Categorie General > Stiri Interne

Scandal în Educatie - au fost emise peste 4000 de diplome false

(1/1)

Pamico:
Scandal în Educatie - au fost emise peste 4000 de diplome false

Dup? isteria de la UMF Târgu Mure?, un nou scandal are în centru sistemul educa?ional din România. Peste 4.000 de diplome false au fost emise de conducerea actual? a Universit??ii „Petre Andrei” din Ia?i (UPA).Aceste diplome sunt acordate de Universitatea Petre Andrei, de?i studen?ii ar fi absolvit Universitatea „Apollonia” din Ia?i, care au sus?inut licen?a în comunicare ?i rela?ii publice.

Diplomele nu sunt semnate de c?tre rector, ci de Sorin Bocancea în calitate de pre?edinte al UPA, de?i aceast? calitate a fost infirmat? de c?tre Tribunalul Ia?i prin sentin?a civil? nr. 175 din 31.01.2012.

You are not allowed to view links. Register or Login

Universitatea "Petre Andrei" din Ia?i func?ioneaz? ?i ast?zi cu o conducere constituit? în urma unui ordin semnat de C?t?lin Baba ?i anulat definitiv ?i irevocabil de c?tre Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie. Ministerul spune c? nu are cuno?tin?? de aceast? situa?ie.

Actuala conducere a universit??ii se afl? în ilegalitate din iunie 2011, când Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie a dat o hot?râre irevocabil? (Decizia nr. 5047/28.06.2011) de anulare a ordinului potrivit c?ruia profesorul Doru Tompea este numit rector al Universit??ii Petre Andrei din Ia?i.

Prin urmare, nici o diplom? emis? sub actuala conducere, începând din august 2009, nu este valabil?, sute de studen?i r?mânând într-o situa?ie critic?.

Fosta conducere a UPA a ob?inut în instan?? reintegrarea pe func?iile de?inute anterior numirii lui Tompe. Profesorul Nicolae Niculescu, care avea anterior func?ia de rector, împreun? cu al?i 48 de profesori, a încercat s? pun? în aplicare Decizia civil? irevocabil? nr. 494/20.01.2012 a Cur?ii de Apel Bucure?ti, împreun? cu un executor judec?toresc, îns? conducerea care se afl? deja acolo refuz? s? se conformeze legii, poli?ia neintervenind în nici un fel.

„Pe lâng? cei din tab?ra lui Tompea, care au preluat ilegal conducerea institu?iei, vinovat este ?i Ministerul Educa?iei, care nu a reac?ionat la anularea celor dou? ordine prin care Tompea a fost numit rector, l?sând UPA pe mâna unor oameni iresponsabili care au adus-o în pragul falimentului. Reprezentan?ii ministerului ca ?i conducerea UPA fac un joc periculos cu destinele studen?ilor care pl?tesc taxe”, a declarat Niculescu.

Consilierul ministrului Educa?iei, Tudorel Urian, a declarat c? nu ?tie nimic despre aceste hot?râri irevocabile, de?i ministerul avea calitatea de pârât.

Cu toate acestea, în data de 22 februarie 2012, cei trei fondatori ai universit??ii, profesorii Niculescu, Andronovici ?i Tompea, s-au întâlnit cu actualul ministru al educa?iei, C?t?lin Baba, care nu a f?cut îns? nimic în acest sens.

De asemenea, profesorul Doru Tompea nu a furnizat nicio explica?ie clar? pentru faptul c? refuz? s? plece de la conducerea UPA, înc?lcând astfel o hot?râre judec?toreasc? irevocabil?.

You are not allowed to view links. Register or Login


Navigation

[0] Message Index

Sitemap 
Go to full version
Mobile View