Categorie General > Stiri Interne

Românii, campioni la saracie

(1/1)

Pamico:
Românii, campioni la saracie

Peste 6,6 milioane de români sufer? de lipsuri materiale severe, cea mai mare cifr? din UE, dintr-un total de aproape 9 milioane de persoane care tr?iesc în s?r?cie sau risc? s? ajung? în aceast? situa?ie, reiese din datele prezentate miercuri de Eurostat.

You are not allowed to view links. Register or Login

Potrivit informa?iilor Eurostat, 41,4% din popula?ia României risc? s?r?cia sau excluderea social? , reprezentând 8,89 milioane de persoane dintr-o popula?ie total? de 21,47 milioane luat? în calcul de biroul de statistic? al UE. Datele au fost colectate la nivelul anului 2010.

Statele UE cu cele mai ridicate procentaje din popula?ie care risc? s?r?cia sunt Bulgaria (42%), România (41%), Letonia (38%), Lituania (33%) ?i Ungaria (30%). La polul opus se reg?sesc Cehia (14%), Suedia ?i Olanda (15% fiecare), Austria, Finlanda ?i Luxembourg (17% fiecare).

Statistica se refer? la persoane care tr?iesc în gospod?rii cu un venit discre?ionar echivalat sub limita riscului de s?r?cie, de 60% din venitul discre?ionar median echivalat na?ional calculat dup? încasarea transferurilor sociale. Venitul echivalat este calculat prin împ?r?irea venitului total al gospod?riilor la num?rul de membri, cu ponderile 1 pentru primul adult, 0,5 pentru al?i membri cu vârsta de peste 14 ani, respectiv 0,3 pentru minori cu vârsta sub 14 ani.

Totodat?, 31% din popula?ia României sufer? de lipsuri materiale severe, reprezentând 6,65 milioane de persoane conform bazei de calcul utilizat? de Eurostat.

Categoria persoanelor care tr?iesc cu lipsuri materiale severe cuprinde popula?ia afectat? de cel pu?in patru din urm?toarele nou? probleme: nu pot pl?ti la timp chiria, ipoteca sau facturile la utilit??i, nu-?i permit s?-?i înc?lzeasc? în mod adecvat locuin?a, nu pot face fa?? cheltuielilor nea?teptate, nu î?i permit o mas? cu carne, pe?te sau alt tip de hran? bogat? în proteine cel pu?in odat? la dou? zile, nu î?i permit o vacan?? de o s?pt?mân? în fiecare an, nu pot de?ine ?i între?ine un automobil, o ma?in? de sp?lat, un televizor color sau un telefon, fix sau mobil.

Statistica privind persoanele care sufer? de lipsuri materiale grave subliniaz? diferen?ele de nivel de trai dintre statele UE. Astfel, dac? în România ?i Bulgaria 31% (2,6 milioane de persoane), respectiv 35% din popula?ie se încadreaz? în aceast? categorie, Luxembourg figureaz? cu 0,5%, Suedia cu 1,3%, iar Austria cu 2,2%.

La nivelul UE, 23,4% dintre persoane risc? s?r?cia sau excluderea social?, iar 8,1% sufer? de lipsuri materiale severe.

În statele central-est-europene, 27,4% din popula?ia Letoniei tr?ie?te cu lipsuri materiale grave, 21,6% (2,1 milioane) în Ungaria, 19,5% în Lituania, 14,2% (aproximativ 5 milioane) în Polonia, 11,4% în Slovacia, 9% în Estonia. În Grecia, epicentrul crizei datoriilor, de stat din zona euro, 11,6% din popula?ie se încadreaz? în aceast? categorie. Spania, cu un ?omaj care persist? în apropierea cotei de 20%, figureaz? cu o cot? de numai 4% la nivelul anului 2010, mai mic? decât cea a Fran?ei (5,8% - 3,5 milioane de persoane), a Marii Britanii (4,8%) sau a Germaniei (4,5% - 3,6 milioane).

În Italia, ponderea persoanelor afectate grav de s?r?cie se ridica la 6,9%, iar în Portugalia la 9%.

sursa: You are not allowed to view links. Register or Login

Navigation

[0] Message Index

Sitemap 
Go to full version
Mobile View