Categorie General > Stiri Locale

De mâine 28 martie, Strada Amaradia intr? în reabilitare

(1/1)

Pamico:
De mâine 28 martie, Strada Amaradia intr? în reabilitare

O por?iune de drum va fi l?rgit?, iar intersec?ia str?zilor Amaradia, Opanez ?i Doljului va fi semaforizat?.Mâine încep lucr?rile de reabilitare ?i modernizare a str?zii Amaradia din Craiova. Finan?at? în propor?ie de 98% din fonduri europene atrase de prim?rie, investi?ia face parte din pachetul de ?ase str?zi ce vor fi reparate ?i modernizate de firma Delta ACM ‘93 Bucure?ti, câ?tig?toare a licita?iei.

Principala îmbun?t??ire în urma acestui proiect vizeaz? refacerea c?ii de rulare pe cei 1.303 m lungime ai str?zii Amaradia.
„Lucr?rile sunt îns? mult mai ample. Strada se va l?rgi de la 7 m, cât are acum, la 9 m, pe por?iunea dintre intersec?ia cu strada Doljului ?i cea cu Constantin Brâncu?i. Vor r?mâne tot dou? benzi (câte una pe sens) pe acest sector de drum, dar vor fi mult mai late. Pe por?iunea de la strada Doljului, la bulevardul Dacia se vor face ?i parc?ri pe ambele p?r?i ale str?zii. Nu în ultimul rând, vor fi reabilitate toate sta?iile de autobuz“, a precizat Cristian Meri?anu, director de dezvoltare în cadrul firmei IRIMAT CONS, proiectantul lucr?rilor de pe cele ?ase str?zi aflate în reabilitare în Craiova.

Reabilitarea acestei artere importante a Craiovei include ?i semaforizarea intersec?iei str?zilor Doljului, Opanez ?i Amaradia, una dintre intersec?iile aflate în topul tampon?rilor din ora?. Aici se va monta un sistem modern de semaforizare, dotat cu camer? video ?i senzori în carosabil, ce vor permite ghidarea circula?iei în func?ie de intensitatea traficului. Concret, semafoarele vor fi pe verde pentru ma?inile care circul? pe strada Amaradiei, urmând s? treac? pe ro?u atunci când sistemul va detecta un anumit num?r de ma?ini ?i pe Opanez sau Doljului.

Trei luni ?i jum?tate de restric?ii

A?adar, de mâine, timp de trei luni ?i jum?tate, circula?ia pe strada Amaradia se va desf??ura cu restric?ii ?i devieri.
În prima etap?, lucr?rile se vor desf??ura pe sectorul de drum cuprins între intersec?ia cu bulevardul Dacia ?i intersec?ia cu strada Doljului, cu blocarea alternativ? a unui fir (dou? benzi de circula?ie) ?i asigurarea traficului auto în ambele sensuri pe celelalte dou? benzi.

În etapa a doua se va închide circula?iei, în vederea reabilit?rii, sectorul de drum cuprins între intersec?ia cu strada Doljului ?i cea de la Schmidt, cu str?zile Nicolae Titulescu ?i Constantin Brâncu?i. În aceast? situa?ie, circula?ia rutier? urmeaz? s? fie deviat? pe rela?ia: strada Opanez – strada F?g?ra? – strada Plevnei – bulevardul George Enescu – strada Iancu Jianu – bulevardul Nicolae Titulescu.

You are not allowed to view links. Register or Login

Navigation

[0] Message Index

Sitemap 
Go to full version
Mobile View