Categorie General > Stiri Internationale

Arabia Saudit? ar putea fi implicat? în atacurile de la 11 septembrie

(1/1)

Pamico:
Fo?ti senatori SUA sus?in c? Arabia Saudit? ar putea fi implicat? în atacurile de la 11 septembrie

Doi fo?ti senatori care au condus investiga?iile în cazul atacurilor de la 11 septembrie au emis declara?ii sub jur?mânt conform c?rora ace?tia cred c? guvernul Arabiei Saudite ar fi luat parte la atacurile teroriste de acum zece ani, relateaz? ABC News în pagina electronic?.

You are not allowed to view links. Register or Login

"Sunt convins c? exista o leg?tur? direct? între cel pu?in anumi?i terori?ti care au comis atacurile de la 11 septembrie ?i guvernul Arabiei Saudite", a declarat fostul senator Bob Graham, un democrat din Florida, într-o declara?ie depus? ca parte a unui proces împotriva guvernului saudit lansat de familiile victimelor de la 11 septembrie ?i al?ii. Graham a condus o comisie a Congresului pentru investigarea atacurilor în 2002.

Bob Kerrey, un democrat din Nebraska care a f?cut parte din Comisia pentru atacurile de la 11 septembrie, a spus într-o declara?ie separat? c? "probleme importante r?mân nerezolvate" cu privire la rolul institu?iilor saudite. "Dovezi cu privire la o implicare plauzibil? a unor presupu?i agen?i ai guvernului saudit în atacurile de la 11 septembrie nu au fost niciodat? urm?rite pân? la cap?t".

Familiile victimelor de la 11 septembrie au emis o declara?ie apreciind cele spuse de Kerrey ?i Graham într-o instan?? federal? din New York, vineri, pentru a respinge afirma?iile guvernului saudit în documente judec?tore?ti recente conform c?rora comisia privind atacurile de la 11 septembrie l-au "exonerat" de orice leg?tur? cu atacurile.

"Familiile ?i supravie?uitorii atrocit??ilor de la 11 septembrie nu au renun?at la speran?a c? se va face dreptate. Suntem hot?râ?i s? ar?t?m adev?rul", a declarat Beverly Burnett din Minnesota, mama lui Thomas E. Burnett care a murit în avionul United 93 când s-a pr?bu?it într-un câmp din Pennsylvania dup? ce pasagerii s-au luptat cu terori?tii pentru controlul avionului. "Finan?atorii ?i sponsorii celor care i-au ucis pe cei dragi nou? sunt înc? în via?? ?i capabili s? sus?in? terorismul. Dovezile c?tre ace?tia indic? Arabia Saudit?".

Senatorul Kerrey a declarat c? este "incorect" ca Arabia Saudit? s? sus?in? c? a fost "exonerat?" de comisia pentru atacurile de la 11 septembrie. "Simplu spus, comisia pentru atacurile de la 11 septembrie nu a avut timpul, ocazia sau resursele s? urm?reasc? toate dovezile poten?ial relevante cu privire la aceast? problem? important? iar publicul american merit? o anchet? mai aprofundat? în acest domeniu".

Declara?iile fac parte dintr-un proces de mai multe miliarde de dolari care se afl? în sistemul judiciar federal înc? din 2002. De?i, Departamentul de Justi?ie a fost de partea Arabiei Saudite în încercarea de a scoate procesul din instan??, o curte de apel a decis anul trecut c? na?iunile str?ine nu sunt imune la procesele de terorism, însemnând c? anumite p?r?i ale cazului împotriva Arabiei Saudite vor fi reaudiate.

Avoca?ii Arabiei Saudite au solicitat respingerea declara?ilor. Ambasada saudit? nu a dorit s? comenteze subiectul. Statul a negat mereu orice leg?tur? cu atacurile de la 11 septembrie. Cincisprezece dintre cei 19 terori?ti care au pr?bu?it avioanele în World Trade Center, Pentagon ?i în Pennsylvania erau saudi?i.

Conform senatorului Graham, problemele nerezolvate sunt un posibil sprijin financiar pentru Al-Qaida din partea organiza?ilor saudite ?i rolul unui saudit rezident în California care se afla în contact cu terori?tii ?i cu autorit??ile saudite. "Era o leg?tur? direct?", a scris Graham, "între cel pu?in anumi?i terori?ti care au realizat atacurile de la 11 septembrie ?i guvernul Arabiei Saudite ?i un agent guvernamental saudit care locuia în Statele Unite, Omar al Bayoumi, care a acordat asisten?? direct? terori?tilor Nawaf al Hazmi ?i Khalid al Mihdhar".

You are not allowed to view links. Register or Login

Navigation

[0] Message Index

Sitemap 
Go to full version
Mobile View