Categorie General > Stiri Interne

Peste 200 de facult??i vor fi închise

(1/1)

Pamico:
Peste 200 de facult??i vor fi închise

Universit??ile renun?? la studiile care nu mai sunt de actualitate sau nu mai au studen?i

You are not allowed to view links. Register or Login

O mul?ime de facult??i sunt în pragul închiderii. Dezastrul de la Bac, taxele de ?colarizare ?i specializ?rile neatractive sunt principalele motive pentru care absolven?ii de liceu nu mai continu? studiile.

S-au dus vremurile când aproape orice absolvent de liceu mergea la facultate! S-au înfiin?at 117 de universit??i în toat? ?ara, dar acum situa?ia s-a schimbat radical.

O serie de universit??i nu au mai solicitat evaluarea necesar? continu?rii activit??ii. Au termen limit? 31 martie s? se salveze, dup? care vor intra în lichidare. Asta înseamn? c? nu vor putea organiza examen de admitere ?i vor disp?rea.

Iat? lista oficial? cu universit??i ?i facult??i care sunt în pragul închiderii, potrivit Agen?iei Române de Asigurare a Calit??ii în Înv???mântul Superior (ARACIS).

Universit??i:
Institutul Teologic Romano-Catolic Bucure?ti; Universita­­tea „M. Eminescu" Ti­­mi?oara; Universitatea „Tibiscus" Timi?oara; Universitatea Româno-Britanic? Bucure?ti; Pro-Universitate Media Bucure?ti; Universitatea „Mihai Viteazul" Craiova; Universi­­tatea „Ghe. Zane" Ia?i; Universitatea „I. Slavici" Timi?oara; Universitatea Ecologic? „Traian" Deva; Universitatea de Arte „Vatra" Baia Mare; Universitatea Wales-România Bucure?ti; Funda?ia Universitar? „Milenium" Timi?oara; Universitatea de ?tiin?e, Arte ?i Meserii Bucure?ti.

Facult??i:
Politehnica Bucure?ti, Universitatea Bucure?ti, Universitatea Na?ional? de Arte Bucure?ti, Universitatea Na?ional? de Educa?ie Fizic? ?i Sport Bucure?ti, SNSPA, Universitatea „Aurel Vlaicu" Arad, Universitatea de Nord Baia Mare, Universitatea „Transilvania" Bra?ov, Universitatea Tehnic? Cluj -Napoca, Universitatea Craiova, Universitatea „Dun?rea de Jos" Gala?i, Universitatea Tehnic? „Gh. Asachi" Ia?i, Universitatea „Al. I. Cuza" Ia?i, Universitatea Petro?ani, Universitatea „Lucian Blaga" Sibiu, Universitatea „Valahia" Târgovi?te, Universitatea „Petru Maior" Tg. Mure?, Politehnica Timi?oara, Academia Tehnic? Militar? Bucure?ti, Universitatea Na?ional? de Ap?rare Bucure?ti, Universitatea „Spiru Haret" Bucure?ti, Universitatea „George Bari?iu" Bra?ov, Universitatea „Brâncoveanu" Pite?ti, Universitatea „Cantemir" Tg. Mure?, Universitatea „Avram Iancu" Cluj -Napoca, Universitatea „Partium" Oradea, Institutul Teologic Romano -Catolic Ia?i, UMF Bucure?ti, Universitatea „Vasile Alexandri" Bac?u, Universitatea „Babe? Bolyai", UMF Cluj-Napoca, Universitatea Ovidius Constan?a, UMF Ia?i, Universitatea Pite?ti, Universitatea „Petrol ?i Gaze" Ploie?ti, Universitatea „Eftimie Murgu" Re?i?a, Universitatea „?tefan cel Mare" Suceava, UMF Tg. Mure?, Universitatea de Vest Timi?oara, Universitatea „Cantemir" Bucure?ti, Univeristatea Hyperion Bucure?ti, Universitatea Biotera Bucure?ti, Institutul Teologic Baptist Bucure?ti, Universitatea „George Bacovia" Bac?u, Universitatea „Bogdan Vod?" Cluj -Napoca, Universitatea Daniubius Gala?i, Universitatea „Petre Andrei" Ia?i, Universitatea „Dr?gan" Lugoj, Universitatea Emanuel Oradea, Universitatea Româno -German? Sibiu, Institutul Teologic Adventist Cernica, Institutul de Studii Europene Ia?i, Universitatea „Agora" Oradea.

Listele complete in format pdf si alte You are not allowed to view links. Register or Login le gasiti You are not allowed to view links. Register or Login !

Navigation

[0] Message Index

Sitemap 
Go to full version
Mobile View