Vorba dulce mult aduce > Intrebari si Discutii libere despre orice

De ce nu iubesc Iluminatii, România

(1/1)

Pamico:
De ce nu iubesc Iluminatii, România

Pai, din destule motive!

Teritoriul pe care se afl? România pare s? fi fost Vatra Lumii, locul din care s-a r?spândit civiliza?ia uman?! La Bugiule?ti(Vâlcea), Nicol?escu-Plop?or a descoperit un femur uman vechi de dou? milioane de ani. Pe Valea Oltului au fost descoperite urmele unor locuin?e vechi de un milion de ani, iar la T?rt?ria, pe Mure?, au fost descoperite trei t?bli?e continând cea mai veche scriere din lume, cu o vechime de sapte mii de ani. A?ezarea de la Române?ti – Dâmbovi?a dateaz? din anii 30.000 î.e.n. Aici a fost inventat arcul, s-a n?scut legenda lui Prometeu, au ap?rut primele mine ?i furnale din Europa, aici s-au format popoarele indo-europene.
De aici au pornit o serie de popoare ca pelasgii, sci?ii, cimmerienii, ilirii, ligulii, bascii, sarma?ii, elenii (ahei ?i
dorieni, hiti?ii, carienii, italicii sau frigienii ), etc. Aici s-au pus bazele Troiei ?i apoi ale Romei. De altfel , vechea Rom? a existat pe locul actualului ora? Roman, iar cuvântul Roma este de origine tracic?.

Traco-dacii reprezint? cea mai veche cultur? de pe Terra , anterioar? sumerului ?i totodat? cea mai numeroas? ?i mai extins? popula?ie a antichit??ii. Puteau fi g?si?i în întreaga Europ? (Balcani, Ucraina, Ungaria,Austria, Germania, Polonia, Italia,Fran?a, Spania,Turcia European?), Tadjikistan, Asia Mic?, Africa. Chiar ?i burii din Africa de Sud sunt neam dacic !
Cu multe secole înainte de cucerirea roman?, dacii reu?iser? s? ob?in? un an de 365,242197 zile, fa?? de anul astronomic modern de 365,242198 zile, sau fa?? de cel Iulian al alexandrinului Sosigenes de 365,25 zile. Homer a remarcat unitatea lingvistic?, etnic? ?i de civiliza?ie a tracilor începând cu mileniul V î.e.n., de când acest spa?iu a iradiat cultur?. Tot el ne spune c? numai ei ?tiau s? lupte c?lare ?i s? foloseasc? arcul ca arm? de lupt?.

Traco- macedonenii au creat ?i primul imperiu din Europa, cel al lui Alexandru Macedon, care a creat ?i cultura “elenistic?”. Dasc?lul s?u, Aristotel din Stagiro-Makedonia, era tot un traco-macedonean .
Scrisul a ap?rut mai întâi în spa?iul tracic, apoi în cel greco-roman. Primii poe?i au fost tot de origine trac?. Traco-dacii se remarcau printr-o corectitudine deosebit?, toate conven?iile fiind încheiate doar verbal.De pild?, lipsa de acas? era semnalat? printr-un b?? a?ezat la poart?. De remarcat c? acela?i obicei îl aveau ?i mayasii ! Oare cine îi inv??ase s? traiasc? într-un asemenea identic spirit de cinste?

Dacia a avut cea mai veche agricultur? din Europa. Dacii erau singurul popor din lume care foloseau cercul pentru m?surarea timpului (vezi actualele ceasuri)! Minele de aur din Dacia erau cele mai bogate din Europa. Numai tezaurul regal al lui Decebal, jefuit de romani, con?inea 1640 de tone de aur ?i 3310 tone de argint. Cu el, Imperiul Roman a sc?pat de faliment, permi?ând ca locuitorii Romei s? fie scuti?i de impozite timp de un an, s? primeasc? fiecare câte 650 de denari ?i s? se finan?eze, timp de 123 de zile serb?rile de la Roma cu peste 10.000 de gladiatori si 11.000 de fiare s?lbatice!

Primul popor antic European care a realizat o unificare a tuturor triburilor având aceeasi etnie a fost cel
dac. Ocupa?ia roman? a întrerupt procesul de unificare na?ional? pentru 1812 ani … Unde ar fi fost acum România, f?r? aceste vicisitudini ale istoriei? De re?inut: pentru cucerirea Daciei, Traian a fost nevoit s? mobilizeze peste 60% din armata imperiului! In secolele VI-V î.e.n., civiliza?ia dacic? era atât de dezvoltat?, încât se putea m?sura cu cea persan? a lui Darius (522-486 ien.). Herodot afirma c? “tracii sunt cel mai numeros popor dup? inzi”.
In aceast? zon?, se înregistreaz? cea mai veche locuire în bordeie din lume (18.000 de ani) , cea mai veche activitate de minerit din lume, cel mai vechi topor-tarn?cop de miner, cel mai vechi harpoon, ?i cel mai vechi vârf de lance cu dou? caneluri(tip baionet?) din lume (toate peste 18.000 de ani vechime) , cea mai veche activitate din metalurgia aramei din lume (8.000 de ani), cea mai veche exploatare ?i prelucrare a aurului din Europa ?i cea mai veche scriere din lume (7000 de ani). Limba român? este cea mai unitar? limb? din Europa, vorbit? de cel mai mare num?r de oameni ?i cuprinde cel mai mare num?r de cuvinte de origine latin? în raport cu celelalte limbi neolatine. In fapt, romanii descindeau din marea ?i nobila gint? a traco-dacilor. Pe la 1400 î.e.n. în Dacia nord-dunarean? a ap?rut cea dintai ?coal? cu local propriu de pe Terra , ANDRONICONUL, unde preo?ii zalmoxieni predau toate disciplinele universitare, începând cu teologia, astronomia ?i astologia.

Pitagora ?i elevii s?i ?i-au completat studiile universitare la ?coala zalmoxian? întrucât dup? m?rturiile lui Platon ?i Socrate, în Dacia nord-dunarean? erau cei mai înv??a?i medici din lume, superiori medicilor greci. Hesion scria c? Zalmoxa “a promovat o înva?atur? despre un trai nou, mai în?elept decât al grecilor”. Tot Zalmoxa a introdus în ?coala sa studiul Dreptului, Belaginele, care stau la baza civiliza?iei umane. Pe atunci, evreii erau  înc? sclavi in Egipt! Platon, Socrate, Orfeu, Achile, Traian vorbeau limba daco-trac?. In Dacia se scria cu litere latine, care erau ?i litere dacice! In aceast? limb? comun? i-a scris Decebal lui Traian pe o iasc? de fag .
Marele lingvist italian Giaccomo Devoto stabile?te “începutul tranzi?iei daco-romane dincolo de anul 2000 î.e.n.”, când evreii nu existau nici m?car ca p?stori! De unde vine denumirea de Dacia? De la prima regin? a statului dac str?bun, Dacia-Dokia-Sorita,slujitoarea Soarelui,Marele Zeu,care a fost preoteas? ?i regin? pe la 3.000 î.e.n. La impactul cu romanii, dacii credeau în nemurirea sufletului ?i erau deja monotei?ti. Din punct de vedere al concep?iei filosofico-religioase, erau ?i au r?mas net superiori romanilor. Ei nu credeau decât într-un singur om-zeu, Zalmolxis, care avea s? devin? model pentru Iisus Hristos mai târziu, a?a cum Kybele-Kotys avea s? devin? sursa de inspira?ie pentru Fecioara Maria . Ge?ii cinsteau crucea v?zând c? una din cele mai frumoase constela?ii din emisfera boreal? ( 50 de stele vizibile) are principalele stele dispuse în cruce, în dreptul C?ii Lactee. Numele constela?iei Leb?da este astfel un omagiu adus P?s?rii Divine pentru daci. Iat? ce ne arat? Platon în “Charmides”, unul din celebrele lui dialoguri, din care extragem un pasaj absolut senza?ional:

“A?a stau lucrurile, Charmides ?i cu descântecul nostru. L-am înv?tat, cu prilejul unei expedi?ii, de la unul dintre medicii traci ai lui Zalmoxis, despre care se zice c? au ?i darul de a te face nemuritor! C?ci, spunea el, toate se trag din suflet, atât cele rele, cât ?i cele bune, ale trupului ?i ale fiintei noastre întregi, rev?rsându-se din suflet, a?a cum se r?sfrâng de la cap asupra ochiului. Ca urmare, mai ales sufletului trebuie s? îi d?m îngrijire,dac? vrem c?, deopotriv?, capul, cât ?i restul trupului s? o duc? bine. Iar sufletul spunea el, se îngrije?te cu anumite descântece, care sunt, la rândul lor, spusele ?i gândurile frumoase!” Freud ?i psihanaliza lui? Evreii au “descoperit iar America” dup? mii de ani! Si înc? o informa?ie care ne las? f?r? grai : într-o locuin?? de pe dealul Gr?di?tei a fost descoperit? o trus? medical? cu bisturiu ?i penset? din bronz; la Piatra Rosie, un scalpellum tot din bronz, iar la Poiana sonde medicale ?i un schelet cu craniul trepanat! Religia ge?ilor spunea c? la na?terea celor doi Fra?i Divini, Apollo ?i Artemis, care a avut loc la solsti?iul de iarn?, Domnul Ceresc a luminat ?i a înc?lzit p?mantul, încat zapezile s-au topit ?i au înflorit merii . In acela?i timp, numele Zeitei Mame, Maria-Maris însemna ?i “floare de m?r”. De atunci, de când au înflorit merii iarna, Anul Nou, care era la 1 martie a fost mutat la 1 ianuarie, dat? preluat? mai târziu ?i de romani. Ei bine, evreii au preluat de la traco-daci ?i data de 1 martie ca An Nou, dar ?i pe Fecioara Maria, devenit? biblic?. S-a mai spus apoi ca Iisus Hristos a fost influen?at, în filosofia sa, de esenieni. Numai ca esenienii au fost ini?ia?i de traci, de preo?ii lui Zalmoxe. Acest lucru este recunoscut pan? ?i de Jose Phus Flavius, fostul r?zvr?tit iudeu împotriva Romei, devenit…mare istoric în “Antichita?ile iudaice”: ”Ei nu tr?iesc prea diferit de lume, dar via?a lor aminteste în cel mai înalt grad de cea a dacilor numi?i pleistai “.

Dup? cum ne arat? Jose Phus Flavius, în “Razboiul iudaic”, esenienii constituiau practic prima confererie de tip comunist din istorie : dispre?uiau boga?ia, între ei nu vindeau ?i nu cump?rau nimic, jurau sa respecte dreptatea fa?? de oameni, tr?iau în “fr??ii” c?rora i?i predau toate veniturile ?i bunurile , gestionate in comun, respingeau prezenta femeilor (temandu-se de desfrânarea ?i tr?darea lor). Inten?ii ?i obiceiuri pozitive pe care, ulterior, evreii le vor adapta negativ în viitoarele lor “fr??ii” masonice. Realitatea de care evreii, cei mai mari falsificatori ai istoriei, fug ca dracul de t?maie, este ca filosofia pozitiv? cre?tin? s-a n?scut pe teritoriul Daciei, ei nef?când altceva decât s? o preia in folos propriu pentru a distruge din interior Imperiul Roman ?i a-?i justifica preten?iile de “popor ales”, dornic de a st?pani Lumea ! A?a cum Biblia a fost “prelucrat?”, timp de 1000 de ani, în folos propriu, a?a ?i dovezile istorice privind primordialitatea universal? a Traco-Daciei de Centru al Lumii, au fost distruse cu perseveren?? pe parcursul ultimelor dou? milenii! Istoria mai are multe mistere ?i unul dintre acestea, absolut senza?ional, poate fi modul în care dou? popoare înrudite, traco-dacii ?i romanii, care dominau lumea antic?, au putut fi asmu?ite unul împotriva celuilalt. Oare, întâmpl?tor, vizionarul Indian Sundar Sing a prevestit, prin anii ’30, ca România va fi Noul P?mant al F?g?duin?ei, iar Bucure?tiul Noul Ierusalim? In care se va afla Casa Popoarelor descris? în Biblie ?i realizat? întocmai de Ceau?escu sub denumirea de Casa Poporului!

sursa: venita pe e-mail

Navigation

[0] Message Index

Sitemap 
Go to full version
Mobile View