Categorie General > Stiri Internationale

Poli?ia elena vrea s? emit? MANDATE DE ARESTARE pentru oficialii UE ?i FMI

(1/1)

Pamico:
?oc - Poli?ia elena vrea s? emit? MANDATE DE ARESTARE pentru oficialii UE ?i FMI

În ciuda faptului c? politicienii greci au reu?it, joi, s? ajung? la un acord cu privire la m?surile de austeritate necesare pentru evitarea falimentului, mini?trii de Finan?e ai zonei euro au respins forma curent? a în?elegerii spunând c? acestea nu vor fi de ajuns pentru a putea sc?pa statul elen de datoria public? nesustenabil?, informeaz? Reuters.

You are not allowed to view links. Register or Login

Violen?ele au început astfel din nou în Grecia unde, în cursul zilei de vineri, mai mul?i tineri au aruncat cu pietre în membrii for?elor de ordine în Pia?a Syntagma. Protestele vin dup? ce muncitorii, care fac parte din unul dintre cele mai mari sindicate din Grecia, au intrat recent în grev? general? timp de 48 de ore.

You are not allowed to view links. Register or Login

Reprezentan?ii sindicatului poli?i?tilor din Grecia au anun?at, la rândul lor, c? vor emite mandate de arestare pe numele oficialilor Uniunii Europene (UE) ?i ai Fondului Monetar Interna?ional (FMI) din cauza m?surilor de austeritate pe care vor s? le pun? în practic?.

"Din moment ce continua?i aceast? politic? distructiv?, v? avertiz?m c? nu ne pute?i obliga s? lupt?m împotriva fra?ilor no?tri. Refuz?m s? fim împotriva p?rin?ilor no?tri, a fra?ilor no?tri, a copiilor no?tri sau a oric?rui cet??ean care protesteaz? sau care cere o schimbare a politicii... V? avertiz?m c? în calitate de reprezentan?i legali ai poli?i?tilor greci, vom emite mandate de arestare pentru o serie de infrac?iuni... cum ar fi ?antaj, abolirea ascuns? sau erodarea democra?iei ?i a suveranit??ii na?ionale", au scris membrii sindicatului poli?i?tilor din Grecia într-o scrisoare.

Amenin??rile sunt îns? mai mult simbolice decât realiste având în vedere faptul c? este nevoie de acordul unui judec?tor pentru ca poli?i?tii s? poat? ob?ine mandatele.

sursa: You are not allowed to view links. Register or Login

Navigation

[0] Message Index

Sitemap 
Go to full version
Mobile View