Lumea Animalelor > Discutii & Articole

Cum supravie?uiesc pisicile când cad de la zeci de metri?

(1/1)

Pamico:
Cum supravie?uiesc pisicile când cad de la zeci de metri?

O pisic? a c?zut recent de la etajul 19 al unui zgârie nori din Boston ?i s-a ales doar cu pieptul julit. Nu este un incident izolat ?i nici cea mai mare în?l?ime de la care a c?zut o pisic? ?i a supravie?uit."Nu este o surpriz?. Au fost numeroase astfel de cazuri în care pisicile au supravie?uit", spune Jake Socha, un specialist în biomecanic? de la Universitatea Virginia Tech.

Ce le ?ine pe pisici în via??, chiar ?i când cad de la zeci de metri în?l?ime? Un studiu a fost efectuat în 1987, observându-se 132 de pisici. Pentru c? nu era etic s? fie aruncate de la etaj, pisicile studiate au fost cele care au ajuns, oricum, la o clinic? veterinar? din New York, dup? astfel de c?deri.

Studiul a ar?tat c? 90% dintre pisicile care au c?zut de la mare în?l?ime au supravie?uit. Doar 37% au avut nevoie de un tratament de urgen??, în lipsa c?ruia n-ar fi supravie?uit c?derii.

Cel mai memorabil caz a fost al unei pisici care a c?zut de la etajul 32, alegându-se doar cu un dinte ciobit ?i un pl?mân colapsat. Dup? 48 de ore era externat?...

O explica?ie a ratei mari de supravie?uire în cazul acestor accidente este structura corpului unei pisici. Suprafa?a corpului lor este foarte mare în raport cu masa, ceea ce înseamn? c?, atunci când cad, o fac cu o vitez? mai mic? decât alte animale.

Potrivit fizicienilor, viteza terminal? (atunci când rezisten?a aerului egaleaz? for?a gravita?ional?) pe care o atinge o pisic? de talie medie, în c?dere liber?, este de 97 de kilometri pe or?.

În cazul unui om de talie medie, viteza ar fi de 193 de kilometri pe or?.

Un alt avantaj al pisicilor, este c? sunt obi?nuite s? cad? de la în?l?ime ?i s-au adaptat la acest lucru, spune biologul Robert Dudley, de la Universitatea Berkeley.

Pisicile, atunci când nu sunt animale de cas? sau tr?iesc în ora?e, î?i petrec mare parte din timp în copaci, a?a c?, mai devreme sau mai târziu, vor c?dea.

"A putea supravie?ui unei c?deri este foarte important pentru animalele care tr?iesc în copaci, iar pisicile fac parte din aceast? categorie", spune biologul. Acesta adaug? c?, prin selec?ie natural?, pisicile ?i-au dezvoltat un sim? al echilibrului mult mai bine dezvoltat ca al altor animale.

Acesta este ?i motivul pentru care pisicile cad mereu în picioare - în momentul în care sunt în aer, simt mult mai repede unde este "jos" ?i î?i r?sucesc instinctiv corpul pentru a ateriza pe picioare.

"Toate animalele care tr?iesc în copaci au acest reflex de îndreptare în aer, în timpul c?derii", spune biologul.

Un alt avantaj este c? pisicile î?i întind instinctiv membrele în c?dere, ceea ce le încetine?te plonjonul.

"Î?i întind picioarele, ceea ce face ca suprafa?a corpului lor s? se m?reasc?, crescând ?i rezisten?a la frecarea cu aerul".

Ceea ce face îns? diferen?a dintre via?? ?i moarte, este felul în care pisicile disip? energia în momentul impactului cu solul, spune Jim Usherwood, de la Royal Veterinary College, un centru unde sunt studiate structurile musculare ale animalelor ?i mi?carea acestora.

"Pisicile au picioare lungi ?i elastice. Au mu?chi foarte puternici. De aceea pot s? sar? foarte bine. Ace?ti mu?chi servesc ?i la disiparea energiei în momentul deceler?rii, ceea ce face impactul s? se disipeze prin mu?chi, nu prin oase, care altfel s-ar rupe", spune Jim Usherwood.

Doctorul Biewener, de la acela?i laborator, accentueaz? ?i rolul tendoanelor, care la pisici sunt deosebit de elastice ?i rezistente.

"Tendoanele se îndoaie, ceea ce face ca energia impactului s? fie absorbit?. Un alt avantaj este c? pisicile au picioarele arcuite, nu drepte, ceea ce m?re?te timpul în care energia impactului se propag? prin corpul animalului. Acest lucru reduce mult for?a impactului. Dac? ar avea picioare drepte ?i rigide, ca la oameni sau cai, for?ele s-ar resim?i mult mai tare ?i ar rezulta multe oase rupte", spune doctorul.

Specialistul în feline, Steve Dale, spune îns? c? a supravie?ui unei c?deri de la etajul 18 r?mâne un noroc.

"Aceast? pisic? a avut noroc. De obicei, o astfel de c?dere ar fi provocat totu?i leziuni ale pl?mânilor, membre rupte sau leziuni ale mandibulei. Problema e ?i c? multe din pisicile domestice sunt supraponderale ?i nu într-o condi?ie fizic? optim?", spune specialistul.

You are not allowed to view links. Register or Login

Navigation

[0] Message Index

Sitemap 
Go to full version
Mobile View