Categorie General > Stiinta si Tehnologie

Andrei Rusan va revolutiona tehnologia 4G printr-o noua inventie: QoS dinamic

(1/1)

Pamico:
Andrei Rusan va revolutiona tehnologia 4G printr-o noua inventie: QoS dinamicAndrei Rusan (foto), LTE Network Engineering Expert în Alcatel-Lucent, a depus la Biroul European pentru brevete (EPO) propunerea sa de brevetare: "Network Entity, System, Method and Computer Program for Streaming Data" (Entitate de Re?ea, Sistem, Metod? ?i Program informatic pentru transmiterea de date).

"Sunt foarte bucuros c? doi ani de munc? sus?inut? au dat na?tere unui concept ?i c? acum solu?ia propus? se calific? pentru o cerere de brevet. Dat fiind profesionalismul comisiei interne din cadrul Laboratoarelor Bell, precum ?i analiza complex? anterioar? aprob?rii, propunerea de brevetare este un succes cu care ne putem mândri de pe acum! Din punct de vedere personal, parcurgerea acestui întreg proces a reprezentat o experien?? deosebit de valoroas? pentru mine", precizeaz? Andrei Rusan, LTE Network Engineering Expert în divizia Wireless, Alcatel-Lucent România.

Înregistrarea a fost finalizat?, iar decizia de patentare urmeaz? a fi comunicat? la mijlocul anului 2013 dup? analizarea propunerii de c?tre EPO.

Studiile întreprinse ?i munca depus? de Andrei Rusan timp de 2 ani au dat na?tere unei noi arhitecturi, care integreaz? un controlor de limit? al sesiunii (SBC) cu func?ionalitate video în centrul tehnologiei LTE. O nou? configurare personalizat? pentru SBC a fost creat? permi?ând interconectarea modulelor pentru a sus?ine o calitatea a serviciului (QoS) dinamic? pentru serviciile video RTSP. O solu?ie dinamic? de QoS pentru serviciile video va fi astfel disponibil? ?i u?or de integrat.

"Fe?ele personajelor apar distorsionate. Prin inven?ia mea, QoS dinamic (Quality of Service - calitatea serviciului), redarea video-ului va fi cu o laten?? (diferen??) de o secund?. O persoan? care urm?re?te con­?inut difuzat pe TV prin intermediul unei re?ele 4G va vedea imaginile cu o laten?? insesizabil?, astfel c? traficul va fi decongestionat", a explicat Andrei Rusan.

Mircea Strugaru, în prezent Directorul diviziei de Applications R&D, a fost primul inginer roman din Alcatel-Lucent care a depus la EPO o propunere de brevetare în 2009 pentru o solu?ie de Media Sharing (PeCMan – gestionarea con?inutului personal). PeCMan este un instrument de gestionare al con?inutului Internet relevant pentru utilizator ?i a fost dezvoltat de ingineri români împreun? cu colegi belgieni din cadrul Laboratoarelor Bell. Mai mult, propunerea de brevetare a fost confirmat? ca inven?ie de c?tre EPO în 2010, devenind astfel un produs Alcatel-Lucent.

"Munca depus? de Andrei confirm? faptul c? avem o echip? de profesioni?ti de calibru mondial în centrele de competen?? R&D din Timi?oara. Înc? o dovad? c? inginerii români inoveaz?. M? bucur? faptul c? speciali?tii de aici lucreaz? pe tehnologii relevante pentru clien?ii no?tri ?i care constituie o prioritate pentru Alcatel-Lucent la nivel global, precum: LTE, Optic? ?i Aplica?ii. Ei contribuie astfel cu inova?ii relevante, recunoscute la nivel global. Vom continua s? investim în cea mai important? resurs? a noastr? – resursa uman?", precizeaz? Raoul Ros, Country Senior Officer pentru Alcatel-Lucent România.

You are not allowed to view links. Register or Login

Navigation

[0] Message Index

Sitemap 
Go to full version
Mobile View