Categorie General > Stiri Interne

Inspectia tehnica RAR si pentru "Bulgaroaice" - incepand cu luna aprilie

(1/1)

Pamico:
Proprietarii de ma?ini înmatriculate în alte state vor putea efectua la RAR inspec?ia tehnic?

Proprietarii de ma?ini înmatriculate în alte state ?i folosite pentru perioade mai lungi în România vor avea posibilitatea s? efectueze în ?ar? inspec?ia tehnic?, opera?iune care nu a fost permis? de lege pân? în prezent, certificatul de inspec?ie având îns? în acest caz doar valabilitate na?ional?.

You are not allowed to view links. Register or Login

Procedura va fi aplicat? începând cu luna aprilie a acestui an, relev? o ordonan?? aprobat? recent de Guvern.

Modificarea este argumentat? prin faptul c?, în ultimii ani, s-a constatat c? exist? persoane fizice sau firme care lucreaz? în România pentru perioade mai îndelungate ?i care utilizeaz? vehicule înmatriculate în statul în care au re?edin?a principal? sau sediul social, dar c?rora legea nu le permite s? efectueze pe teritoriul statului român inspec?ia tehnic? periodic?.

"În perioada de utilizare a acestor vehicule, este posibil? expirarea inspec?iei tehnice periodice acordat? în statul de înmatriculare. Efectuarea inspec?iei tehnice periodice în statul de înmatriculare este uneori dificil? din cauza distan?elor ce trebuie parcurse ?i a imposibilit??ii circula?iei cu un vehicul a c?rui inspec?ie tehnic? periodic? a expirat. În acest moment, aceste vehicule nu pot efectua inspec?ia tehnic? periodic? în România ?i, în consecin??, în multe cazuri circul? cu inspec?ia tehnic? periodic? expirat?, ceea ce poate afecta siguran?a rutier?. Din acest motiv, este important ca ?i aceste vehicule s? poat? fi verificate tehnic în România, pentru a circula într-o stare tehnic? corespunz?toare", arat? Guvernul.

Astfel, Executivul a decis ca Registrul Auto Român s? poat? efectua inspec?ia tehnic? periodic? ?i pentru aceste vehicule, prin care s? fie atestat? starea tehnic? a ma?inii. Aceast? inspec?ie tehnic? periodic? va avea îns? doar valabilitate na?ional?, recunoa?terea sa de alte state depinzând de legisla?ia na?ional? a acestora.

Periodicitatea de efectuare a inspec?iei tehnice periodice pentru vehiculele înregistrate va fi cea aplicat? pentru vehiculele înmatriculate, similare din punct de vedere constructiv.

Ordonan?a Guvernului reduce totodat? la jum?tate, de la doi ani la un an, termenul în care pentru ma?inile de transport marf? cu o mas? total? maxim? autorizat? de pân? la 3,5 tone trebuie efectuat? inspec?ia tehnic? periodic?. Pân? în prezent, pentru acest tip de ma?ini de transport marf? a fost aplicat un regim similar autoturismelor, cu efectuarea inspec?iei tehnice la doi ani.

sursa: You are not allowed to view links. Register or Login

Navigation

[0] Message Index

Sitemap 
Go to full version
Mobile View