La o cafea de vorba > Teoria Conspiratiei

Prezicerile unui FRANCMASON de rang inalt pe patul de moarte

(1/1)

Pamico:
Prezicerile unui FRANCMASON de rang inalt pe patul de moarte

Pus fa?? în fa?? cu moartea un mason de rang înalt care face parte din grupul ultrasecret Bilderberg a vrut s?-?i despov?reze sufletul ?i s-a dest?inuit unui pastor american.

You are not allowed to view links. Register or Login

El i-a spus acestuia câteva din evenimentele pe care întreaga planet? la va înfrunta în 2012. Înainte ca planeta s? fie condus? de gruparea satanic? intitulat? "Noua Ordine Mondial?" vom fi condu?i de c?tre chinezi.

Îns? rasa galben? nu este decât o marionet? în mâinile Ilumina?ilor care se vor folosi cu viclenie de acest paravan pentru a-?i duce la îndeplinire planurile.

În câteva puncte v? vom prezenta sinteza discu?iei pe care masonul a avut-o cu pastorul Lindsey Williams.

1. Atacul Iranului va fi paravanul începerii unui nou conflict militar de propor?ii, care va duce la izbucnirea Celui De-al Treilea R?zboi Mondial. În aceast? lupt? vor intra  mai multe ??ri ale globului ?i în felul acesta noua conflagra?ie mondial? se va generaliza f?când milioane de victime.

2. Dolarul american va ajunge la p?mânt în 2012. Totodat?, la scurt timp dup? aceea, ?i celelalte valute vor fi aproape complet lipsite de valoare, deoarece „Ilumina?ii" ?i Francmasoneria mondial? vor introduce o nou? Moned? Unic? global?. Aceast? nou? Moned? Unic? global? va ap?rea la scurt timp dup? ce atât dolarul american, cât ?i moneda euro vor c?dea. Lumea a?a cum o ?tim acum va fi complet diferit? pân? la sfâr?itul anului 2012. "S? urm?ri?i s? cump?ra?i aur sau argint, deoarece pre?ul acestor metale rare va atinge în curând pre?uri astronomice, a?a cum nu au existat niciodat? pân? în prezent!", a spus masonul.

„În cel mai scurt timp, chinezii ?i China vor fi cei mai puternici". China va fi unealta docil? prin care se va urm?ri întronarea la nivelul acestei planete a Noii Ordini Mondiale. Atât liderii, cât ?i popula?ia Americii vor fi redu?i la un statut inferior, care poate fi asem?nat cu statutul actual al Lumii a Treia.

3. Aurul ?i argintul vor fi ?i vor r?mâne singurele valori pe care oamenii se vor mai putea baza. Se va intra într-o stare de depresiune economic? ?i atunci vom deveni cu to?ii foarte s?raci, în cel mult doi ani de acum încolo. Fie c? vrem, fie c? nu vrem, mul?i dintre noi vom fi obliga?i s? îmbr??i??m modul ??r?nesc de via??, pentru c? nu vom mai putea s? locuim la ora?, datorit? s?r?ciei în care ne vom afla.

4. În urm?toarele câteva luni petrolul va atinge cota?ia de 200 de dolari pe baril.

5. Dac? ave?i ipotec?, achita?i-o acum sau vinde?i-v? casa pentru a v? putea permite s? pl?ti?i integral suma pentru o alt? locuin??, chiar dac? cu banii rezulta?i din vânzare o s? cump?ra?i doar o garsonier?. Asigura?i-v? înc? de pe acum c? locuin?a voastr?, chiar umil?, este achitat? integral, c?ci în curând milioane de oameni î?i vor pierde casele.

6. Actualmente China de?ine 90% din toate mineralele rare ale p?mântului ?i utilizeaz? felurite componente pentru tehnologii, pentru arme, etc. etc. Pu?ini ?tiu c? la ora actual? China produce 80% dintre componentele armelor pentru armata SUA. Este incredibil, dar adev?rat. La ora actual? SUA se afl? la mila Chinei!

7. Elitele a?a-zi?ilor „ilumina?i" alc?tuiesc guvernul negru din umbr?. Împreun? cu globali?tii, ele doresc s? declan?eze o criz? de mari propor?ii în Orientul Mijlociu în urm?toarele câteva luni.

Banca Goldman Sachs împreun? cu City Bank ?i FMI se focalizeaz? deja asupra Iranului. Aceste b?nci se dedau la felurite manevre murdare din culise cu scopul de a paraliza financiar Orientul Mijlociu înainte ca trupele NATO ce vor fi comandate de c?tre elita a?a-zi?ilor „ilumina?i" s? atace.

Trebuie, de asemenea, s? fi?i con?tien?i de faptul c? SUA ?i Europa au vândut de curând computere virusate Iranului, iar aceasta a fost o lovitur? mâr?av? în mod abil premeditat?.

8. O declara?ie n?ucitoare: „De curând, „ilumina?ii" au decis c? trebuie s? ne descotorosim cât mai repede de Dumnezeu ?i de tot ceea ce se manifest? prin El pe aceast? planet?, pentru a întrona neîntârziat Noua Ordine Mondial?".

Acest magnat a spus c? „Mesia Diavolului" („Devil's Mesia") înseamn?, înainte de toate, perversitate multipl? ?i total? care trebuie s? fie acceptat? ca un mod normal de via?? de c?tre to?i locuitorii acestei planete. Homosexualitatea, drogurile, pedofilia ?i sexul animalic, abject ?i lipsit de afectivitate sau iubire trebuie s? predomine în cel mai scurt timp pe aceast? planet?. Pentru aceasta, „ilumina?ii" au decis c? mai întâi trebuie s? implementeze, pe tot globul, toate formele de perversiune, urm?rind s? îi n?uceasc? pe oameni ?i s? îi fac? s? nu îi mai intereseze iubirea, care trebuie, în viziunea lor satanic?, s? fie înlocuit? doar cu sexul. Ei se gândesc s? ac?ioneze în modul acesta abject ?i pervers deoarece ?i-au dat seama c? nu îl pot aduce pe „Mesia Diavolului" („Devil's Mesia") acolo unde va exista un popor drept, care crede în Dumnezeu ?i care respect? în continuare valorile spirituale ?i morale".

9. Cei care s-au autointitulat „ilumina?ii" fac presiuni pentru a institui o a?a-zis? religie unic? a lumii (One World Religion) ?i pentru aceasta creeaz? organiza?ii fantom? cum ar fi Consiliul Na?ional al Bisericilor, care este finan?at din umbr? chiar de c?tre aceste organiza?ii satanice masonice, cum ar fi funda?iile evreilor Rockfeller, Carnegie ?i Ford.

sursa: antena3.ro

Navigation

[0] Message Index

Sitemap 
Go to full version
Mobile View