ?i c? sunt deja în divor?. Spunea c? viseaz? doar s? devin? un model celebru. Adev?rul era c? îmi doream foarte mult s? o fotografiez, dar ?i c? o doream ?i mai mult pe ea. Punct.", scria De Dienes în memoriile sale.

De Dienes începe o poveste de dragoste cu Norma Jean ?i pleac? împreun? într-o c?l?torie de cinci s?pt?mâni prin California, Nevada, New Mexico. În aceast? perioad?, viitoarea Marilyn Monroe pozeaz? mereu pentru iubitul ei, ani mai târziu, instantaneele prinse de român ?i imaginile nud ale Normei Jean fiind considerate unele dintre cele mai reu?ite fotografii ale artistei. De Dienes a încurajat-o pe Marilyn s?-?i urmeze visele ?i a ajutat-o s?-?i în?eleag? harul. A cerut-o în c?s?torie, a primit un "nu" dr?g?la? ?i povestea lor de dragoste pasional? a ajuns repede la final. Dar cei doi au r?mas apropia?i ?i au colaborat pân? în 1955.

John Florea a inventat-o pe Marilyn-blonda
John Florea s-a n?scut pe drumul spre America, în familia unor emigran?i români care plecaser? în 1916 de undeva de lâng? Pa?cani. În 1941, în timp ce developa ni?te fotografii pentru revista "Life", avea loc atacul de la Pearl Harbor. John (Ionu?, cum îi spunea mama lui) a plecat pe front ?i a devenit unul dintre cei mai importan?i foto-coresponden?i de r?zboi pe care i-a avut America. Dup? victoria alia?ilor, John s-a întors la Hollywood, unde ?i-a continuat cariera de fotograf de cinema ?i mondenit??i.

You are not allowed to view links. Register or Login

În 1951, prin intermediul colegului lui, De Dienes, Florea o întâlne?te pe Marilyn. Tân?ra Norma Jean primise deja numele celebru ?i avusese câteva apari?ii scurte în unele succese cinematografice. Marilyn jucase cu Bette Davis în "All About Eve" ?i ap?ruse pe marele ecran cu o nuan?? de p?r blond auriu-miere.

Când a fost invitat? s? dea un premiu la Oscar, în acela?i an, pentru "Cel mai bun sunet", John i-a zis celei ce avea s? devin? sex- simbolul absolut al mileniului trecut s? se platineze. S? devin? "model blond". Iar Marilyn l-a ascultat ?i a?a a devenit pentru întreaga lume "blonda absolut?". A urmat o prietenie foarte apropiat? a divei cu Florea, care a înso?it-o în cele mai importante momente ale carierei sale, a pozat-o ?i nud, ?i în intimidate, ?i pe platourile de filmare. Florea a avut o carier? incredibil?, a fost considerat unul dintre cei mai importan?i directori de publica?ii de peste Ocean, fiind redactor-?ef la "Life Magazine" ?i apoi a devenit un cunoscut regizor de televiziune (a regizat "Bonanza" ?i "Delfinul Flipper").

El i-a f?cut cuno?tin?? actritei Marilyn cu cel mai important regizor român de la Hollywood: maestrul Jean Negulesco din Craiova..

You are not allowed to view links. Register or Login

Jean Negulesco a înv??at-o pe Marilyn "Cum s? te m?ri?i cu un milionar"
Ion Negulescu s-a n?scut în 1900 la Craiova, în familia unui proprietar de hotel din B?nie, care mai avea patru fete. În gimnaziu, Ion câ?tig? un premiu la desen ?i tân?rul în?elege c? vrea s? fie artist. Tat?lui s?u, un negustor cu voca?ie, nici prin gând nu-i trecea s?-?i lase singurul fecior s? o ia pe c?i boeme. În Primul R?zboi Mondial, Ion, adolescent fiind, se r?zvr?te?te împotriva p?rintelui, fuge de acas? ?i se înscrie în serviciile de s?n?tate ale armatei române ?i pleac? pe frontul din Moldova. Aici îl întâlne?te pe George Enescu ?i-i d?ruie?te acestuia un portret. Compozitorul îi spune pu?tiului din fa?a lui c? are talent ?i-i cump?r? lucrarea la un pre? foarte bun pentru acea vreme. Putea s?-?i ia trei cai cu banii primi?i de la Enescu.

Pentru Ion, încuraj?rile marelui maestru violonist sunt un semn. Iar decizia e luat?. Nu vrea s? fac? nici economie, nici comer?, nici drept. Nimic din ce viseaz? tat?l s?u pentru destinul lui. Vrea arte. ?i, împotriva dorin?ei b?trânului negustor Negulescu, Ion din Craiova pleac? la Bucure?ti, la Belle Arte. P?rintele, speriat ?i dezam?git, mai sper? la o ultim? ?ans? ca s?-?i atrag? fiul r?t?citor în afacerea pe care o construise. ?i-l ademene?te cu o c?l?torie prin Europa. În 1920, Ion ajunge la Paris. E înnebunit de luminile ora?ului ?i de ?armul creativ din buricul b?trânului continent. A?a c?... r?mâne aici.

B?trânul Negulescu disper?, î?i dezmo?tene?te fiul, dar nicio stratagem? nu ?ine. Ion devine Jean. Pictor, elev al lui Brâncu?i ?i prieten cu Jules Pascin, Picasso, Soutine, Giacometti, Tristan Tzara, Jean Cocteau ?i Amodeo Modigliani. Înva??, lucreaz?, picteaz? ?i-?i g?se?te ?i un job de scenograf. Mai câ?tig? un ban sp?lând vase, vânzând lucr?ri, oferind servicii de companie doamnelor, desenând, f?când caricaturi celebrit??ilor vremii. Pentru o scurt? perioad? lucreaz? la Nisa, la hotelul românului Negresco. Dar e dat afar? dup? ce seduce o client? fidel? a hotelului, fiica unui miliardar american. Jean pleac? cu americanca în Statele Unite ?i în 1927 are o expozi?ie personal? la New York. Urmeaz? câteva expozi?ii la Los Angeles, o ofert? de colaborare ca scenograf cu Warner ?i a?a începe cariera lui spectaculoas? la Hollywood. Americanca e p?r?sit? rapid, pentru c? Jean ?tie sufletul femeilor. ?i are un succes nebun la "zâne".

Hollywoodul îi scoate în fa?? superbit??i cu picioare lungi ?i zâmbete celebre, iar maestrul se iube?te cu Veronica Lake, Faith Domergue, Sidney Fox, Binnie Barnes, Carole Landis, Anita Colby, Lynn Baggett. Dar cea mai cunoscut? amant? a lui Jean din Craiova r?mâne Marilyn Monroe. Actri?a a fost recomandat? lui Negulescu de c?tre bunul lui prieten de la revista "Life", John Florea. ?i, dup? probe, Marilyn este aleas? pentru un rol principal în "How to Marry a Millionaire", al?turi de Lauren Bacall.

În perioada film?rilor, între Jean ?i diva blond? se înfirip? o poveste de dragoste. "Monroe e visul împlinit al oric?rui b?rbat din lumea larg?. Este femeia cu care visezi ?i trebuie s?-?i în?eli nevasta. Mort s? fii, s? nu te înnebuneasc?", spunea Jean despre superba lui muz? ?i iubit?. Dup? "Cum s? te m?ri?i cu un milionar", cariera lui Marilyn a f?cut istorie, iar Jean din Craiova a devenit unul dintre cei mai importan?i regizori de la Hollywood, cu 12 nominaliz?ri la Oscar pentru "Johnny Belinda" ?i un BAFTA pentru "How to Marry a Millionaire". Singurul român get-beget care a avut Hollywoodul la picioare. ?i al treilea român care a înv??at-o pe Marilyn s? fie div?...

sursa: You are not allowed to view links. Register or Login

Navigation

[0] Message Index

Sitemap 
Go to full version
Mobile View