Categorie General > Stiri Locale

RESTRICTIE DE CIRCULATIE RUTIERA

(1/1)

Pamico:
RESTRICTIE DE CIRCULATIE RUTIERAÎncepând cu data de 04.07.2012 ora 0600 se instituie sens unic de circula?ie pe o por?iune extins? a str?zii Alexandru Macedonski, respectiv de la intersec?ia cu strada Arie? pân? la intersec?ia cu strada A.I. Cuza, circula?ia urmând a se desf??ura dinspre intersec?ia cu strada Arie? spre intersec?ia cu strada A.I. Cuza.
Se va amâna pân? la data când se va închide circula?ia rutier? pe strada Arie?, luarea hot?rârii privind schimbarea priorit??ii de trecere în intersec?ia str?zii Alexandru Macedonski cu strada Împ?ratul Traian, în sensul c? vehiculele care circul? pe strada Alexandru Macedonski au prioritate de trecere fa?? de vehiculele care circul? pe strada Împ?ratul
Traian, în aceast? intersec?ie.

Toate aceste modific?ri survin ca urmare a situa?iei din teren privind desf??urarea lucr?rilor de deviere a re?elelor de utilit??i aferente realiz?rii pasajului subteran.
Rug?m conduc?torii auto s? se conformeze semnaliz?rilor rutiere ce vor
fi instituite.

sursa: Primaria Craiova

Navigation

[0] Message Index

Sitemap 
Go to full version
Mobile View