Life & Style > Arta si Personalitati

Google sarbatoreste 182 de ani de la nasterea lui Eadweard J. Muybridge

(1/1)

Pamico:
Google sarbatoreste 182 de ani de la nasterea lui Eadweard J. Muybridge

Eadweard J. Muybridge (n. 9 aprilie 1830 – d. 8 mai 1904) a fost un fotograf englez - american, cunoscut mai ales pentru dezvoltarea tehnicii fotografierii cu aparate de fotografiat multiple, menite a capta mi?carea ?i apoi a o prezenta sub form? animat?, cu un aparat inventat de el însu?i, zoopraxiscopul, înaintea invent?rii aparatelor de filmat cu band? de celuloid.


Foto: Google

Via?? ?i carier? timpurie

Muybridge s-a nascut Edward James Muggeridge în Kingston upon Thames, Anglia. Se crede c? fotograful ?i-ar fi schimbat prenumele pentru ca ortografierea acestuia s? coincid? cu cea a regelui Edward, King Eadweard, a?a cum este scris pe piatra dedicat? încoron?rii acestuia, care a fost ridicat? din nou ca monument în Kingston în anul 1850. De?i nu a folosit prenumele schimbat decât în anii 1870, pionierul cinematografiei ?i-a schimbat numele de familie în Muygridge în timpul carierei sale timpurii din San Francisco, dup? ce dobândise o oarecare faim? ca fotograf.


Animarea galopului unui cal dup? un set de fotografii realizate de Muybridge

Stanford ?i problema galopului unui cal

În 1872, fostul guvernator al statului California, Leland Stanford, om de afaceri ?i de?in?tor de cai de curse, a avut un cuvânt de spus într-una din dezbaterile foarte populare ale timpului respectiv, dac? toate picioarele unui cal sunt la un anumit moment dat în aer sau nu. Stanford era convins c? r?spunsul la întrebare era da ?i ?i-a promis lui însu?i va demonstra afirma?ia sa ?tiin?ific. Cunoscând realiz?rile fotografice ale lui Muybridge, Stanford l-a angajat pe acesta ca s? fac? demonstra?ia fotografic? de rigoare.
Muybridge a reu?it in 1877 sa probeze, cu un singur negativ fotografic reprezentând galopul arm?sarului Occident al lui Stanford, afirma?iile privind existen?a momentului în care toate picioarele calului sunt în aer, cu amendamentul c? în acel moment membrele calului sunt flexate, ?i nu în extensie cum se credea (?i cum fuseser? reprezentate pictural). Ulterior, rela?ia celor doi oameni va deveni una stabil? (Stanford l-a sprijinit financiar pe tot parcursul procesului în care Muybridge a fost acuzat de omucidere - vezi mai jos), pân? în anul 1882, când Muybridge va fi ofensat de nefolosirea fotografiilor sale într-o carte publicat? de Stanford.


Muybridge - The Horse in Motion

Achitarea de acuza?ia de omucidere

În 1874, pe vremea când înc? locuia în zona San Francisco Bay Area, Muybridge a aflat c? so?ia sa avea un amant, Harry Larkyns. În ziua de 17 octombrie 1874, se pare c? l-ar vizitat pe acesta ?i dup? ce i-ar fi spus foarte politicos, "Bun? seara, domnule. M? numesc Muybridge ?i iat? r?spunsul la scrisoarea pe care a?i trimis-o so?iei mele."  – dup? care l-a împu?cat pe Larkyns cu o pu?c?.
În final, dup? un proces care a durat destul de mult, Muybridge a fost achitat de acuza?ia de omucidere.
Acest episod din via?a lui Muybridge constituie subiectul unei opere, Fotograful, The Photographer, scris? în 1982 de Philip Glass, con?inând extrase înregistrate în timpul procesului, respectiv extrase din scrisorile lui Muybridge adresate so?iei sale.

Importan?a operei lui Muybridge

Urm?torii au fost influen?a?i de opera lui Muybridge:
• John Gaeta - principiile de baz? ale fotografiei animate a lui Muybridge au fost re-folosite creativ pentru a crea tehnica cunoscut? ca "bullet time" din filmul fra?ilor Wachowski din 1999, The Matrix.
• Étienne-Jules Marey - a înregistrat pentru prima dat? ac?iuni fimate în direct cu o singur? camer? de filmat
• Thomas Eakins - un artist care a continuat studiile de mi?care ale lui Muybridge încorporând descoperirile f?cute în opera sa
• Thomas Edison - a inventat ?i a de?inut un patent pentru o camer? de filmat
• William Dickson - creditat a fi fost inventatorul camerei de filmat moderne
• Marcel Duchamp - a folosit seria celebr? a lui Muybridge, Nude Descending a Staircase, No. 2
• Animatorii ?i al?i arti?ti vizuali folosesc constant opera lui Muybridge ca referin?? permanent?

You are not allowed to view links. Register or Login

Navigation

[0] Message Index

Sitemap 
Go to full version
Mobile View