Categorie General > Stiri Interne

RCS&RDS va introduce în ofert? smartphone-uri subven?ionate

(1/1)

Pamico:
RCS&RDS va introduce în ofert? smartphone-uri subven?ionate

Compania RCS&RDS, unul dintre cei mai mari juc?tori de pe pia?a local? telecom, î?i va schimba radical strategia pe pia?a de telefonie mobil?, respectiv va introduce în ofert? ?i smartphone-uri la pre?uri subven?ionate - pe care clien?ii le vor putea achizi?iona ?i în rate, iar re?eaua de casierii va fi ?i ea modificat? pentru a reflecta noua abordare.

You are not allowed to view links. Register or Login

"Suntem în discu?ii pentru a lansa oferte cu smartphone-uri la pre?uri mai mici, finan?ate de compania noastr?. Smartphone-urile vor fi livrate de companii ca Huawei, Nokia sau Samsung - avem înc? discu?ii pe acest subiect. Telefoanele vor putea fi achizi?ionate ?i în rate împreun? cu serviciile noastre. Vom face schimb?ri ?i în casierii", a declarat Valentin Popoviciu, directorul de dezvoltare al operatorului. "?inta noastr? este ca un num?r cât mai mare de utilizatori s? foloseasc? serviciile de date", a ad?ugat el.

Aceasta ar fi una dintre cele mai mari schim­b?ri din strategia RCS&RDS, în condi?iile în care în prezent operatorul con­trolat de omul de afaceri Zoltan Teszari din Oradea este singurul de pe pia?? care nu ofer? o varietate de telefoane la pre?uri mai mici pentru clien?ii care fac abonamente. De aseme­nea, în casieriile RCS&RDS nu a fost niciodat? expus vreun telefon mobil, la fel cum niciodat? în aceste spa?ii nu a existat vreodat? o vitrin?. Acest lucru se va schimba, a spus Popoviciu, care nu a dorit s? ofere detalii precum data de lansare a ofertei.

O combina?ie între tarifele agresive ale RCS&RDS ?i o ofert? cu smartphone-uri la pre?uri finan?ate de companie ar putea m?ri concuren?a pe pia?? ?i m?ri presiunea pe rivalii de la Cosmote, Orange ?i Vodafone.

Pe pia?? nu se în?elege foarte bine c? avem o prezen?? solid? ?i pe pia?a de comunica?ii mobile - nu doar pe net fix, a spus Popoviciu, iar ofertele cu smartphone-uri ar putea contribui la schimbarea acestei percep?ii - potrivit oficialului RCS&RDS.

Popoviciu a dat ca exemplu situa?ia de pe pia?a de acces la internet mobil prin modemuri USB. "În iunie 2011, potrivit datelor ANCOM erau pe pia?? 970.000 de conexiuni, iar noi aveam 320.000 de conexiuni. Aveam deci peste 30% din pia?? chiar dac? avem acces la resurse mai mici decât ceilal?i juc?tori. Acum avem o jum?tate de milion de conexiuni".

În alt? ordine de idei, Popoviciu a anun?at c? RCS&RDS a redus în martie cu pân? la 54%, la 0,062 euro/minut pentru abona?ii Digi Tel Asociat, respectiv 0,0372 euro/minut pentru abona?ii Digi Tel Nelimitat ?i Digi Mobil Nelimitat, tarifele apelurilor ini?iate de ace?tia c?tre re?ele na?ionale de telefonie mobil?.

Abonamentul de telefonie fix? Digi Tel Asociat este tarifat cu 5 lei/lun?, iar Digi Tel Nelimitat ?i Digi Mobil Nelimitat cost? 2,48 euro/lun?. Cifrele includ TVA.

"Aceste tarife reduse cu 54% sunt valabile atât pentru abona?ii actuali ai companiei cât ?i pentru abona?ii noi. Vrem s? avem pre?uri adaptate la puterea de cump?rare din România. Crede? c? oferta noastr? este printre cele mai competitive de pe pia??. Noile tarife reflect? sc?derea noastr? de costuri odat? cu reducerea tarifelor de interconectare din Europa, inclusiv România. Noi am lucrat mereu cu marje de profit rezonabile, de aproximativ un eurocent peste tariful de interconectare".

Operatorul a lansat patru noi abonamente de telefonie fix? ?i mobil? - În familie (unul pentru telefonie fix? ?i altul pentru mobil), Na?ional (telefonie fix?) ?i Plus (telefonie mobil?).

Abonamentele "În familie" cost? 1,24 euro/lun? ?i tarifeaz? convorbirile c?tre alte re?ele fixe cu 0,0124 euro/minut. De asemenea, abonamentele includ convorbiri nelimitate în re?ele fixe ?i mobile ale operatorului. Cei care opteaz? pentru aceste abonamente vor pl?ti 0,062 euro/minut pentru apeluri c?tre alte re?ele mobile na?ionale.

Abonamentul "Na?ional" permite convorbiri nelimitate în toate re?elele fixe na?ionale ?i în re?eaua Digi Mobil, plus un tarif de 0,0372 euro/minut pentru convorbiri c?tre alte mobile na?ionale.

Cei care au nevoie de convorbiri la pre? redus în toate re?elele de telefonie pot opta pentru abonamentul "Plus" ?i vor avea 0 euro pentru apeluri în re?ea, c?tre fix ?i mobil, 0,0124 euro/minut c?tre alte re?ele fixe ?i 0,0372 euro/minut c?tre alte re?ele mobile na?ionale.

RCS&RDS este cel mai mare juc?tor de pe pia?a de internet fix ?i servicii de cablu ?i satelit TV, ?i num?rul doi pe telefonie fix?. Grupul ofer? servicii ?i în str?in?tate, ?i a avut anul trecut venituri estimate la mai mult de 800 mil. dolari.

You are not allowed to view links. Register or Login

Navigation

[0] Message Index

Sitemap 
Go to full version
Mobile View